Rada Praw Człowieka przyjęła islamską rezolucję

Rada Praw Człowieka ONZ zatwierdziła rezolucję potępiającą “obrazę religii” jako naruszenie praw człowieka.

Rezolucja została wprowadzona pod obrady przez Pakistan w imieniu grupy krajów muzułmańskich i przeszła w czwartek 23 głosami za i 11 przeciw przy 13 wstrzymujących się.Rada Praw Człowieka zdominowana przez państwa islamskie

Sprzeciw pochodził głównie z zachodnich państw, które twierdzą, że tak rezolucja będzie ograniczała wolność słowa. Zwolennicy twierdzą, że chcą ochronić religię przed poniżaniem tak jak miało to miejsce w przypadku karykatur Mahometa.

Obrażanie religii jest poważnym afrontem dla ludzkiej godności prowadzącym do ograniczeń wolności jej wyznawców i podżegającym do religijnej wolności, mówi przyjęty tekst. Islamowi często błędnie przypisuje się naruszanie praw człowieka i terroryzm.

Światowy Kongres Żydów potępił czwartkowe głosowanie. Widzimy to jako osłabienie praw jednostki do wyrażania swoich poglądów i krytykowania innych religii, a w przypadku tej konkretnej rezolucji Islamu, powiedział prezydent Kongresu Ronald Lauder.

Język potępiający obrażanie religii został ostatnio usunięty ze szkicu deklaracji przygotowanego na konferencję na temat rasizmu zwaną jako Durban II, w celu przyciągnięcia na nią Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich.

JW na podst. UN Watch

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign

Piotr S. Ślusarczyk

Doktorant UKSW, badacz islamu politycznego, doktor polonistyki UW; współprowadzący portal Euroislam.pl; dziennikarz telewizyjny i radiowy.

Inne artykuły autora:

16-latek planował zamach

Iran wrze

Religijna opresja, która zabija