Oświadczenie w sprawie negocjacji z talibami

Kobiety w Afganistanie
| Brak komentarzy|
image_pdfimage_print

Organizacja Canadian Women for Women in Afghanistan (CW4WAfghan) jest zaniepokojona niedawnymi posunięciami społeczności międzynarodowej w kwestii dążenia do negocjacji z talibami w sposób, który jest sprzeczny z procesem demokratycznym. Sprzeciwiamy się jakiemukolwiek kompromisowi w kwestii praw kobiet i dziewczynek oraz rozmowom, które wykluczają głównych zainteresowanych, takich jak kobiety, oraz odbywają się bez pełnej przejrzystości i procedur demokratycznych.

W czerwcu bieżącego roku talibowie otworzyli biuro w Doha, a w lipcu biuro podobno zostało zamknięte. Choć postęp jest niewielki w próbach negocjowania z talibami, negocjacje pozostają głównym celem rządów Stanów Zjednoczonych i Afganistanu. Do chwili obecnej planom negocjacji z talibami brak przejrzystości, inkluzyjności i konsultacji z ludnością Afganistanu, która będzie musiała żyć z konsekwencjami wyników tych negocjacji.

Lud Afganistanu zasługuje na pokój i tylko to powinno być celem społeczności międzynarodowej. Jednak, jak głosi wiele afgańskich organizacji obywatelskich, nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma pokoju w rozwiązaniu uzgodnionym wbrew woli ludności. I nie ma pokoju, jeśli kobietom odmawia się praw. Afganistan nigdy nie przezwycięży skrajnej nędzy, jaka panuje w kraju, jeśli nie podniesie się statusu kobiet.

Kraj ten poczynił ważne kroki naprzód w ustanawianiu lepszych ram prawnych dla ochrony praw kobiet, podniesienia poziomu uczestnictwa kobiet w polityce i zwiększaniu ich szans edukacji i zatrudnienia. Zdobycze kobiet są zbyt cenne, by poświęcić je dla wąsko zdefiniowanej wizji pokoju, z przyznaniem talibom koncesji i władzy. Postępy uczynione na rzecz zapewnienia praw kobietom są jedną z wielu dziedzin, w których postęp nastąpił, włącznie z rozwojem mediów, wzrostem ekonomicznym, reformą prawną, obniżeniem poziomu analfabetyzmu i wzmocnieniem instytucji demokratycznych.

Afgańczycy nie są skłonni zrezygnować z tego fundamentalnego postępu poczynionego w ciągu ostatniego dziesięciolecia na rzecz rozmów z nielegalną frakcją bez żadnej reprezentacji demokratycznej. Afganistan jest demokracją, systemem rządzenia, który drogo kosztował i w który lud afgański zainwestował wiele.

Jak powiedzieli nasi przyjaciele z organizacji „Women for Afghan Women”: „Talibowie nie zgodzili się na respektowanie i podporządkowanie się konstytucji afgańskiej. Nie zgodzili się na to, że prawa człowieka należą do kobiet tak samo jak do mężczyzn lub że prawa kobiet muszą być chronione. Nie zgodzili się, by dziewczynki miały prawo do edukacji. I nie zgodzili się szanować i uczestniczyć w demokratycznym procesie politycznym”. Zgadzamy się także ze słowami międzynarodowej sieci solidarności „Women Living Under Muslim Laws:

Uważamy za godne ubolewania próby przedstawiania Talików jako znacząco zreformowanego ruchu w porównaniu z rokiem 2001, czynione przez pewnych członków społeczności międzynarodowej. Talibowie nadal stanowią przeszkodę realizacji nawet najbardziej podstawowych praw kobiet w Afganistanie i poza nim. Ich straszliwe gwałcenie praw człowieka, zarówno podczas ich rządów w Afganistanie (1996-2001), jak i jako rebelianci po roku 2001, są dobrze udokumentowane. Gwałcenie przez nich praw kobiet i dziewczynek pozostaje endemiczne na obszarach nadal znajdujących się pod ich kontrolą; kobiety i dziewczynki nadal doświadczają z ich rąk najbardziej brutalnych form dyskryminacji i przemocy.

Kobiety w AfganistanieOsiągnięcie pokoju w Afganistanie obejmuje realizację podstawowych praw człowieka, umocnienie demokracji i zakończenie tyranii talibów i innych grup rebelianckich, które umyślnie i systematycznie terroryzują cywilów, włącznie z kobietami i dziećmi. Budowanie pokoju nie jest równoznaczne z rozmowami pokojowymi z grupami zbrojnymi. Jeśli takie rozmowy mają miejsce, powinny być uważane za małą część szerokiej strategii na rzecz pokoju. Ponadto rząd Afganistanu i jego sojusznicy międzynarodowi muszą nalegać na własne, ścisłe warunki dla jakichkolwiek istotnych rozmów z talibami, zamiast pozwolić talibom na definiowanie warunków. Te warunki muszą stanowić, że:

1. Negocjacje nie powinny odbywać się dopóki talibowie nie zgodzą się respektować trwałego zawieszenia broni, bez żadnych wyjątków.

2. Negocjacje powinny koncentrować się na uzyskaniu zgody talibów na rezygnację z przemocy i włączenie się do społeczeństwa Afganistanu przez pokojowy udział w prawomocnych i demokratycznych instytucjach tego kraju.

3. Negocjacje nie powinny mieć miejsca poza ramami demokratycznymi. Proces pokojowy w Afganistanie musi obejmować wszystkich zainteresowanych, włącznie z kobietami, i negocjacje powinny być prowadzone wyłącznie przez wybranych reprezentantów ludności.

4. Stany Zjednoczone i inne kraje muszą respektować suwerenność rządu Afganistanu. Negocjacje nie mogą odbywać się bezpośrednio z talibami w imieniu lub pod nieobecność rządu afgańskiego.

5. Negocjacje nie mogą uniemożliwiać dążenia do sprawiedliwości i pociągnięcia do odpowiedzialności za pogwałcenia praw człowieka w przeszłości, włącznie z tymi, które popełnili członkowie talibów. Nie powinna być przyznana żadna amnestia talibom lub innym grupom rebelianckim.

6. Negocjacje muszą wykluczyć dyskusję o zmianie konstytucji Afganistanu (2004) lub anulowaniu innych ustaw, które weszły w życie po roku 2002.

Ponadto wzywamy, by trwające wysiłki zakończenia terroryzmu prowadzonego przez talibów skupiły się na Pakistanie, skąd talibowie planują ataki, przedostają się do Afganistanu i otrzymują wsparcie materialne od swoich sojuszników. Należy dokonać wielkich wysiłków, by dotrzeć do szeregowych członków talibów oraz przywódców średniego szczebla, by przeciwdziałać dezinformacji i ideologii przemocy szerzonej przez przywódców. Dobrze wiadomo, że większość talibów ma bardzo mało styczności (jeśli w ogóle jakąś) z innymi punktami widzenia, a ich analfabetyzm i brak wykształcenia czyni ich podatnymi na indoktrynację.

Wzywamy rząd Afganistanu i jego sojuszników międzynarodowych do dążenia do pokoju przede wszystkim przez poprawę metod rządzenia, zakończenie korupcji, wzmocnienie rządów prawa i dostarczanie podstawowych usług Afgańczykom, włącznie z dobrą edukacją i opieką zdrowotną. Osiągnięcie tych celów okaże się potężnym katalizatorem, który podważy pozostałe siły talibów, ponieważ będą coraz bardziej uważani za złą alternatywę.

Szczególnie domagamy się, by Kanada stała w obronie praw afgańskich kobiet, mężczyzn i dzieci i dążyła wszelkimi dostępnymi środkami do szerokiego i obejmującego wszystkich pokoju i do sprawiedliwości w Afganistanie.

Wyrażamy solidarność z kobietami Afganistanu.

Canadian Women for Women in Afghanistan, lipiec 2013r.

————————————————————–

Tłumaczenie Małgorzata Koraszewska

Artykuł ukazał się na portalu Racjonalista.pl http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9140

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook