Wiadomość

„Protokoły mędrców Syjonu” wciąż obecne w świecie arabskim i islamskim

Na targach książki w Kairze "Protokoły" sąsiadowały z "Mein Kampf". (wiesenthal.com)

Protokoły mędrców Syjonu to jedna z dwóch antysemickich teorii spiskowych zapożyczonych przez antysemityzm arabski i muzułmański od antysemityzmu zachodniochrześcijańskiego (druga to oszczerstwo o rytuale krwi). 

Te teorie spiskowe czerpią swoją legitymację w świecie arabskim i muzułmańskim ze starożytnych islamskich i chrześcijańskich pism, zgodnie z którymi Żydzi są przebiegłymi i złośliwymi wrogami Boga.

W szczególności istnieje wrogi islamski stereotyp Żydów, który ma swoje korzenie w konfliktach proroka Mahometa z Żydami z Półwyspu Arabskiego na początku VII wieku. Te stereotypy są wyrażone w Koranie, który opisuje Żydów jako naród winny zabijania proroków (na przykład rozdział An-Nisa, werset 155) i którego losem jest upokorzenie i nędza z powodu jego grzesznej natury (na przykład, rozdział Al-Baqarah, werset 61).

Demonizacja Żydów jest również powszechna w tradycji islamskiej, zgodnie z którą Prorok Mahomet miał boskie objawienie, że Żydzi z plemion Banu Nadhir i Banu Kurajza w Medynie, z którymi podpisał traktaty, planują zamach na niego. To skłoniło Proroka Mahometa do unicestwienia jednego z tych plemion i wypędzenia drugiego.

Przez stulecia islamska historiografia obszernie usprawiedliwiała działania Mahometa przeciwko Żydom, twierdząc, że na to zasłużyli, powtarzając jego przesłania i działania. Należy podkreślić, że dla wierzących muzułmanów wszystko, co prorok Mahomet miał zrobić lub powiedzieć, ma nie tylko znaczenie historyczne, ale służy również jako normatywny model zachowania.

Ponadto sunniccy historycy za najwcześniejszą i najbardziej traumatyczną schizmę w islamie między szyitami i sunnami tradycyjnie obwiniają tajny spisek żydowski wprowadzony w życie przez pewnego jemeńskiego Żyda „Abdallaha ibn Sabę”, który pozornie nawrócił się na islam z zamiarem obalenia go od wewnątrz. Tak więc z muzułmańskiego punktu widzenia najbardziej krytyczne wydarzenie we wczesnej historii islamu było wynikiem żydowskiego spisku mającego na celu zepsucie i zrujnowanie islamu. Dlatego pomysł, że Żydzi to spiskowcy i ludzie źli z natury, nie jest obcy w islamie.

Również tradycja wczesnochrześcijańska przedstawia Żydów w negatywnym świetle. Żydzi są winni odrzucenia boskości Jezusa i pośredniego udziału w jego ukrzyżowaniu, jak wspomniano w Ewangelii Mateusza (27:25): „Cały lud odpowiedział: ‘Krew Jego na nas i na dzieci nasze!’” Należy jednak zauważyć, że w 1965 roku papież Paweł VI ogłosił Nostra aetate (Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich), w której odrzucił pogląd, że Żydzi są winni śmierci Jezusa.

„Sfabrykowane czy nie, Protokoły opisują rzeczywistość”

Biorąc pod uwagę te korzenie, kwestia, czy 24 protokoły rzekomo wykradzione z pierwszego kongresu syjonistycznego w Bazylei w 1897 r. są autentycznymi dokumentami, czy też są sfabrykowane przez carską tajną policję, ma niewielkie znaczenie w szerszym kontekście arabskiego i muzułmańskiego antysemityzmu. Dzieje się tak dlatego, że według antysemityzmu arabskiego i muzułmańskiego Protokoły nie są jedynie zbiorem dokumentów ani książką. Odzwierciedlają one raczej pewną perspektywę patrzenia na historię i rzeczywistość, są kluczem do zrozumienia przeszłości, teraźniejszości i – jeśli nic nie zrobi się, by powstrzymać Żydów – także przyszłości.

Istotnie, kwestia autentyczności Protokołów mędrców Syjonu liczy dziesiątki lat, a od czasu procesu berneńskiego z początku lat trzydziestych antysemici konsekwentnie twierdzą, że to, czy Protokoły są autentyczne, czy nie, nie ma znaczenia, ponieważ rzeczywistość rozwija się zgodnie ze spiskami, które opisują. Ten sam wniosek na temat Protokołów znajduje odzwierciedlenie w dyskursie arabskim i muzułmańskim.

Zgodnie z tym światopoglądem głównymi aktorami tego spisku byli początkowo Theodor Herzl i rodzina Rothschildów. Z biegiem lat nawet wielu bogatych i wpływowych nie-Żydów, takich jak rodziny Morganów i Rockefellerów (między innymi) zostało dodanych do listy tych Żydów spiskujących, by zdobyć dominację nad światem.

W sumie ten globalny spisek żydowskich syjonistów – jak głosi teoria – cieszy się niesamowitym sukcesem. Żydzi rzeczywiście kontrolują świat. Zło zwyciężyło dobro, a szatańskie siły pokonały siły dobra na całej planecie.

Jaka jest rola i funkcja spisku Protokołów?

Ten spiskowy światopogląd – z pisemnymi protokołami lub dokumentami czy też bez nich – pełni kilka ważnych funkcji w świecie arabskim i muzułmańskim:

  1. Podobnie jak w przypadku nazistów, Protokoły w świecie arabskim usprawiedliwiają cel unicestwienia Żydów. Dla Arabów byłoby to również usprawiedliwieniem unicestwienia państwa Izrael.
  2. Rozwiązuje dwa dysonanse poznawcze dotykające społeczeństwa arabskie i muzułmańskie. Po pierwsze, wyjaśnia, dlaczego Arabowie ponieśli porażkę w walce z Izraelem: gdyby nie globalny spisek żydowsko-syjonistyczny, Izrael zostałby dawno zniszczony. Po drugie, wyjaśnia, dlaczego społeczeństwa muzułmańskie nie są w stanie konkurować z Zachodem – żydowski spisek stosuje różne środki, aby pozostawić je w tyle.
  3. W Islamskiej Republice Iranu ten spiskowy światopogląd leży u podstaw ideologii Rewolucji Islamskiej, zgodnie z którą Żyd został przekształcony z nieczystej i nędznej istoty (Nadżs) we wszechpotężną szatańską postać, która sprzeciwia się światu islamskiemu i leży u podstaw wszystkich kłopotów świata islamskiego. Zgodnie z ideologią irańskiego reżimu, konieczne jest zwalczanie Żydów w ten sam sposób, w jaki walczy się z rakiem, i wymazanie ich i ich szatańskiego wpływu z powierzchni Ziemi.

Wszechobecność Protokołów w świecie arabskim

Z biegiem lat Protokoły stawały się coraz bardziej rozpowszechnione, zwłaszcza że istnieje coraz więcej globalnych wydarzeń, których wyjaśnieniu i zrozumieniu służą. Rzeczywiście, samo rozpowszechnienie Protokołów odzwierciedla, jak wielki jest na nie popyt.

Podobnie jak w przypadku innych form propagandy nienawiści, pojawienie się internetu i mediów społecznościowych – takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter i TikTok – doprowadziło do eksplozji rozpowszechnienia się Protokołów w świecie arabskim. W przeszłości były dostępne tylko w formie drukowanej i dlatego miały stosunkowo ograniczony zasięg.

Firmy mediów społecznościowych są winne co najmniej dwóch wielkich przestępstw: po pierwsze, straszliwej nieodpowiedzialności i braku wdrożenia własnej polityki przeciwko propagandzie nienawiści na swoich platformach; po drugie, dają antysemitom siłę, której nie mieli, gdy byli zależni wyłącznie od mediów drukowanych. (Warto również zauważyć, że kopie Protokołów można kupić na Amazon.com.)

Spiski opisane w Protokołach omawiało wiele wybitnych arabskich postaci kultury. Gdy tylko zostały przetłumaczone na język arabski w połowie XX wieku, zostały pozytywnie ocenione przez znanego egipskiego autora Abbasa Mahmouda Al-’Aqqada, który był filarem XX-wiecznego arabskiego renesansu intelektualnego. Napisał w przedmowie do drugiego wydania tłumaczenia: „Niezależnie od tego, czy Protokoły są faktem historycznym, czy fikcją, mogę osobiście zaświadczyć, że działa ogromny mechanizm, od Stambułu po Amerykę i Afrykę Południową… Protokoły są jednym z dowodów na istnienie globalnej kabały, która realizuje swoje cele”.

Protokoły zostały także zaakceptowane przez przywódców politycznych. Były prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasser, który był czołową postacią panarabizmu, już w 1958 roku powiedział indyjskiej anglojęzycznej gazecie „Blitz”, że Protokoły są „bardzo ważną” książką, która „dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że 300 syjonistów […] rządzi losami kontynentu europejskiego”. W 1977 roku prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan napisał, wyreżyserował i zagrał w sztuce Maskomya – akronim od „masoni, komuniści, Yahud [tj. Żydzi]”, z których wszyscy są winni spisków opisanych w Protokołach.  W latach 70. król Arabii Saudyjskiej Fajsal ostrzegał (kogo jak kogo!) sekretarza stanu USA Henry’ego Kissingera przed niebezpieczeństwem, jakie stwarzają spiski żydowsko-bolszewickie, w podobny sposób opisane w Protokołach.

Na rządowej wystawie muzealnej poświęconej świętym księgom religii monoteistycznych, zorganizowanej przez Uniwersytet Aleksandryjski w 2003 r., Protokoły zostały wystawione obok Tory, Nowego Testamentu i Koranu. Dopiero dzięki amerykańskiemu dyplomacie w Kairze, który pośpieszył do Aleksandrii, aby zrobić zdjęcie eksponatowi, historia wyszła na jaw, co ostatecznie doprowadziło do usunięcia eksponatu.

Protokoły zostały wymienione w podręcznikach szkolnych, takich jak Historia nowoczesnego i współczesnego świata, klasa 10 , wydana przez Autonomię Palestyńską. Są również powszechnie przywoływane przez islamskich duchownych i uczonych, pojawiają się w doniesieniach medialnych, a w ostatnich latach zostały udramatyzowane i nadane w kierowanych do rodzin ramadanowych programach telewizyjnych, takich jak Al-Szatat i Rycerz bez konia.

Negowanie Holokaustu jest nieodłączną częścią spisku Protokołów

Powstaje jednak jedna wielka trudność: teoria szatańskiej wszechmocy Żydów jest niezgodna z faktami historycznymi, a w szczególności z Holokaustem. Jak można twierdzić, że źli, wszechpotężni Żydzi odnieśli taki sukces w swoim spisku dominacji nad światem, skoro w rzeczywistości jedna trzecia światowego żydostwa została unicestwiona w Holokauście?

Jedynym sposobem uniknięcia tej rażącej sprzeczności jest zaprzeczanie Holokaustowi. Dlatego negowanie Holokaustu jest nieuniknioną i nieodłączną częścią interpretacji Protokołów.

Są też tacy, którzy przewrotnie uznają, że Holokaust miał miejsce, ale go usprawiedliwiają. Godnym uwagi przykładem jest niedawno zmarły duchowy przywódca egipskiego Bractwa Muzułmańskiego, szejk Jousef Al-Karadawi. Powiedział on w katarskiej państwowej sieci Al-Dżazira w 2009 roku, że Allah zesłał Hitlera na Żydów jako karę za ich korupcję i że „z wolą Allaha, następnym razem będzie to z rąk wiernych”.

Jeszcze inni rozwiązują sprzeczność między spiskiem a Holokaustem, twierdząc, że Żydzi faktycznie kolaborowali z nazistami, jak twierdził prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas we wstępie do arabskiego tłumaczenia swojej pracy doktorskiej.

Jedynym innym rozwiązaniem sprzeczności między faktami historycznymi a żydowską teorią spiskową byłoby odrzucenie spisku. Niestety, bardzo niewiele osób wybiera tę drogę. Do tych godnych uwagi osób należą: niedawno zmarły świecki syryjski intelektualista Sadik Dżalal Al-Azm, autor Self-Criticism Follow Our Defeat; doradca polityczny byłego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka, dr Osama Al-Baz, który w 2002 roku opublikował serię artykułów w egipskim dzienniku rządowym „Al-Ahram”, w których obalił niektóre z najbardziej znanych antysemickich mitów, w szczególności Protokoły, oszczerstwo o rytuale krwi i negowanie Holokaustu; i egipski naukowiec dr Abd Al-Wahhab Al-Masiri, autor ośmiotomowej arabskiej Encyklopedia Żydów, judaizmu i syjonizmu, który napisał książkę o Protokołach zatytułowaną Protokoły, judaizm i syjonizm, i który powiedział, że Protokoły są nieautentyczne i że jest to w „100% godny śmiechu i głupi plagiat”. Warto zauważyć, że w najbardziej zaawansowanym moralnie kraju arabskim, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pojawiło się nowe podejście do judaizmu, które w ostatnich latach zapoczątkowało dialog międzywyznaniowy.

***

Polecamy również link do klipu , który dodatkowo pokazuje, jak „Protokoły” są propagowane przez polityków, postacie kultury popularnej, intelektualistów i organizacje terrorystyczne, takie jak irackie Brygady Hezbollahu, Palestyński Islamski Dżihad, a nawet Huti w dalekim Jemenie.

Yigal Carmon

Autor jest prezesem MEMRI

Artykuł opracowany na podstawie wykładu wygłoszonego na sympozjum Uniwersytetu Georgetown na temat Protokołów mędrców Syjonu w dniach 24-25 kwietnia 2023 r.

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Źródło tekstu polskiego: listyznaszegosadu.pl

Obszerny Aneks zawierający linki do raportów MEMRI związanych z „Protokołami mędrców Syjonu” czytelnik znajdzie w oryginale artykułu.

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign