Austria: islamiści będą współtworzyć ustawę o islamie

Mosque in Wienna
| 15 komentarzy|
image_pdfimage_print

Austriacka ustawa o islamie z 1912 roku ma zostać znowelizowana z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Sebastiana Kurza.

Nowa wersja tej najstarszej w Europie Zachodniej ustawy dotyczącej muzułmanów ma ostatecznie ustanowić prymat prawa krajowego nad prawami religijnymi. Podstawą nowelizacji ma być zapoczątkowany przez Kurza (kiedy był jeszcze sekretarzem stanu ds. integracji) „dialog z islamem”, chociaż najbardziej właściwym organem do zajmowania się tą sprawą byłby urząd ds. wyznań. Negocjacje z radykalną islamistyczną organizacją IGGiÖ (Islamska Wspólnota Wyznaniowa w Austrii) mają doprowadzić do zdefiniowania na nowo praw i obowiązków, które będą obowiązywały muzułmanów w Austrii w najbliższej przyszłości. Krótko mówiąc: islamiści sami mają uczestniczyć w pisaniu planowanej ustawy.

Mosque in Wienna
Meczet w Wiedniu

Sebastian Kurz podał niedawno do publicznej wiadomości główne punkty nowelizacji ustawy. Według niego będzie ona próbą zapobiegania wpływom z zagranicy. Na przykład imamowie mają być kształceni wyłącznie na uniwersytetach austriackich. Poza tym weźmie się pod lupę finansowanie islamskich struktur w Austrii pieniędzmi z zagranicy.

Według Kurza ustawa ma zagwarantować respektowanie muzułmańskich wymogów pogrzebowych oraz zdefiniować kryteria uznawania różnych odłamów i interpretacji [islamu]. Oprócz uregulowania opieki duszpasterskiej w więzieniach, placówkach służby zdrowia i w wojsku, rząd planuje zagwarantowanie prawa do obchodzenia islamskich świąt. Jeśli muzułmańscy uczniowie szkół dostaną wtedy wolne, w przyszłości dotyczyć to będzie również osób pracujących.

Wygląda na to, że nowa ustawa o islamie została wynegocjowana w pojedynkę z udziałem przede wszystkim radykalnych sunnickich ugrupowań, jak wspomniana IGGiÖ. Reprezentuje ona jedynie niewielką część muzułmanów. Zaproszona do współpracy organizacja opowiada się na przykład za prawem szariatu i opiera na radykalnych islamskich stowarzyszeniach jak ATIB i Milli Görüs. Krytycy uważają, że angażowanie IGGiÖ, organizacji o wyraźnym profilu islamistycznym w działania państwa, jest formalnym zaproszeniem islamistów do politycznego lobbyingu. Liberalne ugrupowania obawiają się, że doprowadzi to do wielu konfliktów. Obserwatorzy twierdzą ponadto, że wiele z tych organizacji jest sterowanych zza granicy, na przykład Milli Görüs z Turcji.

Tłumaczenie: Rol

źródło: http://www.unzensuriert.at/content/0015110-Kurz-plant-neues-Islamgesetz

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze