Imigranci na stacji Padborg w Danii; w 2015 roku większość starała się przedostać dalej, do Szwecji.
Europe-Migrants
Herbert Kickl
14334041w