Wiadomość

Skuteczniejsza walka Unii z terroryzmem w Internecie

Terrorystom, twierdzi Unia, trudniej będzie umieszczać swoją propagandę w Internecie. Infografika:Council of the European Union

Rada Unii Europejskiej przyjęła we wtorek projekt dyrektywy, która ma skuteczniej zwalczać propagowanie terroryzmu w Internecie. Po zaakceptowaniu przez unijny Parlament dyrektywa wejdzie w życie rok po ogłoszeniu, czyli w 2022 roku.

Dyrektywa służyć ma szybszemu usuwaniu przez firmy internetowe treści uznawanych za terrorystyczne – czas na usunięcie zgłoszonej treści będzie wynosił maksimum godzinę. Od decyzji firmy będą się mogły odwoływać, ale treści i tak będą musiały usunąć lub zablokować. Zasady te mają dotyczyć wszystkich firm, których treści odbierane są w krajach UE, niezależnie od tego, w jakim kraju firma ma siedzibę i gdzie znajdują się jej serwery.

Dyrektywa nakłada też na dostawców treści obowiązek podejmowania wcześniejszych działań zapobiegawczych, aby treści terrorystyczne nie były rozpowszechniane. Żądania usunięcia konkretnych publikacji zgłaszać będą odpowiednie organa państw członkowskich, one też będą nakładały na firmy kary finansowe za niepodporządkowanie się decyzjom lub za niepodejmowanie działań zapobiegawczych. Kara ma być proporcjonalna do wykroczenia, ale w sytuacji systematycznego lekceważenia obowiązku zapobiegania rozpowszechnianiu treści terrorystycznych może wynieść do 4% rocznego obrotu firmy.

Aby zapobiec zbyt dowolnemu stosowaniu rozporządzenia dla ograniczania wolności słowa, zdefiniowano precyzyjnie jakie treści uznawane są za terrorystyczne. Są to treści, dotyczące przestępstw terrorystycznych wyliczonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2017/541, których celami są zastraszanie ludności, zmuszanie rządów i organizacji międzynarodowych do podjęcia albo zaniechania działań i poważna destabilizacja lub zniszczenie podstawowych struktur państw lub organizacji międzynarodowych.

Do treści terrorystycznych zaliczane będą m.in. takie, które pochwalają akty terrorystyczne i zachęcają do ich popełniania, nakłaniają do udziału w grupach terrorystycznych, udzielają instruktażu przygotowania i stosowania materiałów używanych do działań terrorystycznych.

Na terenie Unii Europejskiej w roku 2019 – ostatnim, za który dostępne są dane Europolu – popełniono lub planowano, lecz zostały udaremnione, 119 ataków terrorystycznych w 13 krajach. Z tego 21 to ataki dżihadystyczne, 26 skrajnie lewicowe, 57 nacjonalistyczne a 6 to ataki prawicowe. Zginęło 10 osób a rannych zostało 27, z tego wszyscy zabici i 26 rannych to ofiary zamachów dżihadystycznych. Aresztowano 1004 osoby.

W latach 2015-2019 aresztowano ogółem w Unii z podejrzeniem o działania terrorystyczne 5352 osoby, z których prawie dwie trzecie (3057), to podejrzewani o terroryzm dżiahdystyczny (islamski). Podejrzanych o terroryzm prawicowy było 106 osób, o lewicowy 279, a nacjonalistyczny 360 (dla aż 1549 osób nie ma wyraźnej przynależności ideologicznej aresztowanych). (g)

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign
Grzegorz Lindenberg

Grzegorz Lindenberg

Socjolog, dr nauk społecznych, jeden z założycieli „Gazety Wyborczej”, twórca „Super Expressu” i dwóch firm internetowych. Pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Harvarda i wykładał na Uniwersytecie w Bostonie. W latach '90 w zarządzie Fundacji im. Stefana Batorego. Autor m.in. „Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy”. (2018), "Wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce" (2019).

Inne artykuły autora:

Amerykanie pośpiesznie ewakuują Afgańczyków

Ofensywa talibów w Afganistanie

Prezydencki zamach stanu w Tunezji