Państwa islamskie blokują prawa homoseksualistów w ONZ

Egzekucja gejów w Iranie
| 16 komentarzy|
image_pdfimage_print

Organizacja Eye on UN zamieściła film wideo ukazujący wystąpienia reprezentantów państw muzułmańskich sprzeciwiających się uznaniu prawa do innej orientacji seksualnej za jedno z praw człowieka.

W imieniu całej grupy 57 państw Organizacji Konferencji Islamskiej (OIC) przed Radą Praw Człowieka ONZ przemawiał przedstawiciel Pakistanu:

„Składamy niniejsze oświadczenie w imieniu państw członkowskich OIC w sprawie tak zwanego pojęcia ‘orientacji seksualnej’ i błędnie interpretowanego przedstawienia koncepcji ‘tożsamości płciowej’ w kontekście praw człowieka. Zdecydowanie potępiamy systematyczne wysiłki grupy państw na rzecz wprowadzenia pojęcia ‘orientacji seksualnej’ do systemu ONZ w ogóle, a w szczególności do uniwersalnie uzgodnionej struktury praw człowieka. Jesteśmy zaniepokojeni ciągłymi próbami powiązania debaty o dyskryminacji, trwającej w ramach ONZ, z osobami na podstawie ich seksualnych zainteresowań i zachowań… Podkreślamy, że nasz sprzeciw wobec wcześniej wspomnianych i nieuznanych poglądów, obejmuje także wezwania do dekryminalizacji takich zachowań w krajowym systemie prawnym. Takie orędownictwo stanowi interwencję w wewnętrzne sprawy państwa…”.

W imieniu państw afrykańskich przemawiała Nigeria (członek OIC):

Egzekucja gejów w Iranie
Egzekucja gejów w Iranie

„Zagadnienie ‘orientacji seksualnej’ nie ma jeszcze wzorcowego konsensusu w systemie praw człowieka Narodów Zjednoczonych. Ta koncepcja jest przeciwko wszystkiemu, za czym opowiadamy się w Afryce… Wierzymy w Boga… Dla zachodnich krajów może to nie ma już znaczenia… To dotyka naszej własnej koncepcji kobiety… I nie wierzymy, że żadna symulacja, żadnego rodzaju, naukowa czy inna, przyniesie inną od tej jaką znamy stworzoną przez Boga, ‘kobietę’… Żadna grupa nie może narzucać swej kultury innym”.

W imieniu Iranu (członek OIC):

„Rada Praw Człowieka powinna pozostać przestrzenią kooperacji i prawdziwego dialogu. Stąd wiec powinniśmy chronić to forum przed zagrożeniami niewłaściwego postępowania i braku wiarygodności. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest niedopuszczenie do tego, by Rada została zarażona przez te szkodliwe akty”. (jk)

JW. na podst. Eye on UN

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze