Wiadomość

Dania wznowi deportacje do Afganistanu

Komitet OBWE wizytuje ośrodek recepcyjny dla migrantów w Danii (Zdj. OSCE/Flickr)
Komitet OBWE wizytuje ośrodek recepcyjny dla migrantów w Danii (Zdj. OSCE/Flickr)

Afgańczycy, którym odmówiono prawa do ochrony międzynarodowej w Danii, będą wysyłani z powrotem do kraju pochodzenia, uznała Duńska Komisja Azylowa.

Dania przyjęła stanowisko umożliwiające deportacje do Afganistanu. W opinii władz sytuacją w tym kraju się poprawiła i osoby nie uzyskujące statusu uchodźcy mogą wrócić do ojczyzny. Duńska Komisja Azylowa to ciało, które ocenia odwołania od odmownych decyzji azylowych.

Dwa lata wcześniej podobna decyzja zapadła w sprawie Syryjczyków. Uważając sytuację w Damaszku za „wystarczająco stabilną” zdecydowano się na powroty i przestano odnawiać pozwolenia na pobyt setkom Syryjczyków.

W przypadku Afgańczyków na razie mowa jest o dwóch przypadkach, w których nie podano szczegółów. W jednym ostatecznie osoba otrzymała azyl, ale w sprawie wniosku drugiej osoby stwierdzono, że nie ma osobistych powodów do pozostawania w Danii i jeżeli nie opuści jej dobrowolnie to „może zostać przymusowo deportowany do Afganistanu”.

W ocenie komisji bezpieczeństwo w Afganistanie się poprawiło od czasu dojścia do władzy talibów i „nie ma tam ogólnie wewnętrznego konfliktu zbrojnego”, a warunki na miejscu nie są tworzą ryzyka, by „każdy był ofiarą prześladowania (…) jedynie z samego powodu obecności w Afganistanie”.

Dania zawiesiła deportacje latem 2021 roku, kiedy wojska amerykańskie opuściły Afganistan, a powstanie talibów szybko zdobywało kolejne prowincje. Jednocześnie azyl ma otrzymać około 900 osób – pomocnicy Duńczyków w trakcie obecności wojskowej w Afganistanie oraz ich rodziny. Jednak dane opublikowane przez „Politiken” mówią, że po pół roku tylko niecała 1/3 z nich otrzymała ochronę międzynarodową.

Jan Wójcik

Założyciel portalu euroislam.pl, członek zarządu Fundacji Instytut Spraw Europejskich, koordynator międzynarodowej inicjatywy przeciwko członkostwu Turcji w UE. Autor artykułów i publikacji naukowych na temat islamizmu, terroryzmu i stosunków międzynarodowych, komentator wydarzeń w mediach.

Inne artykuły autora:

France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm

Salafici i islamiści urzeczeni prawicowymi guru

Słabość rozzuchwala prześladowców