Przemytnicy imigrantów działają na wielką skalę

Brytyjska National Crime Agency (NCA) ostrzega przed nielegalną imigracją jako najpoważniejszym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii. 

W corocznym sprawozdaniu NCA zwraca uwagę na fakt, że przemytnicy korzystają z 950 niestrzeżonych portów i przystani umiejscowionych wzdłuż liczącej prawie siedemnaście tysięcy kilometrów linii brzegowej. Do tego trzeba doliczyć odosobnione lotniska i tymczasowe pasy startowe, wykorzystywane, podobnie jak porty, do szmuglowania ludzi, narkotyków i broni.

„Na terenie Zjednoczonego Królestwa znajduje się przeszło 3000 pasów startowych, które dają przemytnikom możliwość korzystania z lotnictwa do nielegalnego przekraczania granic kraju” – informuje raport.
Ponadto zorganizowane grupy przestępcze „dokonały znacznych inwestycji kupując lub wynajmując samoloty wykorzystywane do nielegalnego przepływu towarów i ludzi. (…) Jest wysoce prawdopodobne, że zorganizowane grupy przestępcze będą wykorzystywały lotnictwo w celu ułatwienia nielegalnego przewozu nielegalnych imigrantów, zwłaszcza na terytorium Anglii”.

Jednak to nadal ciężarówki-chłodnie pozostają ulubionym środkiem transportu nielegalnych imigrantów. Niedawno NCA rozbiła bazę operacyjną przemytników w północno-wschodniej Anglii, która „była w stanie zorganizować cały transport z Iraku do UK, włączając w to podróż poprzez kraje Unii Europejskiej oraz przekroczenie kanału La Manche”.

Współpracujący z gangiem kierowcy, używając wbudowanych w pojazdy przegród, „dostarczali imigrantów do ustalonego miejsca w Anglii o ustalonej godzinie, skąd byli transportowani dalej”. Do płatności wykorzystywany był system „hawala”, tradycyjny system transferu pieniędzy wykorzystywany w krajach arabskich i w południowej Azji, będący twardym orzechem do zgryzienia dla śledczych zwalczających nadużycia finansowe.

Dyrektor NCA Lynne Owens stwierdził: „Przestępcy wciąż rozwijają swoje międzynarodowe powiązania, aby zwiększyć zasięg działalności i zmaksymalizować zyski. Obserwujemy także coraz większe powiązania pomiędzy działalnością kryminalną, a światem finansów. (…) Zorganizowane grupy szmuglujące ludzi i broń są także zaangażowane w przemyt narkotyków. Coraz bardziej widoczny staję się też związek pomiędzy masowym i zorganizowanym przemytem ludzi, a współczesnym niewolnictwem”.

Raport ukazał się kilka dni po tym jak tysiące gangsterów obserwowanych przez NCA, z powodu ich przynależności do zorganizowanych struktur i mających cudzoziemskie pochodzenie, otrzymało brytyjskie obywatelstwo.
Gdy rząd podjął działania mające na celu pozbawienia obywatelstwa terrorystów i przestępców seksualnych działających miedzy innymi w pakistańskich gangach wykorzystujących nieletnich, media poddały w wątpliwość jakość nadzoru sprawowanego nad przestępcami przez Home Office.

Severus-Snape na podstawie www.thetimes.co.uk; http://www.breitbart.com; Raport: http://www.nationalcrimeagency.gov.uk

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign