Wiadomość

„Państwowe” lekcje islamu w Bawarii

Zdj.ilustracyjne (pexels.com, Keira Burton)

Od nowego roku szkolnego w Bawarii będą wprowadzone lekcje islamu jako obowiązkowy przedmiot fakultatywny. Wcześniej zajęcia te odbywały się w ramach specjalnego programu edukacyjnego. Uczniowie będą mieli możliwość uczęszczania na lekcje religii, etyki lub islamu. Oferta ta skierowana jest do muzułmańskiej młodzieży, choć formalnie na zajęcia będą mogli zapisać się wszyscy uczniowie.

Rząd Bawarii podjął taką decyzję po przeprowadzeniu ewaluacji pilotażowego projektu „Lekcje islamu”, który był realizowany od 2009 roku. Bawarski minister edukacji Michael Piazolo powiedział, że w dwóch badaniach, przeprowadzonych w 2015 i 2019 roku, program ten otrzymał bardzo pozytywne opinie od rodziców.

W ramach nowego przedmiotu fakultatywnego uczniowie muzułmańscy mają być uczeni nie tylko wiedzy o samej religii islamskiej, lecz także o takich wartościach, jak chociażby wolność religijna. Nauczyciele uczący islamu mają wychowywać młodzież w „duchu wartości Ustawy Zasadniczej i Konstytucji Bawarii”. Zajęcia te mają być prowadzone wyłącznie w języku niemieckim. Bawaria przeszkoliła do tego celu ok. 100 nauczycieli. Program pilotażowy dotychczas objął 350 szkół. Od następnego roku szkolnego dostępność lekcji islamu ma być poszerzona w zależności od potrzeb.

Z zestawień statystycznych wynika, że popularność lekcji islamu w Bawarii stale rośnie. W 2014 roku odbywały się w 261 szkołach: 183 podstawowych, 72 gimnazjach (Mittelschule), 4 zawodowych (Realschule) i dwóch liceach (Gymnasium). W roku szkolnym 2016/2017 było to już 337 szkół.

Według szacunków bawarskiego ministerstwa edukacji w szkołach ogólnokształcących i zawodowych kształci się około 163 tysięcy uczniów wyznania muzułmańskiego, z czego na „państwowe” lekcje islamu uczęszczało 16 tysięcy z nich. Z tego wynika, że w programie pilotażowym wzięło udział niecałe 10% populacji muzułmanów w wieku szkolnym. Zanim lekcje islamu zostały wprowadzone jako przedmiot fakultatywny przez władze Bawarii, program pilotażowy przedłużany był dwukrotnie.

Stefan Blumtritt, przedstawiciel kościoła protestanckiego w Bawarii powiedział, że nauczanie islamu, za które odpowiedzialność bierze państwo, daje szanse na to, „by muzułmańscy uczniowie byli dobrze poinformowani o swojej religii”. Ma to ich uchronić przed religijnym fundamentalizmem. Również przedstawiciel bawarskich katolików, prałat Lorenz Wolf, pozytywnie ocenił inicjatywę władz.

Bawarski Komisarz ds. Antysemityzmu Ludwig Spaenle (CSU), który jako minister edukacji rozpoczął w 2009 roku szeroko zakrojony eksperyment z lekcjami islamu, pochwalił decyzję lokalnego rządu jako dającą nowe możliwości integracji dzieci muzułmańskich z niemieckim społeczeństwem. „Jest to kamień milowy w integracji, edukacji dla tolerancji i walce z antysemityzmem” – powiedział Spaenle.

Entuzjazm polityków i duchownych studzi Simone Fleischmann, przewodnicząca Bawarskiego Związku Nauczycieli (BLLV), która rozwiązanie przyjęte przez władze Bawarii nazwała spóźnionym i realizowanym na zbyt małą skalę.

Władze Bawarii przy opracowaniu programu nauczania islamu korzystają ze wsparcia Naukowej Rady Wydziału Religii Islamskiej Uniwersytetu Friedricha-Alexandra w Erlangen-Norymberdze.

Władzom bawarskim udało się zorganizować państwowe lekcje islamu, chociaż zgodnie z konstytucją instytucjami odpowiedzialnymi za nauczanie wyznaniowe pozostają kościoły. Islamskiego nauczania religijnego nie da się porównać z protestanckim, katolickim czy judaistycznym. Nie jest to możliwe z powodu braku w islamie instytucji podobnej do kościoła. Muzułmanie w Bawarii i całych Niemczech nie są zorganizowani wokół jednej religijnej instytucji, która bierze odpowiedzialność za „kanoniczną” interpretację religii Mahometa. Wobec tego rolę tę powinno przejąć państwo – argumentuje Stefan Blumtritt.

Według bawarskiego ministerstwa edukacji nauczanie islamu nie jest wyznaniowym nauczaniem religii w rozumieniu ustawy zasadniczej, lecz raczej neutralnym ideologicznie i religijnie wychowaniem islamskim, połączonym z kształtowaniem młodzieży w duchu wartości demokratycznych. Lekcje islamu odbywają się według przyjętego przez państwo programu, prowadzone są w języku niemieckim, a nauczyciele prowadzący ten przedmiot muszą mieć wyższe wykształcenie. Specjaliści ds. edukacji jako główny cel wprowadzenia w szkołach islamu jako przedmiotu fakultatywnego podają integrację młodych muzułmanów.

Na razie „państwowe” lekcje islamu zostaną wprowadzone jedynie w Bawarii, choć istnieje możliwość, że inicjatywa ta stanie się wzorem dla władz innych landów.(p)

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign