Raport o Bractwie Muzułmańskim (cz. 3 – rekrutacja i szkolenie)

Przedstawiamy kolejną część raportu, opracowanego przez Counter Extremism Project  założony w 2014 roku przez byłych wysokich urzędników administracji amerykańskiej.

Rekrutacja:

Proces rekrutacyjny egipskiego Bractwa został zaprojektowany tak, by zapobiec penetracji ugrupowania przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Według Erica Tragera z „Foreign Affairs”, lokalni liderzy Bractwa poszukują potencjalnych członków „na praktycznie każdym egipskim uniwersytecie.” Członkowie kontaktują się z potencjalnymi rekrutami w niepolitycznym kontekście i angażują w takie aktywności, jak pomoc w nauce lub piłka nożna.

Rekruterzy na początku nie zdradzają swojej przynależności do BM. Według Khaleda Hamzy, edytora angielskojęzycznej strony internetowej Bractwa, proces rekrutacyjny może trwać do roku. Hamza pisze: “Jesteśmy ideologiczną grupą u podstaw i wykorzystujemy naszą wiarę do pozyskiwania członków”. W niektórych przypadkach za cel rekrutacji obierane są dzieci, nawet w wieku dziewięciu lat. Dzieci członków Bractwa często mają styczność z jego działaniami w młodym wieku.

Syryjskie Bractwo Muzułmańskie rozwinęło swoje działania rekrutacyjne w trakcie chaosu wojny domowej organizując biura rekrutacyjne i namawiając swoich członków mieszkających w dużych syryjskich miastach, by powrócili do lokalnych społeczności i nawiązali więzi z ludźmi tam mieszkającymi. Członek syryjskiego Bractwa znający proces rekrutacji powiedział Carnegie Endowment w 2013 roku: “Panuje prawdziwy głód Bractwa Muzułmańskiego w Syrii.” Syryjskie Bractwo osiągnęło sukcesy rekrutacyjne w ogarniętych rebelią rejonach Syrii, szczególnie w Alleppo i jego okolicach.

Szkolenie:

Szkolenie fizyczne

Ponieważ Bractwo Muzułmańskie nie ma swojego zbrojnego ramienia, nie przeprowadza szkoleń wojskowych. Jednakże w artykule z 2012 roku „Der Spiegel” cytuje byłego członka BM, który mówi, że istnieją w Egipcie obozy szkoleniowe trenujące adeptów „w walce wręcz”.

W 1940 roku egipskie Bractwo rozpoczęło działalność Nizam al-Khass, „tajnego aparatu”, głównie w odpowiedzi na niepowodzenie powstania arabskiego w Palestynie (1936-1939). To skrzydło wojskowe złożone było z cywili z różnym stopniem wyszkolenia paramilitarnego. Przeprowadziło ono wiele zabójstw i zamachów bombowych, zakończonych w 1948 roku morderstwem egipskiego premiera Mahmouda an-Nuqrashi Pashy, który niedługo wcześniej zakazał działalności BM. Podczas egipskiej rewolucji w 1952 roku, która wyniosła do władzy Gamala Abdela Nassera, członkowie tajnego aparatu zablokowali infiltrację wojsk brytyjskich w strefie Kanału Sueskiego i zapewnili przejezdność na drodze pomiędzy Kairem a Ismailią.

Szkolenie ideologiczne

Proces szkolenia ideologicznego w egipskim Bractwie składa się z wielu etapów, podczas których filozoficzne przekonania członków są monitorowane, kształtowane i testowane. W fazie wstępnej, która może trwać od sześciu miesięcy do czterech lat, członkowie bacznie obserwują ideologię nowego rekruta. O rekrucie mówi się muhibb, lub “kochanek.”

Jeśli są dowody na to, że ideologia muhibba jest rozwinięta i silna, muhibb wchodzi do usra, (“rodziny”) składającej się z czterech – pięciu członków BM. Spotkania usry odbywają się raz w tygodniu i służą edukacji oraz umocnieniu ideologii muhibba. Po ukończeniu etapu usry, muhibb staje się mu’ayyad, czyli „wspierającym”; ten etap trwa od jednego roku do trzech lat. Chociaż mu’ayyad nie może jeszcze głosować w strukturach organizacji, to może wygłaszać kazania, nauczać w meczetach i rekrutować nowych kandydatów na poziom muhibba. Mu’ayyad ma również obowiązek studiowania tekstów Hassana al-Banny.

Po zaliczeniu etapu mu’ayyad, członek zostaje muntasib, osobą “afiliowaną”. Po roku na poziomie muntasib, uzyskuje status muntazim, “organizatora”. Etap muntazim zazwyczaj trwa jeden rok i wiąże się z odpowiedzialnością za tworzenie grup usra i uczeniem się Koranu na pamięć. Muntazim jest regularnie konfrontowany z fałszywymi oskarżeniami i informacjami, by sprawdzić jego lojalność pod presją. W końcu muntazim zostaje akh-‘amil, “pracującym bratem” i ma prawo głosować w wyborach Bractwa i konkurować w hierarchii przywódczej.

Oprac. Grażyna Jackowska, na podst.: www.counterextremism.com

Cz. 2: https://euroislam.pl/raport-o-bractwie-muzulmanskim-cz-2-struktura-i-finansowanie/

Cz.1: https://euroislam.pl/raport-o-bractwie-muzulmanskim-cz-1/

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign