Imigranci ekonomiczni z Pakistanu protestują w obozie Moria na Lesbos przeciwko odsyłaniu ich do Turcji
August Hanning