Norwegia: jedna piąta ekstremistów to konwertyci na islam

Nowy raport Norweskiej Policyjnej Służby Bezpieczeństwa (Politiets Sikkerhetstjeneste – PST) stwierdził, że prawie co piąty zradykalizowany muzułmanin jest konwertytą.

Badanie objęło osoby z ekstremistycznych grup islamistycznych. Wszyscy z reprezentatywnej próby przebadanej przez służby zostali zradykalizowani w Norwegii i wszyscy byli w wieku poniżej 40 lat.

88 procent radykalnych osób miało inne pochodzenie etniczne niż norweskie i reprezentowały 30 różnych narodowości. Około 76 procent ekstremistów posiada norweskie obywatelstwo. Zdecydowaną większość – 88 procent stanowią mężczyźni, a 68 procent tych osób było podejrzanych, oskarżonych lub skazanych za różne przestępstwa, zanim się zradykalizowały.

„To jest dość wyjątkowe i tylko służby bezpieczeństwa mają pełny dostęp do danych na podstawie których można stworzyć taką głęboką analizę”, powiedział szef PST, Benedicte Bjørnland.

„Badanie potwierdza wcześniejszą wiedzę na temat skrajnego islamizmu w Norwegii jako wieloetnicznego zjawiska, charakterystycznego dla młodych mężczyzn z niskim wykształceniem, wysokim wskaźnikiem przestępczości i luźnym przywiązaniem do rynku pracy”, informuje wstęp do raportu.

Konwertyci na islam stanowią 18 procent ogólnej próby ekstremistów. „Widzimy, że etnicznie norwescy konwertyci są nadreprezentowani, a kiedy spojrzymy na profil tych ludzi, widzimy te same czynniki podatności.

Słabe umocowanie na rynku pracy, słabe osiągnięcia szkolne, niski wskaźnik ukończenia liceum, uzależnienia i przestępczość spowodowały, że ludzie ci są podatni na radykalizację”, powiedział Bjørnland.
Badanie wykazało też, że 73 procent osób nim objętych zostało zradykalizowanych po wybuchu konfliktu w Syrii. 61 procent wyemigrowało do Norwegii w dzieciństwie lub jako nastolatki, a 17,5 procent straciło jedno lub oboje rodziców przed osiągnięciem pełnoletniości.

Badanie pokazuje również, że Pakistańczycy i Somalijczycy są słabiej reprezentowani wśród ekstremistów w stosunku do tego, jak wiele osób tych narodowości mieszka w Norwegii.

Według PST, badanie środowiska radykalnych islamistów wykazało wyraźne czynniki, które mogą być monitorowane dla zażegnania ewentualnych zagrożeń.

„To prawdopodobnie przyczyni się do ułatwienia nam, jako służbom bezpieczeństwa, śledzenie potencjalnego zagrożenia ze strony pojedynczych osób, przede wszystkim osób z przeszłością kryminalną, osób które porzuciły szkołę oraz osób z problemem uzależnień i tylko sporadyczne uczestniczących w rynku pracy”, napisano w raporcie PST.

Xsara na podstawie: www.thelocal.no

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign