Oto, czego chce PEGIDA

| 11 komentarzy|
image_pdfimage_print

Przedstawiamy pełny program ruchu PEGIDA, oskarżanego o rasizm i ksenofobię przez polityków, media głównego nurtu i lewicę.

2

1. PEGIDA jest ZA przyjmowaniem uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi oraz osób prześladowanych z powodów politycznych i religijnych. To jest nasz ludzki obowiązek!

2. PEGIDA jest ZA wpisaniem do konstytucji Republiki Federalnej Niemiec prawa do integracji oraz obowiązku integracji (w tej chwili jest w niej zapisane jedynie prawo do azylu).

3. PEGIDA jest ZA decentralizacją zakwaterowania uchodźców z obszarów wojennych i osób prześladowanych i przeciwko gromadzeniu ich w ośrodkach, w których często panują złe warunki!

4. PEGIDA jest ZA ustaleniem wspólnych europejskich kryteriów przyjmowania uchodźców i sprawiedliwym ich podziałem na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. (Utworzenie centralnego rejestru uchodźców , który będzie rozdzielał ich na wszystkie kraje członkowskie Unii)

5. PEGIDA jest ZA obniżeniem liczby azylantów przypadającej na jednego pracownika opieki społecznej/urzędnika; w tej chwili jeden pracownik opiekuje się 200 osobami, co faktycznie oznacza brak opieki nad często mającymi za sobą traumatyczne przeżycia uciekinierami).

- - - - - - - - - - - - - - Reklama - - - - - - - - - - - - -

6. PEGIDA jest ZA wprowadzeniem procedur przyznawania azylu w oparciu o model holenderski lub szwajcarski, a do czasu wprowadzenia ich – za zwiększeniem środków dla BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców), po to by znacznie skrócić czas rozpatrywania wniosków, a tym samym umożliwić szybszą integrację.

7. PEGIDA jest ZA zwiększeniem wydatków na policję i PRZECIWKO redukcji etatów w tej instytucji.

8. PEGIDA jest ZA pełnym wykorzystaniem i wdrażaniem już istniejącego prawodawstwa dotyczącego azylu i deportacji.

9. PEGIDA jest ZA polityką „zero tolerancji” dla popełniających przestępstwa azylantów i imigrantów.

10. PEGIDA opowiada się PRZECIWKO wrogiej kobietom, akceptującej przemoc politycznej ideologii, ale nie przeciwko mieszkającym tutaj, integrującym się muzułmanom.

11. PEGIDA jest ZA kształtowaniem polityki imigracyjnej według wzorców szwajcarskich, australijskich, kanadyjskich i południowoafrykańskich.

12. PEGIDA jest ZA prawem decydowania o własnej seksualności.

13. PEGIDA jest ZA utrzymaniem i ochroną naszej, ukształtowanej przez wzorce judeochrześcijańskie kultury zachodniej.

14. PEGIDA jest ZA wprowadzeniem procedur demokracji bezpośredniej (referendum) na wzór szwajcarski.

15. PEGIDA jest PRZECIWKO dostarczaniu broni zakazanym, antykonstytucyjnym organizacjom, np. PKK.

16. PEGIDA jest PRZECIWKO zezwalaniu na tworzenie się w naszym kraju równoległych społeczeństw i systemów prawnych/sądowniczych, np. sądów szariackich, policji szariackiej, działalności religijnych sędziów polubownych itd.

17. PEGIDA jest PRZECIWKO przybierającej karykaturalne formy „genderyzacji” czyli niemal przymusowej, politycznie poprawnej neutralizacji płciowej naszego języka. [chodzi o nieużywanie słów, które zdradzają płeć, np. „nauczycielka”, przyp. tłum.]

18. PEGIDA jest PRZECIWKO politycznie czy religijnie motywowanemu radykalizmowi!

19. PEGIDA jest PRZECIWKO kaznodziejom nienawiści, niezależnie od tego, jaką religię reprezentują!

 

Tłumaczenie KV
Źródło: www.facebook.com

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook