Islamizacja

09.02.2023
Palenie Koranu przez Rasmusa Paludana (zdj. Twitter)

Protesty w Europie po spaleniu Koranu

Mogą być też cywilizowane.

Jan Wójcik


11.01.2023

Trzeba rozliczyć się z wielokulturowością

Nie spaja społeczeństw, tylko je dzieli.

Redakcja


30.12.2022
Mahomet otrzymuje objawienia od Anioła Gabriela, obraz z manuskryptu Rashida Al-Dina

Naukowiec zwolniony za średniowieczny wizerunek Mahometa

Islamiści dyktują zasady na amerykańskim uniwersytecie.

Jan Wójcik


20.06.2021

Erdogan: islamizacja historii, kłamstwa i antysemityzm

Dla islamistów problemem jest sam fakt istnienia Żydów.

Uzay Bulut


11.12.2019

Jak islamiści oznaczają swoje terytorium

Jeśli kontrola nad ciałem i przestrzenią są najbardziej widocznym znakiem islamistów, to nie ulega wątpliwości, że hidżaby, mega-meczety oraz rosnąca siła polityczna są dla nich środkami do zaznaczenia swojego terytorium.

Shireen Qudosi


08.12.2019

Jak wielokulturowość podkopuje demokrację

Wtorek w ubiegłym tygodniu był tragicznym dniem dla brytyjskiej polityki. Dzień rozpoczął się od obszernej relacji medialnej poświęconej atakowi głównego rabina Wielkiej Brytanii na antysemityzm w Partii Pracy.

gregku


03.12.2019

Norwegia: rząd dopłaci do przekształcania kościołów w meczety

Rząd norweski przyznał właśnie kontrowersyjnej wspólnocie wyznaniowej Det Islamske Kultursenter (Islamski Ośrodek Kultury) ponad 700 tysięcy koron norweskich na zakup ponad stuletniego kościoła baptystów w Stavanger i na przekształcenie go w meczet. Przyznano też dotację rządową 200 tysięcy koron na przekształcenie w meczet chrześcijańskiego domu modlitwy w Skien. Dotacja jest największą z piętnastu, przyznanych różnym […]

gregku


27.11.2019

Multi-kulti to idea skazana na porażkę

W ciągu ostatnich lat wielu polityków europejskich musiało zaakceptować niepowodzenie idei wielokulturowości w swoich krajach. Potrzebujemy nowej polityki, która zjednoczy ludzi.

gregku


19.09.2019

Seks poza małżeństwem będzie karany więzieniem w Indonezji

W przyszłym tygodniu Indonezja zmienia swój, wywodzący się z czasów kolonialnych, kodeks karny i wprowadza kary więzienia za seks poza małżeństwem.

Grzegorz Lindenberg


16.09.2019

Multikulturaliści unicestwiają zachodnią cywilizację

Przez ostatnie dziesięciolecie wielu ludzi na Zachodzie udoskonalało historycznie bezprecedensową narrację, która nie tylko wyrzeka się odziedziczonej kultury, ale zaprzecza jej istnieniu. Poniżej kilka przykładów.

gregku