Palestyński profesor: musimy nauczać o Holokauście

| Brak komentarzy|
image_pdfimage_print

Prof. Muhammad Al-Dadżani Al-Daoudi, politolog na arabskim uniwersytecie Al-Quds w Jerozolimie i założyciel ruchu Wasatiyya („Droga pośrodku”) [1] w Palestynie, wezwał do nauczania o Holokauście w szkołach palestyńskich. 

Oto fragmenty tego artykułu [2] :

„Większość Arabów i Palestyńczyków nie wie o tym tragicznym wydarzeniu w ludzkiej historii”

Nauczanie o Holokauście w Palestynie jest poważnym wyzwaniem z powodu trwającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. (Nie chcę używać arabskiego przekładu określenia Holokaust – Al-Mahraka – ponieważ nie odzwierciedla ono rzeczywistości.) Zachód uważa, że nauka o Holokauście nie powinna być ograniczona [tylko] do Żydów, podczas gdy Arabowie, a szczególnie Palestyńczycy, widzą tę sprawę inaczej, jak czysto żydowski problem. Wyzwania wobec nauczania o Holokauście w Palestynie są na czterech poziomach:

Na poziomie edukacyjnym: ogólnie mówiąc, wydarzenia Holokaustu i fakty o nim nie są wspominane w programach szkolnych arabskich i palestyńskich i nie są nauczane w arabskich lub palestyńskich szkołach i na uniwersytetach… z powodu konfliktu arabsko-izraelskiego. Dlatego większość Arabów i Palestyńczyków nie wie o tym tragicznym wydarzeniu w ludzkiej historii.

Na poziomie politycznym: Palestyńczycy są jedynym współczesnym narodem, który nadal jest pod okupacją wojskową… Odmawia się im prawa do samostanowienia i do założenia cywilnego, demokratycznego i niezależnego państwa palestyńskiego. W rezultacie większość Palestyńczyków wierzy, że Holokaust był przyczyną Nakby z 1948 r., którą Izraelczycy świętują jako swój dzień niepodległości. Konflikt doprowadza niektórych Palestyńczyków do widzenia [Holokaustu] jako syjonistycznej propagandy mającej na celu zgarnięcie sympatii dla problemu żydowskiego, podczas gdy inni widzą to jako propagandę syjonistyczną lub przesadzoną relację mającą na celu zdobycie międzynarodowej sympatii dla państwa żydowskiego.

- - - - - - - - - - - - - - Reklama - - - - - - - - - - - - -

Na poziomie religijnym: Radykalny nurt wśród niektórych Palestyńczyków w nauczaniu islamu podkreśla zderzenie wartości i wiary między z jednej strony islamem, a z drugiej judaizmem i chrześcijaństwem. Dlatego interpretuje się pewne wersety koraniczne w sposób, który popiera to twierdzenie. Na przykład, Allah powiedział: „My uczyniliśmy was
narodem znajdującym się pośrodku”. [Koran 2:143] Zamiast interpretowania tego wersetu jako wezwania do sprawiedliwości, tolerancji i umiarkowania, jest on tłumaczony następująco: Muzułmanie są narodem pośrodku między Żydami, którzy zamordowali proroków, a chrześcijanami, którzy zrobili swojego proroka Bogiem”…

Jeden z najbardziej powszechnych hadisów, przypisywany – a dokładniej: fałszywie przypisywany – Prorokowi [Mahometowi] brzmi: „Nadejdzie dzień, kiedy muzułmanie będą walczyć z Żydami i zabijać ich, aż Żydzi będą chować sie za skałami i drzewami. Wtedy skały i kamienie, poza drzewem kolcowoju, które jest drzewem Żydów, zawoła i powie: ‘O muzułmaninie, o wyznawco Allaha, za mną chowa się Żyd. Przyjdź i zabij go’”. Taką lekcję religii uczy się w szkołach: “W tym hadisie Prorok mówi nam o jednym rodzaju bitwy między muzułmanami i Żydami”. Należy zauważyć, że ten hadis jest sprzeczny w wersetami koranicznymi, które czczą świętość życia, takimi jak: „I nie pozbawiajcie nikogo życia, które Bóg uczynił świętym, chyba że zgodnie z prawem!” [Koran 17:33]; “My posłaliśmy ciebie [Mahomecie] tylko jako miłosierdzie dla świata!” [Koran 21:107]. To miłosierdzie stosuje się do wszystkich ludzie, włącznie z Żydami, chrześcijanami i niewierzącymi. Wspomniany powyżej hadis jest [także] wyraźnie sprzeczny z następującymi wersetami: …”Nie będzie żadnego przymusu w [zaakceptowaniu] religii” [Koran 2:256]; „Kto chce – niech wierzy; a kto chce – niech nie wierzy” [Koran 18:29]; „Zaprawdę, Pan twój rozsądzi między nimi w Dzień Zmartwychwstania” [Koran 32:25]; „Allah rozsądzi między wami [wszystkimi] w Dzień Zmartwychwstania” [Koran 4:141]. Ponadto, ta wersja [hadisu] jest sprzeczna z tym, co przekazuje Buchari: „Kiedy kondukt pogrzebowy przeszedł przed Prorokiem, uhonorował on zmarłego przez powstanie. Powiedzieli Mu: O Proroku, to jest pogrzeb Żyda. On odpowiedział: Czy nie ma on duszy?”

W rzeczywistości święty Koran honoruje Torę i Nowy Testament i nazywa je “Księgami Świętymi”. Nazywa także Żydów i chrześcijan „Ludźmi Księgi” lub „tymi, którzy otrzymali Księgę” i jest około 60 wersetów koranicznych, które bezpośrednio zwracają się do Żydów. Na przykład w słowach Allaha Wszechmogącego: „O Dzieci Izraela, pamiętajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was obdarzyłem i że wyniosłem was ponad ludy świata” [Koran 2:47].

Na poziomie psychologicznym: Społeczeństwo palestyńskie cierpli z powodu głębokiej rany, która dopiero musi się zaleczyć. Podczas gdy wydarzenia Holokaustu działy się w przeszłości, cierpienie palestyńskie nadal trwa i dlatego jest bardzo trudno prosić te ofiary – które cierpią [z powodu] okupacji ich ojczyzny, ciągłej uzurpacji ich ziemi i własności, cierpień bliskich w więzieniach i odmowy ich praw humanitarnych – by uczyli się o cierpieniach innych.

Palestyńczycy zadają pytanie, dlaczego mieliby uczyć się o Holokauście. Moją odpowiedzią jest, że wartość uczenia się o Holokauście leży w następującym:

Uczenie się o Holokauście jest oznaką honorowania prawdy, podczas gdy ignorowanie go niszczy wartości, z których człowiek jest dumny.

Jest to słuszna rzecz do zrobienia. Ściąganie na siebie krytyki za coś nie oznacza, że powinniśmy tego unikać lub to ignorować.

Negowanie Holokaustu jest błędem historycznym i jest moralnie nie do przyjęcia.

Wiedza o minionych tragediach jest zasadnicza, by zapobiec ich powtórzeniu.

Koran wzywa [nas], byśmy poznawali i uczyli się: “Panie mój, pomóż moją wiedzę” [Koran 20:114]. „Czy równi są ci, którzy wiedzą, i ci, którzy nie wiedzą? Tylko ludzie obdarzeni rozumem zapamiętają” [Koran 39:9].

Prorok wzywał do nauki i studiowania. Mówi się, że Prorok [doradzał]: “Szukaj wiedzy od kołyski do grobu” i “Szukaj wiedzy nawet w Chinach”.

Mądrzy ludzie powiadają: Jeśli nie znasz zła, nie możesz zrozumieć znaczenia dobra.

Okazywanie solidarności i współczucia wobec cierpień innych, nawet jeśli nie masz z nimi więzi przyjaźni lub uczucia, uczyni świat miejscem lepszym do życia.

Programy szkolne są niezwykle ważne, kiedy uczy się drażliwych tematów, więc zalecam aktywne uczenie poprzez przyjęcie następujących kroków nauczania tak kontrowersyjnych przedmiotów: Uczenie wartości myśli krytycznej i twórczej, uczenie znaczenia pójścia drogą pośrednią i [drogą] umiarkowania oraz uczenie o Holokauście i [innych wypadkach] masowej zagłady w nowoczesnej historii, jak w Ruandzie, wyjaśniając związek i wzajemną zależność [między różnymi wydarzeniami]. Użyteczne jest włączenie opracowań dokumentalnych jako pomocy naukowej. Trudno było mi znaleźć studium materiałów na ten temat po arabsku, więc razem z Zeiną Barakat i Martinem Rau napisałem książkę zatytułowaną Cierpienie ludzkie – czy jest droga wyjścia?

Na zakończenie, kiedy na uniwersytecie Al-Quds wyświetlono film dokumentalny o Holokauście, jeden z studentów podniósł rękę i zapytał: “Dlaczego mamy uczyć się o Holokauście, kiedy Izraelczycy uczynili nielegalnym używanie słowa Nakba i zabronili wspominania o niej w swoich programach szkolnych?” Moja odpowiedź była krótka i ścisła: „Niech cię nie obchodzi, co robią inni, ale działaj zgodnie z tym, co uważasz za słuszne”.

******

Przypisy:

[1] Palestyński ruch islamski, który nawołuje do pokoju z Izraelem i opowiada się za założeniem niepodległego państwa palestyńskiego, które byłoby demokratyczne, świeckie i oddane sprawiedliwości społecznej, dobrobytowi ekonomicznemu i liberalnym wartościom równości, pluralizmu i wolności słowa – wartości, które, jak wierzy, są zakotwiczone w islamie. Fikraforum.org, 30 sierpnia 2013.

[2] Fikraforum.org, 26 listopada 2013.

Tłumaczenie Małgorzata Koraszewska źródło: http://www2.memri.org

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook