Sesja OBWE w Warszawie

| 2 komentarze|
image_pdfimage_print

ICLA ( International Civil Liberties Alliance – Międzynarodowe Przymierze Swobód Obywatelskich) ma swoją reprezentację na spotkaniu OBWE Human Dimensions Implementation, które rozpoczęło się 24 września w Warszawie. Jesteśmy w krytycznej sytuacji – los praw człowieka w formie, w jakiej są one tradycyjnie rozumiane, wisi na włosku.

Nieustające wysiłki Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI), zmierzające do podważenia wolności słowa stanowi główne zagrożenie dla praw człowieka w dzisiejszym świecie. Skoro to właśnie wolność słowa gwarantuje prawo do wolności wyznania, a nie odwrotnie, wolność wyznania również znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Kairska Deklaracja Praw Człowieka w Islamie (CDHRI), stworzona przez Organizację Współpracy Islamskiej stwierdza jasno, że zdaniem OWI wszystkie prawa człowieka są podległe prawu szariatu. Wszelkie propozycje OWI muszą być rozważone w oparciu o tę deklarację. Z pozoru szlachetne zamysły rezolucji 16/18 ONZ, która została poparta przez OWI, są w istocie bezsensowne. Musimy pamiętać, że w 2003 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że prawo szariatu jest sprzeczne z zasadami demokracji. Prelegenci sesji otwierającej spotkanie w Warszawie oznajmili:

„Rządy muszą szanować uniwersalne wartości demokracji i praw człowieka, aby mógł istnieć jakikolwiek stabilny system ochrony” (cytat ze strony internetowej OBWE).

A także:

“Nie każde państwo w rejonie euroatlantyckim wpiera uniwersalne wartości pluralizmu politycznego, wolnego rynku, rządów prawa, wolności mediów oraz poszanowania praw człowieka. – powiedział Adam Rotfeld, były minister spraw zagranicznych Polski. – Nawet jeśli deklaruje się ich akceptację, w praktyce politycznej są one odrzucane”.

- - - - - - - - - - - - - - Reklama - - - - - - - - - - - - -

ICLA w pełni podpisuje się pod tymi słowami. Prawdę mówiąc, są one sercem Brukselskiej Deklaracji 2012 dla Zabezpieczenia Swobód Obywatelskich i Praw Człowieka, stworzonej na naszej konferencji w Parlamencie Europejskim w lipcu tego roku. Deklaracja ta była odpowiedzią na głośny atak OWI na prawa człowieka w Deklaracji Kairskiej oraz niedawno, podczas Procesu Istambulskiego. Mamy nadzieję, że państwa członkowskie OBWE przyjmą Brukselską Deklarację 2012 dla Zabezpieczenia Swobód Obywatelskich i Praw Człowieka oraz związany z nią Proces Brukselski. Proces Brukselski jest narzędziem, które ma wspomagać jedność, sprawiedliwość społeczną oraz poszanowanie dla rządów prawa i reprezentować następujące cele:

1.Edukować i informować opinię publiczną, aby prawa promujące wolność były wdrażane, a prawa, które ją podważają – uchylane.

2.Podkreślać, że stosowanie się do prawa szariatu stoi w sprzeczności z prawami człowieka i nie powinno być ono uwzględniane, gdy rozmawia się o prawach człowieka.

3.Zachęcać jednostki, organizacje oraz instytucje zajmujące się prawami człowieka, aby rozpatrzyły wyroki takie jak orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2003 roku, że „prawo szariatu jest sprzeczne z demokracją”.

4.Stworzyć bazę dla polityków, uczonych, pisarzy, dziennikarzy, ciał publicznych, organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych, aby stanąć razem w obronie wolności, demokracji i praw człowieka.

Z historycznego punktu widzenia OBWE odegrała rolę w wydarzeniach takich jak zakończenie zimnej wojny. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu odgrywa ona pozytywną rolę w rozwiązywaniu problemów dnia dzisiejszego. ICLA będzie wykonywać swoje zadania, wspomagając OBWE i robiąc co w jej mocy, aby chronić wolność, demokrację oraz prawa człowieka w rejonie państw OBWE.

Obecne obrady OBWE w Warszawie trwają od 24 września do 5 października. Więcej na temat OBWE możesz przeczytać na jej stronie internetowej. Niebawem opublikujemy więcej informacji o naszych działaniach związanych z konferencją OBWE.

Tłumaczenie Veronica Franco

http://www.libertiesalliance.org/2012/09/24/osce-human-dimension-implementation-meeting-opens-in-warsaw-today/

 

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook