image001
Justin Trudeau na modlitwie w meczecie (drugi z lewej)