15_marc-doll_425
ALBANIA RAMADAN
Bismallah, "w imię Boga  (Allaha) miłosiernego, litościwego" fraza występująca przed każdą surą w koranie z wyjątkiej dziewiątej sury tzw. wersetów miecza.