Ponad 1000 osób aresztowanych w 2019 w Europie za terroryzm

W ubiegłym roku ujawniono w całej Europie 119 spisków terrorystycznych, w wyniku czego dokonano ponad 1000 aresztowań. Wśród nich było 6 spisków prawicowych, 26 lewicowych i 87 muzułmańskich.

Najnowsze dane dotyczące incydentów terrorystycznych w 2019 r. ujawniono w raporcie Europolu o sytuacji i trendach związanych z terroryzmem w Unii Europejskiej.

Wszystkich zamachów terrorystycznych – udaremnionych, nieudanych i udanych – było w ubiegłym roku w 13 krajach Unii Europejskiej aż 119. W ich wyniku 10 osób zginęło, a 27 osób zostało rannych. 9 osób zostało zabitych, a 26 rannych w atakach osób związanych z ISIS. 1 osoba została ranna w zamachu terrorystycznym dokonanym przez reprezentanta skrajnej prawicy.

Ataki doprowadziły do ​​aresztowania w 19 państwach Unii Europejskiej 1004 osób podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem. Najwięcej aresztowań odnotowano w Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Do najpoważniejszych udanych zamachów należał atak na londyńskim moście w listopadzie zeszłego roku, w którym skazany uprzednio terrorysta Usman Khan dźgnął nożem pięć osób, zabijając dwie. Khan został zwolniony z więzienia przedterminowo, po odbyciu części wyroku za przygotowywanie zamachu bombowego na londyńską giełdę.

Margaritis Schinas, szef prac Komisji Europejskiej nad opracowaniem strategii europejskiej unii bezpieczeństwa, powiedział, że Unia Europejska musi wzmocnić środki przeciwdziałania terroryzmowi: Terroryzm nadal stanowi zagrożenie dla świata, Europy, naszych obywateli, naszego bezpieczeństwa i naszego stylu życia” – powiedział Schinas. „Bardziej niż kiedykolwiek, Unia musi zintensyfikować działania antyterrorystyczne, wymianę informacji i współpracę organów ścigania w terenie i w internecie. Niedługo przedstawimy nową strategię bezpieczeństwa Unii Europejskiej, która określi obszary, w których Unia może wnieść wartość dodaną, aby wesprzeć państwa członkowskie w zapewnianiu bezpieczeństwa, od zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, przez zapobieganie zagrożeniom hybrydowym i ich wykrywanie, po bezpieczeństwo cybernetyczne.”

Lliczba ataków ISIS zmniejszyła się w 2019 roku, natomiast wzrosła liczba ataków prawicowych i lewicowych, ale spowodowały one dużo mniej ofiar niż ataki terrorystów islamskich.

W 2019 r. trzy państwa członkowskie UE zgłosiły w sumie sześć prawicowych ataków terrorystycznych – jeden przeprowadzony, jeden nieudany, a cztery udaremnione – w porównaniu do tylko jednego w 2018 r.. W Niemczech odnotowano kilka  nieklasyfikowanych jako terroryzm i popełnionych przez prawicowych ekstremistów ataków, w których zginęły trzy osoby.

Raport ujawnił 26 lewicowych i anarchistycznych ataków terrorystycznych w 2019 r., tyle samo co w 2016 r. i 2017 r. i więcej niż w 2018 r. Wszystkie miały miejsce w Grecji, we Włoszech lub w Hiszpanii. Liczba aresztowań pod zarzutem lewicowego lub anarchistycznego terroryzmu w 2019 r. wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z poprzednimi latami, z 34 w 2018 r. do 111 w 2019 r., do czego przyczynił się gwałtowny wzrost liczby takich aresztowań we Włoszech. (g)

Na podstawie The National

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign

Grzegorz Lindenberg

Socjolog, dr nauk społecznych, jeden z założycieli „Gazety Wyborczej”, twórca „Super Expressu” i dwóch firm internetowych. Pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Harvarda i wykładał na Uniwersytecie w Bostonie. W latach '90 w zarządzie Fundacji im. Stefana Batorego. Autor m.in. „Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy”. (2018), "Wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce" (2019).

Inne artykuły autora:

Afganistan – przegrany sukces

Pakistan: rząd ustępuje islamistom

Pakistan pogrąża się w islamskim fanatyzmie