Misja

Misją stowarzyszenia Europa Przyszłości jest powstrzymanie rozwoju islamizmu w Europie, a w szczególności w Polsce.

Uważamy, podobnie jak Bassam Tibi, muzułmański uczony i profesor stosunków międzynarodowych, że islamizm, wraz z jego „umiarkowaną” formą próbującą działać poprzez instytucje, jest ruchem o charakterze totalitarnym i wrogim demokracji. Wszelkie idee związane z wprowadzeniem prawa szariatu jako prawa krajowego lub funkcjonującego do niego równolegle, bez względu na sposób i czas realizacji traktujemy jako zagrożenie. Podobnie traktujemy głoszenie przez islamistów idei godzących w podstawy współczesnej demokracji liberalnej, takie jak prawo wolności wypowiedzi, sekularyzacja, równość płci, wolność wyznania i prawo do jego zmiany.

Popieramy wolność praktykowania religii islamu przez muzułmanów, dopóki nie narusza to wyżej wymienionych zasad.  Z drugiej strony uważamy, że islam może zostać poddany otwartej krytyce, w podobny sposób jak podważane są idee innych religii.

Nasza krytyka islamizmu wychodzi nie z pozycji ochrony tożsamości , czy konkurencji jednej religii wobec innej, ale z pozycji liberalnych. W myśl analizy przeprowadzonej przez duńskich socjologów Jensa-Martina Eriksena i Frederika Stjernfeltjesta to „krytyka ruchu politycznego pozostającego w sprzeczności z otwartym społeczeństwem i podstawowymi zasadami demokracji. Krytyka ta nie jest skierowana wprost przeciwko islamowi, raczej skupia się na ideologicznych, politycznych i społecznych barierach, które odcinają jednostki od ich praw”.

Otwarci jesteśmy na współpracę z ruchami wywodzącymi się z innych postaw ideowych, jeżeli nie są one sprzeczne z otwartym społeczeństwem, demokracją i prawami człowieka.

więcej informacji w naszych odpowiedziach na pytania