Turcja nadal nie szanuje wolności religii

Hagia Sofia - Kościół Mądrości Bożej, po zdobyciu Konstatntynopola przez Turków dobudowano do niego minarety i przemieniono w meczet
| 1 komentarz|
image_pdfimage_print

Harut Sassounian, Armenian Weekly

Stany Zjednoczone nawołują Turcję do poszanowania wolności religijnej, zaprzestania prześladowań mniejszości i zwrotu zagrabionych majątków kościelnych.

W ubiegłym tygodniu armeńska mniejszość w Stanach Zjednoczonych podjęła ważny krok w walce o odwrócenie skutków ludobójstwa na Ormianach i o zakończenie trwającej od lat polityki tureckiej, której celem jest zatarcie wszelkich śladów cywilizacji ormiańskiej we współczesnej Turcji.

Członkowie Kongresu nie tylko uznali ludobójstwo na Ormianach za fakt, ale poszli o krok dalej. Padła propozycja nowej rezolucji, która wezwałaby „Republikę Turcji do ochrony jej chrześcijańskiej spuścizny i zwrotu skonfiskowanych majątków kościelnych“. Szeroko zakrojona Rezolucja 306 Izby Reprezentantów wzywa rząd turecki do:

1) zaprzestania wszelkich form prześladowań religijnych;

2) zezwolenia kościelnym i świeckim właścicielom chrześcijańskich dóbr kościelnych, bez przeszkód i ograniczeń organizować praktyki religijne, religijną edukację, kształcenie księży, mianowanie hierarchii, spotkania wiernych, posługę społeczną, w tym posługę duszpasterską biednym i niedołężnym oraz inne aktywności religijne;

3) przywrócenia prawowitym właścicielom kościołów chrześcijańskich i innych miejsc kultu, klasztorów, szkół, szpitali, zabytków, relikwi i innych religijnych własności, w tym ruchomości takich jak dzieła sztuki, rękopisy, szaty i naczynia liturgiczne oraz inne przedmioty kultury materialnej;

4) zezwolenia kościelnym i świeckim właścicielom chrześcijańskich dóbr kościelnych, bez przeszkód i ograniczeń; konserwować i odbudowywać, jeśli uważają to za konieczne, wszystkie chrześcijańskie kościoły i inne miejsca kultu, klasztory, szkoły, szpitale, zabytki, relikwie i inne mienie kościelne na terenie Turcji.

Ta dwupartyjna rezolucja zaproponowana przez kalifornijskich kongresmenów, republikanina Eda Royce’a i demokratę Howarda Bermana, natychmiast została poparta przez ich 30 kolegów, 10 z nich to republikanie.

Narodowy Komitet Ormian w Ameryce (The Armenian National Committee of America) podał, że celem tej rezolucji jest „uwydatnienie, stawienie czoła, a ostatecznie cofnięcie czasu, kiedy oficjalną polityką Turcji było zniszczenie chrześcijańskiego majątku kościelnego, desakracja świętych miejsc i odebranie Ormianom, Grekom, Asyryjczykom, Chaldejczykom, greckiej mniejszości zamieszkującej północną Turcję, Syryjczykom i innym możliwości praktykowania ich religii.

Hagia Sofia - Kościół Mądrości Bożej, po zdobyciu Konstatntynopola przez Turków dobudowano do niego minarety i przemieniono w meczet

Wolność religijna nie jest po prostu wewnętrzną sprawą Turcji. Jest ona chroniona wieloma międzynarodowymi porozumieniami, w tym Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, Europejską Konwencją Praw Człowieka i Traktatem z Lozanny z 1923 roku, którego sygnatariuszem jest również Turcja. Mimo tego, narusza ona artykuły 41 i 42 Traktatu z Lozanny, zgodnie z którym ma obowiązek zapewniać mniejszościom religijnym finansowanie i lokum na cele edukacyjne, religijne i dobroczynne, oraz chronić placówki religijne.

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (The U.S. Commission on International Religious Freedom), która co roku wydaje raport dokumentujący przypadki pogwałcenia prawa do wolności religijnej na całym świecie, po raz trzeci z rzędu umieściła Turcję na liście państw, które znajdą się pod obserwacją. Komisja uzasadnia, że „rząd Turcji nie zaprzestał ograniczania wolności religijnej i wyznania, w ten sposób zagrażając ciągłości i przetrwaniu mniejszości religijnych.“ Co więcej, władze tureckie „ingerują w wewnętrzne sprawy i kształcenie wspólnot wyznaniowych oraz zajmują miejsca kultu.“

W ostatnich latach Senat i Izba Reprezentantów przeforsowały kilka uchwał wzywających okupowany przez Turcję Północny Cypr, a także Litwę, Rumunię czy Wietnam do chronienia  domów modlitwy i zwrot o zwrot niesłusznie skonfiskowanych dóbr należnych mniejszościom religijnym. Izba Reprezentantów powinna więc przyjąć Rezolucję 306 wzywając tym samym turecki rząd do poszanowania prawa wszystkich mniejszości chrześcijańskich do wolności wyznania i zwrócenia im przywłaszczonych kościołów i innego mienia.(p)

Harut Sassounian, Armenian Weekly

Harut Sassounian jest prezesem United Armenian Fund, koalicji siedmiu największych organizacji zrzeszających Ormian w Ameryce. Przez dziesięć lat pracował jako pozarządowy delegat ds. praw człowieka w ONZ. Odegrał znaczącą rolę w procesie uznania ludobójstwa Ormian przez ONZ w 1985.

tłum. GB
Źródło: http://www.armenianweekly.com/2011/06/20/sassounian-from-genocide-recognition-to-reclaiming-church-properties/

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook