Ekspansja halal w Nowej Zelandii

Pod koniec kwietnia w Hamilton w Nowej Zelandii odbędzie się sympozjum na temat potencjału turystyki typu halal tym kraju.

Od 12 lat mówimy o islamie bez politycznej poprawności i bez demonizowania. Wesprzyj nas byśmy mogli dalej działać.  >>Wspieram<<


Udział wezmą przedstawiciele rządu wysokiego szczebla, pracownicy sektora turystyki i rekreacji oraz naukowcy z Nowej Zelandii i innych krajów. Sympozjum odbędzie się z inicjatywy Instytutu Badań Biznesu Uniwersystetu Waikato we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Islamskich Nowej Zelandii (Federation of Islamic Associations of New Zealand, FIANZ) i innymi instytucjami.

Jak ogłaszają organizatorzy, celem tego spotkania ma być zaprezentowanie Nowozelandczykom potencjału, jaki tkwi w turystyce i hotelarstwie halal. Zaproszono ponad 100 kluczowych postaci z sektora rządowego, turystyki i hotelarstwa, przedstawicieli linii lotniczych oraz pracowników naukowych.

Organizatorzy planują omówienie trzech obszarów turystyki i hotelarstwa halal, możliwości i zagrożeń związanych z halal, oraz pozycjonowania Nowej Zelandii jako popularnej atrakcji turystycznej dla amatorów halal. Turystyka halal jest rodzajem turystyki religijnej do miejsc, które zapewniają usługi zgodne z przekonaniami i zwyczajami muzułmanów.

Rocket

Nowa Zelandia: meczet w mieście Christchurch

Zdaniem prezesa FIANZ, Anwara Ghani właśnie ta gałąź turystyki może przynieść bogactwo i korzyści gospodarcze Nowej Zelandii. „Już dziś mamy do dyspozycji zasoby gwarantujące powodzenie w turystyce halal: świetne jedzenie, piękne krajobrazy oraz spokój i bezpieczeństwo turystów. Jedyne, czego nam brakuje to efektywna promocja tych zasobów na rynku zbytu halal. Rozwinięcie skutecznych strategii promocji turystyki halal kryje w sobie potencjał zwiększenia przychodów z tego sektora. Co więcej będzie mieć pozytywny wpływ na wzrost produktu krajowego brutto”, powiedział Ghani.

Szacuje się, że w 2020 roku wpływy od turystów pochodzących z Bliskiego Wschodu osiągną w Nowej Zelandii 69 milionów dolarów. Statystyki pokazują również, że podróżnicy z Zatoki Perskiej wydają ogółem na wakacje 20 mld dolarów rocznie. Wśród nich prym wiodą Saudyjczycy, którzy wydają 8.5mld.

Przewodniczący Instytutu Badań Biznesu prof. Asad Mohsin powiedział, że obecnie duża liczba studentów pochodzących z państw Zatoki studiuje na Uniwersytecie Waikato i jest to doskonała okazja do promocji ofert turystyki halal w tym regionie – rodziny i przyjaciele tych studentów mogą być potencjalnymi odbiorcami oferty turystycznej.

Tłumaczenie GB

Źródło: http://www.waikato.ac.nz/news-events/media/2014/03university-of-waikato-to-host-new-zealands-first-halal-tourism-sympozium.shtml

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign