20% włoskich więźniów to muzułmanie

Przed katedrą w Mediolanie
| 3 komentarzy|
image_pdfimage_print

Co najmniej 35% więźniów odbywających karę we Włoszech pochodzi z krajów muzułmańskich, a jedna czwarta włoskich więzień ma wydzieloną dla nich przestrzeń do modlitwy. 

Przed katedrą w Mediolanie
Przed katedrą w Mediolanie

Wspólny raport włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Departamentu Więziennictwa zatytułowano „Meczety w zakładach karnych” i opublikowano w Rzymie, na Uniwersytecie Niccolò Cusano podczas konferencji pt. „Muzułmanie we Włoszech”. Według stanu na dzień 30 września 2013, spośród 64 760 osadzonych osób, około 23 000 to imigranci, spośród których 13 500 pochodzi z muzułmańskich krajów, głównie z Maroka i Tunezji.

Raport wskazuje, że większość z osadzonych zajmowała się sprzedażą narkotyków, kradzieżami, fałszowaniem dokumentów i stawiała opór podczas aresztowania. Spośród nich prawie 9 000 stanowili praktykujący muzułmanie, w tym 181 było imamami i przywódcami duchowymi. Spośród 202 przeanalizowanych więzień, 53 posiadało wzniesione dla muzułmanów meczety. W więzieniach, w których nie było wystarczającej ilości miejsca, osadzeni modlą się w swoich celach lub na podwórku.

Według raportu, chronicznie przeludnione i niedofinansowane więzienia są miejscami rozpowszechniania się radykalizmu religijnego. W raporcie napisano: „Ekstremiści mogą tworzyć sieci, rekrutować i indoktrynować nowych członków, co niweczy próby ich edukacji i resocjalizacji”. Podczas gdy oskarżeni o terroryzm są „rygorystycznie oddzielani od innych więźniów”, by ograniczyć ryzyko konwersji, „we wspólnych celach mogą przebywać religijni ekstremiści”, którzy mają dostęp do „delikatnych osób ulegających wpływom innych”.

Raport zaleca, żeby organizować w więzieniach spotkania z „umiarkowanymi imamami”, „mediatorami kulturowymi” i „charyzmatycznymi osobami”, które są w stanie deradykalizować najbardziej ekstremistycznych więźniów. Ekstremiści często cytują teksty religijne, choć zwykle mają powierzchowną wiedzę na ich temat, więc sprowadzenie wykształconych przywódców religijnych, „zwłaszcza z tych samych plemion, grup etnicznych i językowych, może być efektywne w obalaniu radykalnych poglądów, poprzez rozpowszechnianie bardziej umiarkowanych części tekstów religijnych”.

Szacuje się, że rocznie w więzieniach 10 nowych osób przechodzi na islam. Są to osoby, które na początku odbywania kary nie mają silnych przekonań religijnych, ale znajdują w islamie ochronę i nową tożsamość społeczną za kratkami.

- - - - - - - - - - - - - - Reklama - - - - - - - - - - - - -

Obecnie włoskie więzienia dysponują „skromnym” zespołem, zapewniającym duchowe wsparcie dla więźniów, stworzonym z 9 imamów, 15 mediatorów kulturowych i około 60 wolontariuszy. Władze więziennictwa są w trakcie opracowywania projektu z Unią Społeczności Muzułmańskich we Włoszech (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia – UCOII), w celu zwiększenia liczby imamów pracujących z więźniami.

Tłumaczenie: JK
Źródło: www.ansamed.info

 

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook