70% Turków nigdy nie przeczytało książki

Jak wynika z badania opinii publicznej 70 procent nigdy nie przeczytało żadnej książki. Wyniki badań przeprowadzonych wśród 6482 respondentów nie napawają optymizmem. Potwierdzają, bowiem dyskryminacje narodowościową i religijną, a także wysoki poziom wyobcowania społeczeństwa.

turecka-flaga290% Turków nigdy nie podróżowała poza granice swojego kraju pomimo tego, że Turcy stanowią wysoki odsetek imigrantów w wielu krajach europejskich. 73% respondentów jest przeciwna kupowaniu nieruchomości w Turcji przez obcokrajowców. Większość z nich uważa, że kraje ościenne są zagrożeniem dla integralności terytorialnej. Badacze zwrócili uwagę na ciekawe fakty dotyczące sytuacji i roli kobiety w tureckim społeczeństwie – 70% respondentów uważa, że kobieta może pracować zawodowo tylko za przyzwoleniem męża. 57% powiedziało, że pokazywanie się kobiety w miejscach publicznych z odkryta głową bez chusty, jest nieakceptowane. Połowa badanych popiera nakrycia głowy dla kobiet, pomimo, że jest to niezgodne z konstytucją. 88% popiera ustrój demokratyczny, a 48% uważa, że armia może mieć wpływ na procesy polityczne tylko, wtedy, gdy to jest konieczne.

Źródło http://en.apa.az/news.php?id=97615

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign