Prawa kobiet w Gazie: postępująca hamasyzacja

Prawa kobiet
| 3 komentarzy|
image_pdfimage_print

Asmaa al-Ghoul  

Uniwersytet  Al-Aqsa w Strefie Gazy wprowadził islamskie zasady ubioru dla kobiet. Po 20 latach utrzymywania różnorodności politycznej i intelektualnej, studentki są teraz zobowiązane do przestrzegania ścisłych zasad ubioru.

Prawa kobiet

Zasady obejmują między innymi noszenie abaja (luźnego płaszcza bez rękawów) i hidżabu (chusty), na terenie kampusu. Decyzja wywołała oburzenie i gorące dyskusje.

Dr Naaman Ulwan, niezależny naukowiec i doradca do spraw kultury na Al-Aqsa, powiedział portalowi Al-Monitor, że nie wiedział o decyzji aż do jej ogłoszenia 26 stycznia 2013. Ulwan stwierdził, że taka decyzja (…) jest zgodna z poglądem konserwatywnego społeczeństwa Gazy, które nie toleruje stroju odsłaniającego kobiece kształty.

Dr Faiq al-Naouk, doradca ds. zarządzania uczelni, który podjął tę decyzję, stwierdził, że została ona jednomyślnie przyjęta i będzie obowiązywać od początku następnego semestru. Podkreślił również, że nie jest przedstawicielem Hamasu w zarządzie uczelni.

W przeszłości rząd Gazy podejmował już decyzje postrzegane jako seksistowskie, luźno powiązane z religią oraz oparte jedynie na osobistej interpretacji. Kobiety nie mogą jeździć rowerem ani palić fajek wodnych, na wystawach sklepowych nie można umieszczać bielizny, a kobiety muszą nosić hidżab w szkołach publicznych i sądach. To wszystko jest częścią ogólnonarodowej kampanii wspieranej przez policję, mającej na celu przywrócenie „cnót obywatelskich”.

Władze Autonomii Palestyńskiej zareagowały z oburzeniem na posunięcie władz uczelni. Minister edukacji AP, Ali Jirbawi, napisał do rektora Al-Aqsa, że uniwersytet podlega rządowi w Ramallah i powinien przestrzegać państwowego prawa, które gwarantuje “wolności osobiste” wszystkim Palestyńczykom.

Dunia al-Amal Ismail, działaczka feministyczna, twierdzi, że władze Strefy lekceważą postulaty kobiet dotyczące ich położenia zasłaniając się „priorytetem” – walką z okupacją izraelską. Natomiast niebezpieczne zmiany przepisów są podejmowane bez informowania ruchu feministycznego. Walka o równość płci jest postrzegana jako produkt Zachodu, a aktywność feministyczna jest uważana za sprzeczną z feminizmem o charakterze islamskim. Poza forsowaniem islamskich zasad ubioru, zakazano na przykład kobietom uczestnictwa w tańcach ludowych jako „zagrożenia dla moralności”.

* * *

Ulice Gazy są dziś pełne transparentów propagujących za pomocą cytatów z hadisów nową politykę rządu. Amira Haron, podsekretarz w Ministerstwie ds. Kobiet, mówi, że ministerstwo chce poprawić sytuację palestyńskich kobiet i wzmocnić ich rolę społeczną. W odpowiedzi na pytanie o równouprawnienie płci, stwierdza: „Nie walczymy w imieniu żadnej z płci, ale podchodzimy do kwestii kobiet z islamskiego punktu widzenia. (…) Mamy własny program i nie jesteśmy zakażeni wirusem zachodniej fobii. Bierzemy po prostu to, co jest dla nas wygodne i odrzucamy to, co nie jest zgodne z naszą religią i szariatem. ”

Pogorszenie sytuacji kobiet w Gazie jest oczywiste nie tylko dla kobiecych aktywistek, jest również widoczne w oficjalnych statystykach z 2011r. 15% rodzin na terenie Palestyny, w których większość stanowią kobiety, cierpi z powodu skrajnego ubóstwa, w tym 20,6% w Strefie Gazy i 12,5% na Zachodnim Brzegu. W 2011 r. stopa bezrobocia wśród kobiet osiągnęła 28,4% w Palestynie w porównaniu z 13,8% w 2001 roku. Najwięcej przemocy wobec kobiet (58,1%) odnotowano w Strefie Gazy, a najmniej (23,1%) w regionie Rafah na południu enklawy.

Dyrektorka Komitetu Technicznego ds. Kobiet, Nadia Abou Nahla powiedziała Al-Monitor, że „statystyki rządu palestyńskiego pokazują powolny, ale wyraźny wzrost udziału palestyńskich kobiet w ogólnej sile roboczej”. Liczby pokazują wzrost z 12% w 2006 do 16% w 2011, w przeciwieństwie do ponad 85-procentowego udziału mężczyzn. Tak słaba obecność kobiet na rynku pracy, przy jednoczesnej najwyższej liczbie absolwentek szkolnictwa wyższego w świecie arabskim, może być skutkiem tradycyjnego pojmowania roli kobiet w społeczeństwie palestyńskim.

Abou Nahla potwierdziła, że stopa zatrudnienia kobiet w rządzie Hamasu osiągnęła 35% – stosunkowo wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę fakt, że jest to zatrudnienie w polityce. Okazuje się jednak, że większość decyzji zgodnych z prawami kobiet dotyczyła unieważnienia 18 artykułu kodeksu karnego, który zmniejszał karę dla mordercy, jeśli doszło do zabójstwa „honorowego” [kobiety]. Według dyrektorki, „rząd Hamasu podjął ponad 200 decyzji [w sprawach kobiet]. Jednym z przykładów jest przyznanie wdowom stałej opieki nad dziećmi. (…)  Inne decyzje podjęto w sprawie noszenia chust i palenia fajek wodnych – elementów kampanii cnót obywatelskich – działalności, która nie poprawiła sytuacji kobiet, natomiast negatywnie wpłynęła na ideę wolności obywatelskich”. Zdaniem Nahli, decyzja rady Uniwersytetu Al Aqsa, aby wprowadzić islamskie zasady ubioru, była niezgodna z prawem, ponieważ została podjęta bez wiedzy członków zarządu uczelni.(pj)

Tłumaczenie: Agaxs
Źródło: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/02/islamization-in-gaza-eroding-wom.html

Warto przeczytać również TO

————————————-
Asma al-Ghul jest świecką palestyńską dziennikarką i feministką; pisze dla gazety „Al-Ayyam”, wydawanej w Ramallah. Zajmuje się, jak sama mówi, „korupcją Fatahu i terroryzmem Hamasu”. Rozpowszechnianie “Al-Ayyam” w Strefie Gazy jest często zakazywane przez Hamas.

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze