Ideał muzułmanina według kleryka Hamasu: rytualne samobójstwo w imię Allacha

Zamachowiec samobójca rytualne samobójstwo
| Brak komentarzy|
image_pdfimage_print

Oglądając to wideo i czytając o sławie związanej z Szahidami (męczennikami), pamiętajmy że w Koranie męczennik nie oznacza kogoś, kto po prostu ginie dla Allacha, lecz osobę, która zabija dla Allacha i ginie w trakcie tej czynności (9:111). Prezentowane w Hamas TV kazanie jest zatem w swej istocie wideo-rekrutacją dla zamachowców samobójców.

Zamachowiec samobójca rytualne samobójstwo
Zamachowiec samobójca, rytualne samobójstwo

Od lat zarówno Autonomia Palestyńska jak i Hamas promują ideał męczeńskiej śmierci jako elementu walki muzułmanów z „niewiernymi”. Trzeba dodać, że skutecznie. Organizacja Palestinian Media Watch zebrała wiele świadectw Palestyńczyków, w tym również dzieci, wyrażających  pragnienie śmierci dla Allacha

Sześć przywilejów, lub łaskawości, które otrzymuje święty Męczennik, wspomnianych w hadisie (tradycyjne przypisywanym prorokowi Mahometowi) zostało wyjaśnionych w piątkowym kazaniu wyemitowanym 1 stycznia tego roku w Hamas TV.

Oto kazanie objaśniające sześć nagród Szahida:

„Tak jak Allach powołał najlepsze ze swych stworzeń do bycia prorokami i posłańcami, tak wybrał on spośród nas, oraz spośród najlepszych ze swych stworzeń, Szahidów (Męczenników)… O! Allachu, zapewnij nam Szahadę (Męczeństwo) dla Twojej sprawy, O! Panie świata! Złącz nas z Szahidami!

Szahidem życia doczesnego i wiecznego jest ten, kto wzniósł się do Allacha, [ginąc] na polu bitwy… To jest najwyższy poziom Szahady. Prorok powiedział: „Szahid posiądzie sześć przywilejów”. [Sunna A-Tirmidhi (1663) oraz Sunna Ibn Majagh (2799), wszelkie dalsze cytaty pochodzą z tych Sunn, jeśli nie jest zaznaczone inaczej – przyp. red.]

Pierwszy z tych przywilejów:

Szamil Basajew ogłosił odpowiedzialność za zamach w Biesłanie, "Szahid" wg. czeczenia.blog.onet.pl
Szamil Basajew ogłosił odpowiedzialność za zamach w Biesłanie, "Szahid" wg. czeczenia.blog.onet.pl

„[Jego grzechy] są odkupione wraz z pierwszym przelaniem jego czystej krwi.” Dlatego nie obmywa się Szahida, lecz pozostawia zakrwawionego. Krew jego będzie poświadczeniem Szahady przed obliczem Allacha w Dniu Zmartwychwstania.

Drugi przywilej: „Otrzyma miejsce w Raju.”

Jeślibyśmy wiedzieli co Allach przygotował dla Szahidów w Raju, nie siedzielibyśmy bezczynnie w tym  świecie … Szahidzi nie umierają. Szahidzi żyją pełnią życia u boku Allacha. Żyją w najwyższym Niebie i w świecie aniołów, jedząc, pijąc, spacerując i dobrze się bawiąc. Dlatego też Allach zabrania nam mówić, że Szahidzi są martwi. Zabrania nam,  mówiąc: „Nie myślcie, ze ci którzy giną w imię Allacha są martwi. Nie jest tak, ponieważ oni żyją, a ich życie jest u boku Allacha.” [Koran, Sura 3:169]

Trzeci przywilej: „Szahid chroniony jest przed Wielkim Wstrząsem [w Dniu Sądu Ostatecznego]”

Następny przywilej:” Na jego głowę wkłada się koronę honoru, której każdy kamień szlachetny wart jest więcej niż wszystko na tym świecie.”

Następna łaskawość: „Poślubia 72 ciemnookie żony.” Opis ciemnookich kobiet: „Jeśli jedna z kobiet w Raju spojrzałaby w stronę ziemi, rozświetliłaby wszystko pomiędzy niebem a ziemią.” [Sahih Bukhari, 6199]

Następny przywilej: „Jest on niebiańskim obrońcą 70 członków swojej rodziny.” Oznacza to, że w dniu Sądu Ostatecznego będzie mógł się wstawić za 70 osobami ze swej rodziny, zapewniając im życie wieczne.

Opracowanie PP na podstawie www.palwatch.org

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze