Wiadomość

Wielka Brytania: większość muzułmanów popiera policję, a nie ekstremizm

Zdj.ilustracyjne (Flickr)

Według najnowszych badań brytyjscy muzułmanie w dużym procencie są zaniepokojeni islamistycznym ekstremizmem i ufają policji.

Badacze z Crest Advisory, niezależnej agencji doradczej w sprawach przestępczości, twierdzą, że istnieje przepaść między tym, co ogół społeczeństwa sądzi o poglądach wyznawców islamu, a tym, „co tak naprawdę myśli wielu brytyjskich muzułmanów”.

Większość z nich jest zaniepokojona islamistycznym ekstremizmem i popiera policję oraz zasady kontrowersyjnego dla niektórych programu Prevent – wynika z najnowszych badań.

Crest Advisory przeprowadziła badania na próbie losowej 1000 muzułmanów i 1000 innych dorosłych. Wynika z nich, że 63% brytyjskich wyznawców islamu jest zaniepokojonych ekstremizmem islamistycznym, a 64% ufa policji – nieco mniej niż ogół ludności.

Jeśli chodzi o rządowy program przeciwdziałania ekstremizmowi, Prevent, który obecnie jest w trakcie rewizji ze względu na ciągnące się od lat oskarżenia o dyskryminację, 55% wyznających islam respondentów w ogóle o nim nie słyszało.

Większość deklaruje jednak poparcie dla tego typu programu „skierowanego głównie do społeczności muzułmańskich, zagrożonych wciągnięciem w ekstremizm islamski, a właśnie to policja i służby bezpieczeństwa uważają obecnie za największe zagrożenie terrorystyczne”.

36% ankietowanych muzułmanów w pełni poparło tę zasadę, jednak kolejnych 38% wyraziło zastrzeżenia odnośnie nieproporcjonalnego ukierunkowania na muzułmanów, słabą komunikację i brak konsultacji w sprawie struktury programu Prevent.

Ogólnie więcej muzułmanów niż wyznawców innych religii – 67% w porównaniu z 63 – stwierdziło, że skierowaliby kogoś do programu Prevent, jeśli mieliby podejrzenia, że ta osoba ulega radykalistycznym wpływom.
Home Office podało że odbędzie się „pełny i otwarty konkurs” na powołanie nowego organu do rewizji programu, jednocześnie wyrażając obawy, czy dokładna ocena zostanie ukończona przed ustawowym terminem, który upływa w sierpniu.

Dyrektor Jon Clements, który jest współautorem raportu, mówi, że ustalenia z badania „przeczą wielu narracjom powszechnie przypisywanym brytyjskim muzułmanom przez niektórych polityków, lobbystów i komentatorów”. „Brytyjscy muzułmanie mają podobne poglądy jak ogół społeczeństwa na wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem policji i programem Prevent. Z naszych badań wynika, że ogólnie rzecz biorąc nie zaprzeczają bardziej niż ogół populacji ekstremizmowi islamistycznemu i zagrożeniu, jakie ono stanowi” – uważa Clements.

Sara Khan, rządowa komisarz ds. przeciwdziałania ekstremizmowi, powiedziała, że głos brytyjskich muzułmanów został „zagłuszony przez ekstremistów po obu stronach”. Oskarżyła niewymienione z nazwy organizacje i osoby o „prezentowanie dogmatycznego i monolitycznego poglądu na temat brytyjskich muzułmanów i ich postaw”, co potem powtarzają politycy i media.

„Raport Crest Advisory mówi nam, że ci, którzy mają władzę i wpływy, muszą lepiej słuchać zróżnicowanych poglądów trzech milionów brytyjskich muzułmanów, a nie tylko tych, którzy głośno krzyczą” – dodaje Khan.

W ankiecie zapytano respondentów o szereg zagadnień, w tym o to, jak mieszka się muzułmanom w Wielkiej Brytanii. Plusami, na które najczęściej zwracano uwagę, były wolność wyznania i wypowiedzi oraz różnorodność, a minusami – „islamofobia”, [niewłaściwa] reprezentacja w mediach i skrajna prawica.

Na temat raportu wypowiedzieli się aktywiści muzułmańscy.

Akeela Ahmed, odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE), która zasiada w Międzyrządowej Grupie Roboczej ds. Nienawiści Antymuzułmańskiej, uważa, że „istnieje pilna potrzeba usprawnienia konsultacji ze społecznościami najbardziej dotkniętymi polityką przeciwdziałania terroryzmowi i ekstremizmowi”.

Dr Qari Asim, przewodniczący Krajowej Rady Doradczej ds. Meczetów i Imamów, powiedział z kolei: „Ludzie spędzają dużo czasu na rozmowach o muzułmanach w kontekście ekstremizmu i terroryzmu, i często kwestionują lojalność muzułmanów wobec Wielkiej Brytanii. Ten raport podważa niektóre błędne poglądy na temat brytyjskich muzułmanów i zachęca ludzi do bardziej zniuansowanego podejścia do postaw muzułmanów w walce z ekstremizmem i życiem w kraju”.

Oprac. GB na podstawie https://www.independent.co.uk

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign