Szwajcaria: „Cudzoziemska świnia” to nie rasizm

Nazwanie kogoś „cudzoziemską świnią” czy „brudnym azylantem” jest obraźliwe, ale nie łamie szwajcarskiego prawa antyrasistowskiego, zawyrokował tamtejszy Sąd Najwyższy.

Trybunał Federalny stanął w obronie policjanta, który użył tych obelg w trakcie aresztowania podejrzanego o kradzież Algierczyka. Incydent miał miejsce w kwietniu 2007 roku, w czasie targów w Bazylei na północy kraju, gdzie Algierczyk został zatrzymany za domniemane wyrwanie torby obywatelowi Rosji. Gdy po sprawdzeniu dokumentów podejrzanego okazało się, że jest to osoba starająca się o azyl, policjant zaczął mu ubliżać.

Sąd pierwszej instancji skazał policjanta na karę grzywny w zawieszeniu za złamanie prawa antyrasistowskiego. Następnie w wyniku apelacji sprawa trafiła na szczyty szwajcarskiego systemu sprawiedliwości. Trybunał Federalny orzekł, że choć określenia te były bez wątpienia obraźliwe, są jednak zbyt ogólne, aby naruszać przepisy antyrasistowskie, ponieważ nie są skierowane przeciwko konkretnej grupie etnicznej, rasie czy religii. Zgodnie z opinią Trybunału, nazwanie kogoś „brudnym”, nawet jeśli wymieniona jest narodowość danej osoby, nie łamie prawa antyrasistowskiego.

PigsWyrok sądu został opublikowany akurat w czasie, gdy UN Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD) (Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej), opublikował ustalenia wynikające z przeglądu działań Szwajcarii w tym zakresie – co jest standardową procedurą wobec krajów członkowskich CERD. Anastasia Crickley, która z ramienia CERD nadzorowała prace nad raportem, oceniła wyrok sądu następująco: Przykład ten doskonale ilustruje nasze zalecenia, aby w Szwajcarii dokonano jasnej definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji rasowej i związanej z tym legislacji.

Crickley powiedziała, że w CERD wyrażano obawy o szwajcarskie referenda dotyczące zaostrzenia przepisów imigracyjnych oraz zasad udzielania azylu, a także zakazujące budowania minaretów. 9 lutego, Szwajcarzy nieznaczną przewagą głosów zadecydowali o uchyleniu regulacji dających cudzoziemcom swobodny dostęp do szwajcarskiego rynku pracy. Organizatorzy  kampanii podnosili argument, że ich neutralny kraj został nimi „zalany”.

Prawo imigracyjne jest niezbędne, ale wyrażamy pewne obawy względem nasilającej się polityce protekcjonizmu w jego stosowaniu, a także ksenofobicznej atmosfery, która temu towarzyszy, powiedziała Crickley.

Tłumaczenie: cc Syty

Źródło: http://www.thenewage.co.za/119210-1020-53-Foreign_pig_not_racist_Swiss_court_rules

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign