Jak Europejczycy postrzegają islam

Front photo
| 11 komentarzy|
image_pdfimage_print

Fundacja im. Friedricha Eberta opublikowała raport „Nietolerancja, uprzedzenia i dyskryminacja”, z badań przeprowadzonych w ośmiu krajach. Przedstawiamy część odnoszącą się do islamu.

Po testach statystycznych, wykorzystano trzy stwierdzenia dla stworzenia skali postaw antymuzułmańskich. Odzwierciedlają ogólne wrażenie obywateli na temat muzułmanów, na przykład, że jest ich zbyt wielu w kraju, czy też, że zbyt wiele wymagają. Badania wykazały duży poziom krytycyzmu wobec islamu jako religii nietolerancjnej.

Cztery kolejne wypowiedzi zostały zbadane u losowo wybranej połowy ankietowanych. Obejmują one nastawienie pozytywne, takie jak dostrzeganie roli muzułmanów we wzbogaceniu kultury.  Pojawiają się również wypowiedzi dotyczące ogromnych różnic kulturowych między większością społeczeństwa a muzułmanami, zwłaszcza w obszarze postawy wobec kobiet. Zbadano również przekonanie o wsparciu i akceptacji terroryzmu przez muzułmanów.

W większości krajów większość obywateli uważa islam za religię nietolerancji (tylko w Wielkiej Brytanii i Holandii tuż poniżej 50 proc.). W prawie wszystkich krajach ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że muzułmanie stawiają zbyt wielu wymagań; tutaj Portugalia była jedynym wyjątkiem z około jedną trzecią odpowiedzi na tak. Stwierdzenie, że jest zbyt wielu muzułmanów w danym kraju, potwierdziła tylko jedna czwarta badanych w Portugalii i jedna trzecia we Francji. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Holandii ponad 40 proc. ankietowanych narzeka, że jest za dużo muzułmanów w ich kraju, a na Węgrzech 60 proc.

Badani zostali także poproszeni o odpowiedź na cztery kolejne pytania dotyczące postrzegania różnic kulturowych oraz sympatyzowania muzułmanów z terroryzmem. Pomimo ściślej korelacji z postawą antymuzułmańską elementy te stanowią osobne konstrukty i dlatego zostały wyłączone z badania.

17 proc. ankietowanych w Polsce, 19 proc. w Niemczech oraz około połowa w Portugalii i Francji uważa, że kultura muzułmańska jest zgodna z ich własną. Większość – ponad 70 proc. europejskich badanych – stwierdza, że stosunek islamu do kobiet jest niezgodny z ich wartościami. W badanych krajach około jedna trzecia osób uważa, że muzułmanie traktują islamskich terrorystów jako bohaterów. Nieco mniej jest zdania, że terroryzm jest moralnie wspierany przez społeczność muzułmańską (od poniżej 20 proc. w Niemczech i Holandii do prawie 30 proc. na Węgrzech).

Skala utworzona z pierwszych trzech stwierdzeń wyraźnie ilustruje zakres postaw antymuzułmańskich w badanych krajach. Europejczycy są wyraźnie jednomyślni w swym odrzuceniu muzułmanów i islamu. Najbardziej antymuzułmańskie postawy można zaobserwować  w Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce. Tuż za nimi uplasowały się Francja, Wielka Brytania i Holandia. Najmiejszy zasięg takiej postawy ma Portugalia. W kategoriach ogólnych jednakże poziom niechęci wobec muzułmanów w badanych ośmiu państwach niewiele się różni.(pj)

Tłumaczenie KM

http://europenews.dk/en/node/50157

 


 

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze