"Procesja Konia Trojańskiego w Troi", G.D.Tiepolo, 1760 (National Gallery Londyn)
GettyImages-1055366134-640x412
14334041w
Karykatura: Valeriu Kurtu