Saudyjski liberał: supremacja religijna jest korzeniem wszystkich konfliktów

newslaughcartoonparadisemath450
| 4 komentarzy|
image_pdfimage_print

W artykule zatytułowanym „Supremacja religijna jest korzeniem wszystkich problemów” saudyjski pisarz Mamduh Fulatah wskazuje, że każda religia rości sobie prawo do bycia jedyną prawdziwą wiarą oraz jedyną drogą do raju, a jej wyznawcy mają być wybranymi przez Boga i lepszymi od innych ludzi. To poczucie wyższości, jak argumentuje, jest głównym źródłem konfliktów na świecie i musi zostać usunięte.

Poniżej fragmenty tego artykułu, opublikowanego na liberalnej arabskiej stronie Aafaq

„Dostałem moją religię od rodziców… więc dlaczego miałbym być lepszy od innych, którzy dostali swoją religię od swoich rodziców w taki sam sposób?”
newslaughcartoonparadisemath450Wszyscy ludzie, którzy wyznają jakąś religię utrzymują, że jest ona doskonała, że ich prorok jest najprawdziwszym prorokiem oraz, że jedyna droga do raju prowadzi przez ich drzwi. Muzułmanie mówią, iż ich religia znosi wszystkie poprzedzające, a także, iż są najlepszym narodem, jaki został dany ludzkości. Chrześcijanie utrzymują, że Mohamet był fałszywym prorokiem, podczas gdy Chrystus reprezentuje prawdziwą ścieżkę. Podobnie żydzi twierdzą, iż Bóg wybrał ich i przedłożył całej ludzkości.

„Czułem pewne pomieszanie, kiedy myślałem o wyrażeniu „Cześć Allahowi, który prowadzi nas do islamu”. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego Allah prowadzi jedną grupę ludzi przez czynienie ich wyznawcami jednej religii, a innych zwodzi na manowce przez czynienie ich wyznawcami jakiejś innej religii, [tym samym] skazując ich na ogień piekielny? Z czasem odkryłem, że chrześcijanie i żydzi również chwalą swego boga za prowadzenie ich w kierunku religii, którą wyznają. Dostałem swoją religię od rodziców i tak samo sprawa wygląda w przypadku większości ludzi wyznających wszystkie religie. Dlaczego więc miałbym być lepszy od innych, którzy dostali swoją religię od rodziców w taki sam sposób? To zasadnicze pytanie, na które wciąż nie znalazłem odpowiedzi sprawiło, że odrzuciłem wszystkie religie i wyśmiewam każdego, kto próbuje reklamować swoją, odziedziczoną przez rodziców religię poprzez perswadowanie, że jedynie ona jest prawdziwa.”

„Wierzę, że poczucie religijnej wyższości jest fundamentalną przyczyną konfliktów w różnych częściach świata. Jest ono napewno powodem niepowodzeń dialogu ekumenicznego, którego osiągnięcia nie wychodzą poza uściski rąk i wspólne uśmiechy przed kamerą. Dialog międzywyznaniowy jest niczym poza próbą wyperswadowania ludziom poprzez kłamstwa i hipokryzję, że przesłanie wszystkich religii jest takie same.”

„Kiedy ci, którzy twierdzą, że wyznają umiarkowany islam mówią, iż islam szanuje [wszystkie] ludzkie istoty… bez względu na ich religię – kłamią”

Na dowód tego zazwyczaj cytują werset z koranu, ‚Z tego to powodu przepisaliśmy synom Izraela: „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do życia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do życia wszystkich ludzi.” [koran 5:32]’. Jednakże ten werset mówi o życiu wiernego, a wiernym jest muzułmanin, a nie chrześcijanin lub żyd, którym to islam nie przyznaje równych praw. Oni [chrześcijanie i żydzi] nie tylko muszą płacić dżizję [pogłówny podatek], ale muszą go płacić będąc upokorzonymi jako przejrzysty znak ich podległej pozycji. Co się tyczy heretyków i ateistów, nie mają oni [żadnego] miejsca w muzułmańskim państwie – ich życie jest stracone i mają oni zginąć.”

„Argument wysuwany przez niektórych muzułmanów dotyczący tego, że drugi kalif  ‚Umar bin Al-Khattab pokazał tolerancję wobec chrześcijan, gdy podbijał Palestynę, przez nie modlenie się w Bazylice Świętego Grobu, jest śmieszny. [Czy jest tolerancją] kiedy ktoś włamuje się do twojego domu i ograbia go ze wszystkiego, wchodząc do każdego pomieszczenia za wyjątkiem jednego? Poza tym, muzułmańska historia demonstruje, że nie był to przyjęty zwyczaj. Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Syrii został przemianowany w meczet Omajadów, tak samo jak największa turecka bazylika – Hagia Sophia. To jest jasny dowód na to, że muzułmanie nie szanują rytuałów i świętych miejsc niemuzułmanów i uważają swoją religię za nadrzędną.”

„Kiedyś dyskutowałem o tym w grupie muzułmańskich profesorów oraz studentów i oni odpowiedzieli mi, że te decyzje [o przemianowaniu kościołów w meczety] mają swoje usprawiedliwienie. Nie widzieli żadnego przestępstwa ani agresji w podbijaniu ziemi i późniejszym przejmowaniu najświętszych miejsc innych religii oraz przemienianiu ich w meczety. I dlaczego miałoby to nas dziwić? Według koranu, ‚Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam’ [koran 3:19] i ‚od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę’ [koran 3:85]. Ponadto, jeden z nich zacytował hadis, w którym Mohamet przewiduje podbój Turcji przez [sułtana ottomańskiego] Mehmeda Zdobywcę i chwali go, mówiąc ‚Ty podbijesz Konstantynopol, a najlepszy z książąt jest jego księciem, a najlepszym zdobywcą jest jego zdobywca.’”

„Muzułmańskie poczucie wyższości nad innymi nie jest ograniczone tylko do innowierców, ale odnosi się nawet do członków innych odłamów muzułmańskich”

Dlatego Iran nie daje sunnitom wolności wyznania, ponieważ szyici wierzą, że są najlepszym odłamem. A Arabowie Saudyjscy, którzy są wahhabijskimi sunnitami, zabraniają szyitom budowania świątyń oraz szkół, w których uczyliby dzieci swego wyznania. To również jest wyrażeniem się tego poczucia wyższości. Fatwy wydawane przez sunnickich duchownych przeciwko szyickim wierzeniom, a także użycie różnych negatywnych określeń wobec nich, jest kolejną manifestacją tego nastawienia.

„W jednym znanym amerykańskim kanale telewizyjnym widziałem kiedyś pewnego aktywistę mówiącego o pogwałceniu praw człowieka w Arabii Saudyjskiej. Kiedy zaczął mówić, poprosiłem mojego przyjaciela, by podążał on za rozmową i jego pierwszą reakcją było ‚On jest szyitą!’. Z pozoru to zdanie wydaje się być zwyczajne i niewinne, bez jakiegoś szczególnego znaczenia. Ale prawda jest taka, że to kulturowo naładowane określenie sugerujące, że bądąc szyitą, osoba ta musi być zwodnicza, zdeprawowana oraz owocem rozwiązłych relacji. To samo dotyczy nazwania kogoś żydem. Dosłownie znaczy to, że ktoś jest wyznania judaistycznego, ale kulturowa konotacja jest taka, że ta osoba jest skąpa, chciwa i złośliwa, morderca proroków oraz potomek małp i świń. Nazwanie kogoś żydem jest niewybaczalną obelgą.”

„Jeśli jesteś chrześcijaninem lub żydem mieszkającym w muzułmańskim państwie, z pewnością odczuwasz to muzułmańskie poczucie wyższości, ponieważ muzułmanie będą ci wciąż przypominać pięć razy dziennie przez głośniki z meczetów, że ich bóg jest lepszy niż twój, skoro muzułmańska modlitwa zaczyna się od słów ‚Allahu akbar’ [Allah jest większy]. Wiekszy od kogo? Odpowiedź brzmi: większy od wszystkich bogów czczonych przez niemuzułmanów.

„Jeśli pójdziesz do meczetu usłyszysz imama recytującego takie wersety koranu jak ‚A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta [koran 3:85]’ lub ‚Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to trzeci z trzech!” A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna’ [koran 5:73]; lub ‚Żydzi powiedzieli: „Uzajr jest synem Boga.” A chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!’ [koran 9:30]; albo ‚Ty z pewnością się przekonasz, że ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych, którzy uwierzyli – to żydzi’ [koran 5:82]; a także inne wersety, które obrażają ciebie i twojego boga, ale wobec których nie masz prawa protestować, ponieważ recytowanie koranu jest oddawaniem czci… Istnieje wiele hadisów przepowiadających supremację islamu i muzułmanów. Ale żaden nie jest tak jasny jak ten: ‚islam zwycięża i nie może być zwyciężonym’. Ten hadis otwarcie potwierdza wyobrażenie o religijnej wyższości.”

„Roszczenie żydów do bycia nadrzędnymi nie jest inne od roszczenia muzułmanów”

Podczas błogosławieństwa wina [Kiddusz], co czynione jest każdej piątkowej nocy, aby uświęcić szabat, żydzi czczą swego boga w słowach: – Ponieważ to nas wybrałeś i nas uświęciłeś ze wszystkich narodów i z miłością i szczerością obdarzasz nas Swym Świętym Szabatem. Błogosławiony bądź Ty, który uświęcasz szabat.

„Muzułmańscy adwokaci ekumeniczni kłamią, gdy mówią, że islam szanuje wyznawców innych religii i chroni ich prawa, a żydzi również [kłamią], kiedy próbują twierdzić, iż tekst odnoszący się tylko do żydów, w rzeczywistości dotyczy wszystkich, o ile ominie się słowo ‚żyd’. Żydowscy mędrcy zwykli mówić, że: ‚ktokolwiek ocali życie żyda, to jakby ocalił cały świat’. Życie, o jakie chodzi tutaj to żydowskie życie, a gdy [żydowscy] adwokaci ekumeniczni interpretują to tak, by zawrzeć w tym całą ludzkość – po prostu kłamią.”

„Tak samo jak muzułmanie postrzegają siebie jako ‚najlepszy naród dany ludzkości’, żydzi utrzymują, że są ‚wybranymi przez Boga ludźmi’. Jedna z historii tradycji żydowskiej mówi o tym, jak Bóg zaoferował Prawo wszystkim narodom, ale odrzuciły je one z powodu przykazań: ‚nie będziesz zabijał’, ‚nie będziesz cudzołożył’ oraz ‚nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu’. Jednak, gdy zaoferował on je żydom, nie zawahali się ani na moment przed zaakceptowaniem go i odpowiedzeniem: ‚zrobimy to i będziemy posłuszni’.”

„Jak wspominałem na początku tego artykułu, poczucie wyższości religijnej jest korzeniem wielu konfliktów, ponieważ każdy wierzy, że jego bóg jest lepszy, tak jakby bogowie konkurowali ze sobą tak samo jak ludzie. Uważam, iż wszystkie te próby przedkładania jednego boga przed drugim są fantazją wymyśloną przez duchownych…”

„Jeśli adwokaci dialogu międzywyznaniowego są naprawdę szczerzy, powinni nawoływać do usunięcia z ksiąg religijnych wszystkiego, co jest obraźliwe dla innych religii, zamiast kłamać, oszukiwać i marnować pieniądze. Powinni oni po prostu zobaczyć, iż wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi, przed byciem wyznawcami tej lub innej religii, a także, że świat byłby lepszym miejscem bez tych religii, które rozsiewają to oddzielenie i nienawiść wśród ludzi w imię Boga.”

Tłumaczenie na podstawie http://www.aafaq.org

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook