Jedna trzecia Pakistanek zgadza się na bicie za krnąbrność

Pakistan Demographic and Health Survey (PDHS) opublikował wyniki obszernych badań opinii społecznej. Jedno z pytań dotyczyło sytuacji, w których mężczyzna ma prawo uderzyć swoją żonę.

W przeprowadzonym w latach 2012-13 badaniu udział wzięło 13558 kobiet i 3134 mężczyzn w wieku od piętnastu do czterdziestu dziewięciu lat. Wszyscy badani byli choć raz w związku małżeńskim. Celem badania było zbadanie opinii publicznej na takie tematy, jak zdrowie matki i dziecka, śmiertelność wśród niemowląt, szczepienia oraz świadomość zagrożenia HIV i AIDS.

Sekcja “Pozycja kobiet w społeczeństwie i jej demograficzne oraz zdrowotne następstwa” zawierała kilka pytań dotyczących przemocy w rodzinie. Respondentom przedstawiono sześć powodów, które usprawiedliwiają bicie żony: przypaliła obiad, kłóci się z mężem, wychodzi z domu nie informując męża, zaniedbuje dzieci, odmawia mężowi seksu, zaniedbuje dalszą rodzinę. Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną opcję.

PakistaniOkazuje się, że przyczyną przemocy domowej, która cieszy się największym zrozumieniem wśród pakistańskich kobiet, jest kłócenie się z mężem (34%). 28% kobiet uważa, że bicie jest uzasadnione, kiedy zaniedbują one dalszą rodzinę; 18% jest zdania, że przypalenie obiadu jest dostatecznym powodem przemocy.

Większość mężczyzn (19,8%) uważa, że najbardziej usprawiedliwionym powodem bicia żony jest fakt, że ta wychodzi sama z domu bez pozwolenia męża. Pozostałe przyczyny miały poparcie rzędu od 16% do 20% wśród mężczyzn, jednak są to znacznie niższe wyniki, niż wśród badanych kobiet. Ogólnie 66% mężczyzn nie zgadzało się w żadnymi z wymienionych powodów bicia kobiet, podczas gdy wśród pań tylko 57.5% nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.

Tłumaczenie GB

Źródło: http://tribune.com.pk/story/663321/34-of-women-believe-that-their-husbands-are-justified-to-hit-them-if-they-argue-with-him-survey/

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign