Publicysta jemeński: Żydzi to nie są “potomkowie małp i świń”

| 1 komentarz|
image_pdfimage_print

Dr Joussuf Al-Hadhiri, publicysta gazety jemeńskiej ”Aden Al-Ghad”, wystąpił przeciwko praktyce duchownych i kaznodziei muzułmańskich nazywania Żydów “potomkami małp i świń” i umacniania tego wyrażenia w debacie społeczności muzułmańskiej [1] .

W niedawnym artykule omawia on wersety koraniczne, które są źródłem tego wyrażenia, żeby dowieść, iż jest to fałszywe i twierdzi, że użycie tego wyrażenia wyłącznie szkodzi islamowi. Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu [2]:

* * *

Od zarania życia byliśmy wychowywani na licznych określeniach [które absorbowaliśmy] podczas studiów, od nauczycieli, z mediów i z komunikatów społecznych, aż [stały się częścią] kultury islamskiej, na której… opieramy nasze postawy wobec religii, a szczególnie wobec judaizmu i chrześcijaństwa. Najważniejszym jednak określeniem, z którym żyliśmy i nadal żyjemy, jest określenie używane do opisania członków tych dwóch innych religii, a mianowicie „potomkowie małp i świń”. W rzeczywistości stało się to pojęciem zafiksowanym w naszych umysłach, bowiem wierzymy, że przeszło ono od Pana Wszechświata do naszego czczonego proroka, wiernego Mahometa…

Kiedyś jednak, gdy przeglądałem wersety koraniczne, które opisują tę historię i wyjaśniają źródło tego poglądu o małpach i ich związku z judaizmem i Żydami, osaczyły mnie pytania, który przyszły mi do głowy i spowodowały poczucie rozbieżności między moim racjonalizmem i metodą wyciągania wniosków a opiniami muzułmańskich duchownych prawoznawców i kaznodziei religijnych, którzy od dawna wpajają to pojęcie i jego pojmowanie społeczeństwu muzułmańskiemu.

Wróćmy do początków – do praojców potomków, których od dawna opisujemy jako małpy. Jeśli jesteśmy logiczni i uczciwi sami ze sobą, niezależnie od wrogości i konfliktu, który istniał między nami i nimi przez całą historię, musimy zbadać historię o tych, którzy naruszyli Szabat i do których zwracał się Allah. [Koraniczna] opowieść o nich mówi: „I zapytaj ich o miasto, które się znajdowało w pobliżu morza. Oni naruszali prawo w sobotę, albowiem przypływały do nich ryby, ukazując się w dniu szabatu, a w dniu, kiedy nie święcili szabatu, one nie przypływały. W ten sposób ich doświadczamy, ponieważ oni są bezbożnikami. A kiedy pewna społeczność spośród nich powiedziała: ‘Dlaczego wy napominacie naród, który Bóg zamierza zniszczyć lub ukarać karą straszną?’ oni powiedzieli:

- - - - - - - - - - - - - - Reklama - - - - - - - - - - - - -

‘,Dla usprawiedliwienia przed waszym Panem. Być może, oni będą bogobojni!’ A kiedy oni zapomnieli o tym, co im przypominano, My uratowaliśmy tych, którzy odstąpili od zła, a pochwyciliśmy karą bolesną niesprawiedliwych za to, że byli bezbożnymi. A kiedy oni przekroczyli z dumą to, co im było zakazane, powiedzieliśmy im: ‘Bądźcie wzgardzonymi małpami!’” [Koran 7-163-166]

Ktokolwiek bada te wersety logicznie, z jasną głową i uczciwie, odkryje, że ludzie w nich opisani dzielili się na trzy grupy: grupę, której członków Allah zamienił w małpy, gdy byli mu nieposłuszni, sprzeciwiali się jego nakazom i łowili w szabat; i dwie grupy, które nie łowiły [ale] wypełniały nakazy Boga i zakaz łowienia im narzucony. Ponadto jedna z tych dwóch grup spełniła nawet [nakaz] zabraniania zła i doradzała pierwszej, rebelianckiej grupie, by była posłuszna Allahowi i bała się go. Tak więc tylko rebelianci zmienili kształty i stali się zwierzętami, podczas gdy członkowie posłusznej grupy pozostali ludźmi… Ponieważ wszyscy wiemy, że zwierzęta rodzą zwierzęta, znaczy to, że żydowscy ludzie, których Allah zamienił w małpy, jeśli były w stanie rozmnażać się, musiały rodzić małpy, które rodziły [więcej] małp i tak dalej aż do dnia dzisiejszego. [Tak więc ich obecne ] potomstwo to małpy, nie zaś ludzie, jak niestety słyszymy od niektórych muzułmańskich uczonych, prawoznawców i kaznodziei, którzy sypią na nich gromy i przeklinają ich. Z drugiej strony, prawa natury i logiki [dyktują, że] ludzie, których kształtów Allah nie zmienił i którzy byli posłuszni Jego nakazom w owym czasie, mieli potomstwo, które jest ludźmi do dnia dzisiejszego. Dlatego Żydzi, którzy są nam współcześni, są potomkami Żydów, którzy byli w owym czasie posłuszni Allahowi. Innymi słowy, są potomkami ludzi, którzy byli wierni, niezależnie od ich obecnego stanu [jako wiernych lub niewiernych] i nie są oni potomkami małp i świń, jak niektórzy szkodzący islamowi i jego wiernemu Prorokowi głoszą obecnie.

Ktokolwiek bada biografię Proroka i hadisy, które wypowiedział, nie znajdzie ani jednej wzmianki o [Żydach] będących potomkami małp i świń. Nigdy nie słyszeliśmy tego powiedzenia [aż] religia zmieszała się z polityką i duchowni zanurzyli się w polityce od stóp do głów. Judaizm i chrześcijaństwo są dwiema religiami, w które my, muzułmanie musimy wierzyć, inaczej nasza wiara będzie niedostateczna i nieakceptowana w oczach Allaha… Użycie takiego wyrażenia wpływa negatywnie na naszą religię islamską, chociaż nie ponosi ona winy za takie wyrażenia ani za ludzi go używających, których [zachowanie] świadczy tylko o nich, a nie o islamie…

1
Dr Joussuf Al-Hadhiri

 

 

Przypisy (nie spolszczone):

[1] See MEMRI Report no. 11, „Based on Koranic Verses, Interpretations, and Traditions, Muslim Clerics State: The Jews Are the Descendants of Apes, Pigs, And Other Animals,” November 1, 2002.

[2] ‚Aden Al-Ghad(Yemen), May 27, 2013.

Tłumaczenie Małgorzata Koraszewska

Źródło: www.memri.org

 

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook