Skrajny antysemityzm w amerykańskim meczecie

W piątek, 8 grudnia, w Centrum Islamskim w Jersey City kazanie wygłosił imama Aymen Elkasaby. Imam zionął wściekłością wobec Izraela, nazywając Żydów „małpami i świniami” oraz „najbardziej tchórzliwymi z narodów i najsłabszymi ze wszystkich narodów”. Powiedział, że walka o „odzyskanie kontroli” nad meczetem Al-Aksa jest religijnym obowiązkiem wszystkich muzułmanów. Zamknął kazanie następującą modlitwą: „Allahu, spraw, byśmy byli wśród twoich armii. Allahu, prosimy cię, abyś dał nam męczeństwo na progu meczetu Al-Aksa. Policz ich jednego po drugim i zabij ich aż do ostatniego, nie zostawiaj ani jednego na powierzchni Ziemi”.

W ubiegłym miesiącu Elkasaby występował podczas dorocznego Spotkania Jedności Międzyreligijnej w tym samym meczecie.(pj)

Źródło: http://www.islamist-watch.org

 

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign