Państwa islamskie blokują prawa homoseksualistów w ONZ

Egzekucja gejów w Iranie
| 16 komentarzy|
image_pdfimage_print

Organizacja Eye on UN zamieściła film wideo ukazujący wystąpienia reprezentantów państw muzułmańskich sprzeciwiających się uznaniu prawa do innej orientacji seksualnej za jedno z praw człowieka.

W imieniu całej grupy 57 państw Organizacji Konferencji Islamskiej (OIC) przed Radą Praw Człowieka ONZ przemawiał przedstawiciel Pakistanu:

„Składamy niniejsze oświadczenie w imieniu państw członkowskich OIC w sprawie tak zwanego pojęcia ‘orientacji seksualnej’ i błędnie interpretowanego przedstawienia koncepcji ‘tożsamości płciowej’ w kontekście praw człowieka. Zdecydowanie potępiamy systematyczne wysiłki grupy państw na rzecz wprowadzenia pojęcia ‘orientacji seksualnej’ do systemu ONZ w ogóle, a w szczególności do uniwersalnie uzgodnionej struktury praw człowieka. Jesteśmy zaniepokojeni ciągłymi próbami powiązania debaty o dyskryminacji, trwającej w ramach ONZ, z osobami na podstawie ich seksualnych zainteresowań i zachowań… Podkreślamy, że nasz sprzeciw wobec wcześniej wspomnianych i nieuznanych poglądów, obejmuje także wezwania do dekryminalizacji takich zachowań w krajowym systemie prawnym. Takie orędownictwo stanowi interwencję w wewnętrzne sprawy państwa…”.

W imieniu państw afrykańskich przemawiała Nigeria (członek OIC):

Egzekucja gejów w Iranie
Egzekucja gejów w Iranie

„Zagadnienie ‘orientacji seksualnej’ nie ma jeszcze wzorcowego konsensusu w systemie praw człowieka Narodów Zjednoczonych. Ta koncepcja jest przeciwko wszystkiemu, za czym opowiadamy się w Afryce… Wierzymy w Boga… Dla zachodnich krajów może to nie ma już znaczenia… To dotyka naszej własnej koncepcji kobiety… I nie wierzymy, że żadna symulacja, żadnego rodzaju, naukowa czy inna, przyniesie inną od tej jaką znamy stworzoną przez Boga, ‘kobietę’… Żadna grupa nie może narzucać swej kultury innym”.

W imieniu Iranu (członek OIC):

„Rada Praw Człowieka powinna pozostać przestrzenią kooperacji i prawdziwego dialogu. Stąd wiec powinniśmy chronić to forum przed zagrożeniami niewłaściwego postępowania i braku wiarygodności. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest niedopuszczenie do tego, by Rada została zarażona przez te szkodliwe akty”. (jk)

JW. na podst. Eye on UN

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze