Wiadomość

Macron zapowiada walkę z islamskim separatyzmem

Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił plan walki z „islamskim separatyzmem”. Ogłosił zamiar „uwolnienia islamu we Francji od obcych wpływów” i stworzenia islamu „oświeconego”.

Rząd w Paryżu chce w grudniu wprowadzić specjalną ustawę, która ma bronić laickości Republiki przed rosnącym w siłę konserwatywnym i politycznym islamem. Państwo ma zamiar przejąć kontrolę nad kształceniem imamów oraz finansowaniem organizacji islamskich, wprowadzić do szkół (także prywatnych) obowiązkowe wychowanie w duchu wartości republikańskich. Dzieci, które dziś pozostają w systemie edukacji domowej, będą musiały wrócić do szkolnych ław. Słowem, Francja chce stworzyć wersję „islamu oświeconego”, który da się pogodzić z laickimi wartościami Republiki. Droga do tego celu ma wieść poprzez ograniczenie wpływów szkół koranicznych i innych szkół kształcących dzieci i młodzież w duchu islamskim.

Imam z licencją od państwa

„Kształcenie i promowanie we Francji imamów i intelektualistów, którzy bronią islamu w pełni zgodnego z wartościami Republiki, jest koniecznością” – powiedział prezydent Francji w Les Mureaux, miejscowości położonej na przedmieściach Paryża. Macron dodał, że certyfikacja imamów w kraju zmieni się wraz ze sformalizowaniem ich kształcenia przez Francuską Radę Religii Muzułmańskiej (Conseil français du culte musulman).

Francuskie władze uzasadniają nowe prawo potrzebą walki z „islamskim separatyzmem”, rozumianym jako faworyzowanie praw religijnych kosztem laickich wartości Republiki Francuskiej. Macron określił islam jako „religię, która jest obecnie w kryzysie na całym świecie”. W swoim przemówieniu skupił się na walce z islamskim radykalizmem we Francji. Zapowiedział także nadzór nad finansowaniem meczetów.

„Sekularyzm jest cementem zjednoczonej Francji” – podkreślił Macron, dodając jednocześnie: „Nie wpadajmy w pułapkę zastawioną przez (…) ekstremistów, których celem jest napiętnowanie wszystkich muzułmanów”.

Szkoła nauczy muzułmanów świeckości

Macron przyznał, że proponowane ustawodawstwo będzie chroniło zasadę świeckości państwa oraz usankcjonowany prawnie od 1905 roku rozdział religii i państwa. Jak powiedział francuski przywódca, zewnętrzne okazywanie przynależności religijnej nie może być w żadnym wypadku dozwolone w szkołach czy służbie publicznej.

Prezydent Francji wielokrotnie podkreślał znaczenie szkół w zaszczepianiu młodym ludziom (już od 3 roku życia) świeckich wartości i zapowiedział, że rząd będzie wymagał od szkół prywatnych zgody na ich nauczanie. Powiedział również, że z nielicznymi wyjątkami, 50.000 dzieci francuskich, które obecnie uczą się w domu, będzie musiało uczęszczać do szkoły razem z innymi uczniami. „Co miesiąc prefektury zamykają nielegalne szkoły, często zarządzane przez religijnych ekstremistów” – przypomniał prezydent.

Cień kolonializmu i dyskryminacji

Macron przyznał, że państwo francuskie jest częściowo odpowiedzialne za „gettoizację” społeczności z dużą liczbą muzułmańskich mieszkańców, mówiąc, że organizacje religijne starają się nadrobić „błędy” w „polityce integracyjnej”. „Tam, gdzie my wyszliśmy, oni wkroczyli”, powiedział. Macron powiedział również, że kolonialna przeszłość Francji, w tym kolonizacja Algierii, „zostawiła blizny” w świadomości społecznej, które czasami utrudniają integrację imigrantów z byłych kolonii. „Nie uporaliśmy się z naszą przeszłością” – dodał prezydent Francji.

Laickie wartości zagrożone przez islamizację

W ostatnich latach Francja została zmuszona do krytycznego namysłu nad przestrzeganiem podstawowych wartości republikańskich, zagrożonych przez polityczny islam. Świadczą o tym chociażby ataki terrorystyczne wymierzone w swobody obywatelskie, takie jak wolność słowa. Tłem dla zapowiedzi nowego prawa przeciwko „islamskiemu ekstremizmowi” stał się niedawny atak nożownika w Paryżu przed byłą siedzibą redakcji „Charlie Hebdo”. Sprawca ataku dostał się do Francji, udając nieletniego uchodźcę. Gérald Darmanin, nowy minister spraw wewnętrznych w rządzie Macrona powiedział w zeszłym tygodniu, że Francja jest „w stanie wojny z islamskim terroryzmem”.

Piotr Ślusarczyk

www.france24.com, www.euronews.com

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign

Piotr S. Ślusarczyk

Doktorant UKSW, badacz islamu politycznego, doktor polonistyki UW; współprowadzący portal Euroislam.pl; dziennikarz telewizyjny i radiowy.

Inne artykuły autora:

Wywlekli, wychłostali, ukamienowali

Kolejny zamach w Izraelu

Rosyjscy najemnicy zagnieżdżają się w Afryce