Islamska edukacja europejskich dzieci

Cheradenine Zakalwe

Europejskie dzieci są uczone „szacunku” dla islamu, organizowane są szkolne wycieczki do meczetów, a programy nauczania eksponują mityczny islamski „Złoty Wiek”.

Oto cytat ze strony internetowej brytyjskiego rządu, która zawiera informacje na temat krajowego programu nauczania. Opisuje on program lekcji pod nazwą „Osiągnięcia Mahometa (pbuh) [peace be upon him – “pokój z nim”, zwrot stosowany w tekstach islamskich – red.] – John, Alex and Laura” i omawia jak oceniać wypracowania uczniów, cytując kilka przykładów:

” W czasie lekcji uczniowie czytali i omawiali teksty o życiu Mahometa (pbuh), obejmujące reakcje jego rodziny na jego wypowiedzi, jak również reakcje ludzi w Mekce i Medynie. Uczniowie debatowali o osiągnięciach Mahometa (pbuh) w grupach i całą klasą. Jako pracę domową nauczyciel zadał następujące pytania: Omów najważniejsze wydarzenia z życia Mahometa (pbuh), które skłoniły innych do uwierzenia, że jest on prorokiem Allaha (osiągnięcie celu nr 1, wierzenia, nauki i źródła). Co według ciebie Mahomet (pbuh) osiągnął w swoim życiu? ( osiągnięcie celu nr 2, znaczenie, cel i prawda)”. (Źródło: http://curriculum.qcda.gov.uk )

To, że stale powtarzany jest w tym tekście zwrot “pbuh”, jest szokujące. Bez wątpienia  dzieci naucza się również tego.

A oto cytaty z wypracowań dzieci:

Myślę, że najważniejszym wydarzeniem w życiu Mahometa, które skłoniło innych do uwierzenia, że jest prorokiem, była jego wizja Gabriela w jaskini poza Mekką. Niektórzy mogą pomyśleć, że mógł on to wymyślić, ale ja sądzę, że mówił prawdę, ponieważ był tak przekonany i szczery, że to mogło się wydarzyć. Nie mógł tego po prostu wymyślić.(…) Osobiście uważam, że Mahomet był wielkim człowiekiem i miał tyle siły i odwagi, by zrobić to co zrobił i może za to tylko podziękować Bogu.

John

Nauczał on ludzi, którzy wierzyli w wielu bogów i których życie było pełne grzechu, i zjednoczył on religie… Myślę, że rozprzestrzenianie tego w co wierzysz, i kompletne przekształcenie kraju ze złego w dobry byłoby wielkim osiągnięciem w życiu każdego człowieka.

Laura

* * *

Główną przyczyną zmiany programu nauczania jest dżihad. Przemoc dżihadu skłoniła polityków, do zmiany programu, dla pokazania bardziej przychylnego obrazu islamu. Przykładem jest tutaj sytuacja w Wielkiej Brytanii, ale bez wątpienia podobne procesy zachodzą także w innych częściach Europy.

Powróćmy do 2001 roku. Muzułmańskie akty przemocy w Bradford („napięcia pomiędzy społecznościami”) zainspirowały utworzenie komisji rządowej i raportu:

” W tym raporcie na temat podzielonej społeczności w Yorkshire, Lord Ouseley napisał o niedociągnięciach narodowego programu nauczania I zażądał 'efektywnego środowiska nauczania, w którym różnice rasowe są postrzegane pozytywnie przez uczniów, w oparciu o wiedzę i zrozumienie’.” (Źródło: http://www.guardian.co.uk/education/2002/jul/26/schools.uk)

Dziennikarz Guardiana serwuje tutaj zwyczajowy mit o Al-Andalus (Andaluzji pod okupacją islamską – red.), o tym jak muzułmanie przechowali wiedzę antycznej Grecji w Europie i sugeruje, że ta bajka ma być wykorzystana do wypełnienia potrzeb wymienionych w raporcie rządowym.

Obaliłem to kłamstwo w innych artykułach, więc nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Powiem tylko, że islamscy apologeci, którzy promują to kłamstwo, zaniedbują najbardziej oczywiste źródło greckiej wiedzy – Grecję. Bizancjum wciąż wtedy istniało i przechowywało antyczne greckie teksty. Bizantyjskie kolonie w południowych Włoszech były alternatywnym kanałem, przez który klasyczna grecka wiedza dotarła do zachodniej Europy. Nawet miłośnik islamu, historyk Norman Daniel przyznaje, że Al-Andalus nie była w żaden sposób istotna dla tego procesu.

Idea promowania islamu i rzekomo wielkich osiągnięć cywilizacji islamskiej nabrała tempa, kiedy zaniepokojenie polityków przemocą dżihadu zintensyfikowało się w wyniku ataków 11 września i coraz bardziej ekstremalnych muzułmańskich zamieszek w Europie.

W 2005 roku brytyjska Prevent Commision (Komisja Zapobiegawcza) została poproszona o pokazanie sposobów zapobiegania islamskiemu ekstermizmowi. Jednym z jej kluczowych zaleceń była islamizacja brytyjskiego programu nauczania. Dokument podpisali: Yusuf Islam (dawniej Cat Stevens), Lord Nazir Ahmed, Baroness Pola Manzila Uddin, Inayat Bunglawala, Mohammed Abdul Aziz, Nahid Majid, Abdal Ullah.

Rozdział 2: Edukacja

Wspólna praca dla zapobiegania ekstremizmowi. Proponowane działania:

– Zaszczepić bardziej wierny obraz islamu i jego cywilizacji w całym systemie edukacji, w tym w Narodowym Programie Nauczania

– Pokazać bardziej wierny obraz muzułmanów jako integralnej części społeczeństwa brytyjskiego, historii Europy i dziedzictwa europejskiego.

Do tej pracy zostaną zaproszone istniejące instytucje muzułmańskie.

Głównym uczestnikiem spośród tych „muzułmańskich instytucji” miała być Muslims Council of Britain, brytyjska przykrywka dla Bractwa Muzułmańskiego. Tak więc Bractwo Muzułmańskie miało odgrywać wiodącą rolę w zmianie brytyjskiego programu nauczania w szkołach. Niektóre z celów tego procesu zostały opisane w następujący sposób:

W programie napisano dalej: „Inspirację potrzebna do podbudowania zaufania i poczucia własnej wartości wśród brytyjskiej młodzieży muzułmańskiej można odnaleźć poprzez podawanie informacji na temat osiągnięć i wkładu islamu w poszczególne przedmioty (dziedziny) nauczane w całym Narodowym Programie Edukacji”

W 2008 roku pomysły te przybrały na wadze i zostały uwzględnione przez samego ministra oświaty: „Minister oświaty Jim Knight stwierdził, że lekcje o naukowych i kulturowych innowacjach islamu na przestrzeni wieków dadzą młodym muzułmanom poczucie własnej wartości i zredukują ryzyko ich alienacji i wpływu radykałów. Powiedział on, że nauczanie dzieci z innych (niemuzułmańskich) kultur o długu jaki mamy wobec u muzułmanów – począwszy od kawy i tzw. pinhole camera (jeden z pierwszych aparatów fotograficznych) po trzydaniowy obiad i postępy w dziedzinie matematyki – może zbliżyć podzielone społeczności.

Jednym z głównych powodów alienacji brytyjskich muzułmanów jest brak wyraźnie określonej tożsamości. Może to skutkować podatnością na wpływ ekstermistów.

Projekt ten oferuje cały szereg środków zaradczych i edukację dla nas samych. Bardzo ważne dla całego kraju jest zrozumienie niezwykle pozytywnego wpływu islamskich wynalazków na cały świat, z którego muzułmanie mogą być dumni”. (Źródło: http://www.telegraph.co.uk/education/3209469/Teach-children-what-Muslims-did-for-us-says-minister-Jim-Knight.html)

W mojej opinii, najważniejszą lekcją, jaką wyniosą muzułmanie ze zmienionego programu nauczania jest ta: dżihad daje wyniki.(p)

tłum. Robert FreeMan
http://islamversuseurope.blogspot.com/2011/10/european-children-being-brainwashed.html

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign