PEGIDA to nie są faszyści

Logo Pegidy
| 14 komentarzy|
image_pdfimage_print

Piotr Ślusarczyk

Media, politycy i duchowni w Niemczech robią bardzo dużo, żeby zepchnąć ruch społeczny przeciwko islamizacji do prawicowego narożnika.

Tymczasem wystarczy przeczytać manifest Pegidy (Patriotyczni Europejczycy przeciw Islamizacji Zachodu), by zobaczyć, że oskarżenie o propagowanie „rasizmu i faszyzmu” jest zwyczajnym pomówieniem. Mimo tego większość mediów zachowuje się zgodnie z doktryną Goebbelsa: „Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”.

Co proponuje PEGIDA?

Dokument programowy, który można znaleźć na oficjalnym profilu Pegidy, składa się z dziewiętnastu punktów. Pegida popiera przyjmowanie do Niemiec uciekinierów wojennych oraz prześladowanych z powodów politycznych czy religijnych, uznając to działanie za obowiązek każdego człowieka (Menschenpflicht). Chce wpisania prawa i obowiązku integracji imigrantów do niemieckiej ustawy zasadniczej. Stoi na stanowisku, że problem polityki imigracyjnej oraz pomocy azylantom powinien zostać rozwiązany na szczeblu Unii Europejskiej, nie zaś spoczywać na barkach władz lokalnych.

Twórcy ruchu przeciwko islamizacji oczekują także, że władze nie będą tolerować zachowań azylantów i imigrantów, które są sprzeczne z niemieckim porządkiem prawnym (zasada zero tolerancji dla przestępczości). Uważają, że Republika Federalna winna wprowadzić u siebie politykę migracyjną, zgodnie z którą władze określają pożądany profil imigranta (chcą podobnych rozwiązań do tych istniejących w Kandzie, Australii, Szwajcarii oraz Republice Południowej Afryki).

Logo Pegidy
Logo Pegidy

Pegida wzywa do oporu przeciwko politycznym ideologiom, które dopuszczają dyskryminację kobiet oraz przemoc. Wyraźnie podkreślają, że nie mają nic przeciwko „żyjącym tutaj, zintegrowanym muzułmanom”. Pegida chce chronić judeochrześcijańskie wartości kultury Zachodu. Jednocześnie akcentuje prawo każdego człowieka do wolności seksualnej (sexuelle Selbstbestimmung). Chce zwiększenia udziału obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych, opowiadając się za szwajcarskim modelem demokracji bezpośredniej.

Przeciwko czemu opowiada się PEGIDA?

Patriotyczni Europejczycy przeciw Islamizacji Zachodu domagają się zakazu sprzedaży broni organizacjom antydemokratycznym oraz nielegalnym, takim jak na przykład Partia Pracujących Kurdystanu. Protestują przeciwko tworzeniu w Niemczech społeczeństwa równoległego z szariackim porządkiem prawnym, szariacką policją i szariackim sądownictwem. Pegida jest przeciw radykalizmowi motywowanemu religijnie lub politycznie, a także kaznodziejom nienawiści bez względu na to, jaką religię reprezentują.

Histeria klasy politycznej

Sprzeciw wobec radykalnego, politycznego islamu, postulat demokracji bezpośredniej, a także wprowadzenie racjonalnej polityki imigracyjnej obnażają fundamentalne kłamstwo multikulturowej ideologii, prowadzącej do powstania muzułmańskich gett.

Sprzeciw Pegidy jest także policzkiem dla niemieckiej klasy politycznej, która, przeżarta polityczną poprawnością, pozostawała bierna wobec realnego problemu politycznego islamu. Wznoszone w Dreźnie hasło „My jesteśmy narodem”, połączone z postulatem demokracji bezpośredniej musi u polityków głównego nurtu wywoływać niepokój. Pegida jest nie tyle ich kolejnym politycznym konkurentem, lecz ruchem społecznym, dążącym do przebudowania modelu demokracji, zgodnie z którym kluczowe decyzje mają podejmować obywatele, a nie oderwana od rzeczywistości klasa polityczna.

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook