Kurdowie protestują przeciwko wspieraniu ISIS przez Turcję (Londyn 2014)
mtv6423a
1