Muzułmańscy reformatorzy: kropla drąży skałę?

Raheel Raza

W Aspen, w stanie Kolorado, odbyło się* rewolucyjne spotkanie progresywnych muzułmanów zatytułowane „Reforma w poprawnym politycznie świecie”.

Gospodarzami spotkania byli JCC (Jewish Community Centre – Ośrodek Społeczności Żydowskiej) oraz CCAT (Canadian Coalition Against Terrorism – Kanadyjska Koalicja Przeciwko Terroryzmowi). Dzięki szczodrym sponsorom w wydarzeniu wzięło udział dwustu pięćdziesięciu uczestników.

Od zamachów z 11 września 2001 umiarkowani muzułmanie zorganizowali wiele spotkań poświęconych progresywnemu islamowi oraz reformie. Niestety ich przesłanie zostało zagłuszone przez histeryczną narrację islamistów, do której media głównego nurtu ciągną jak pszczoły do miodu.

Do głosów dżihadyzmu dołączyli inni islamscy aktywiści, tacy jak Linda Sarsour, Siraj Wahhaj, organizacja CAIR (Council of American – Islamic Relations) i inni, promujący przy wsparciu wstecznej lewicy i politycznie poprawnych przywódców ideologię [muzułmanina jako] ofiary oraz pojęcie islamofobii.

W porównaniu z ogólną atmosferą wyparcia, spotkanie w Aspen było wyjątkowe pod każdym względem. Uczestnicy wywodzili się z różnych środowisk i pokazali spektrum różnorodności w świecie islamskim. W jednym miejscu spotkali się Syryjczycy, Jemeńczycy, Banglijczycy, Egipcjanie i Pakistańczycy. Chociaż uczestnicy reprezentowali różne poglądy, organizacje i narodowości, wspólnie opowiadali się za liberalną demokracją, równością płci, oddzieleniem meczetów od państwa, świeckim rządem oraz pilną potrzebą wprowadzenia muzułmanów w nowoczesność i w XXI w. przy jednoczesnej poprawnej interpretacji ich wiary.

CYTAT

W panelu wzięli udział dr Tawfik Hamid, dr Zuhdi Jasser, dr Elham Manea i profesor Salim Mansur.

Dr Tawfik Hamid jest islamskim myślicielem i reformatorem. Dawniej był islamskim ekstremistą w Egipcie i wraz z Ajmanem az-Zawahirim członkiem radykalnej islamskiej organizacji al-Gama’a al-Islamiyya. Napisał książkę pt. „Inside Jihad: How Radical Islam Works; Why It Should Terrify Us; How to Defeat It.” (Wewnątrz dżihadu. Jak działa islamski radykalizm? Dlaczego powinien nas przerażać? Jak go pokonać?). Dr Hamid mówił o pilnej potrzebie zmiany teologicznej. Dążąc do niej napisał współczesny komentarz do Koranu, który przeczytało już ponad dwa miliony ludzi.

Hamid opowiadał o kontrowersyjnych ustępach Koranu, które wykorzystano, żeby go zradykalizować. Mówił również, jak można je w alternatywny sposób rozumieć. Zapytany o to, jak udowodnić, że nie stosuje takiji, odpowiedział: „Dlaczego mielibyśmy ryzykować życiem, żeby kłamać? Można sprawdzić, czy muzułmanie kłamią, prosząc ich o publiczne potępienie bluźnierstwa, apostazji, zabijania niewiernych oraz dokonywania aktów ‘honorowej’ przemocy. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to, że, owszem, kłamią. My nie kłamiemy, czego dowodem jest nasza publiczna krytyka tych zjawisk”.

Dr Zuhdi Jasser jest przewodniczącym i założycielem American Islamic Forum for Democracy (Amerykańskie Islamskie Forum dla Demokracji), współzałożycielem Muslim Reform Movement (Muzułmański Ruch Reformy) oraz byłym wiceprzewodniczącym powołanej przez Senat Amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej. Jasser jest autorem książki pt. „A Battle for the Soul of Islam: An American Muslim Patriot’s fight to Save his Faith” (Bitwa o duszę islamu. Walka amerykańskiego muzułmanina-patrioty o ocalenie jego wiary). W trakcie panelu mówił o znaczeniu i pilnej potrzebie reformy.

Jasser podkreślił, że wielu celebrytów, takich jak Ariana Grande, którzy byli świadkami ataków terrorystycznych, powinno wyrazić głos sprzeciwu wobec radykalizacji i wesprzeć ruch reformacyjny. Sami uczestnicy spotkania nie będą w stanie tego zrobić. Jasser zaznaczył, że ruch dżihadystyczny zasilany jest miliardami petrodolarów, podczas gdy reformatorzy nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie. Poparcie ze strony znanych twarzy dałoby bardzo wiele, ale – zdaniem Jassera – ludzi powstrzymuje poprawność polityczna.

Dr Elham Manea jest ekspertem ds. arabskiego Bliskiego Wschodu i ma jemeńsko-szwajcarskie korzenie. Manea jest pisarką i działaczką praw człowieka, dobrze znaną z prac promujących humanistyczny islam, walczących z ekstremizmem i islamizmem, i stających w obronie praw człowieka. Napisała książkę pt. „Women and Shari’a Law; The Impact of Legal Pluralism in the UK” (Kobieta i szariat. Oddziaływanie prawnego pluralizmu w Wielkiej Brytanii). Na publikację czeka jej książka poświęcona ekstremizmowi nie opartemu na przemocy. W trakcie panelu przedstawiła program nauczania Bractwa Muzułmańskiego i omawiała, jak wykorzystuje ono nienawiść jako narzędzie do sterowania umysłami młodych ludzi i zrobienia z nich dżihadystów. Podkreślała, jak ważne jest skoncentrowanie się na ekstremizmie nie opartym na przemocy, który jest kluczem do ideologii stojącej za planami dżihadystów.

Profesor Salim Mansur jest wykładowcą na wydziale nauk politycznych na Uniwersytecie Zachodniego Ontario i autorem książki pt. „The Qur’an Problem and Islamism and Delectable Lie: a liberal repudiation of multiculturalism” (Problem Koranu, islamizm i wyśmienite kłamstwo: liberalne odrzucenie wielokulturowości). Profesor Mansur wypowiadał się z perspektywy historycznej, zwracając uwagę na fakt, że większość ludzi koncentruje się na świecie arabskim, który stanowi zaledwie niewielką część światowej społeczności muzułmańskiej.

Mansur mówił o Indonezji, Bangladeszu, Indiach i Pakistanie. Wyjaśniał, że żyją tam duże społeczności muzułmanów i omawiał kwestie, z którymi muszą się one zmagać (nie tylko te związane z kryzysem na Bliskim Wschodzie). Koncentrował się na problemach muzułmanów ze współczesnością. Zapytano go o antysemityzm i o to, czy ma on związek z przypadkiem masakry Żydów (w czasach Mahometa – przyp. red.). W trakcie długiej wypowiedzi wyjaśniał, że nie ma historycznych dowodów na to, że takie wydarzenie miało miejsce, i że opowieść o nim została stworzona wiele lat po śmierci proroka Mahometa przez ówczesnych rządzących w celu promowania ich własnych celów, uwzględniających podziały i walkę o hegemonię.

Najważniejsze wnioski ze spotkania:

• Niektóre wersety Koranu należy poddać ponownej interpretacji w kontekście XXI w.

• Należy demaskować ludzi, którzy stanowią część problemu, takich jak Linda Sarsour i jej mentor Siraj Wahhaj

• Mówiąc o islamie nie należy koncentrować się tylko na świecie arabskim. Należy pamiętać o większych diasporach w Indonezji, Malezji, Bangladeszu, Pakistanie, a zwłaszcza w Indiach

• Trzeba rzucić światło na nie oparty na przemocy ekstremizm

• Niektórzy celebryci mówią to samo, co umiarkowani muzułmanie, ale boją się współpracować. To musi się zmienić

• Chcąc rozpocząć dialog międzyreligijny, należy rozpocząć od pilnie potrzebnego dialogu wewnątrzreligijnego – nie na odwrót

• Dyskusje takie, jak te prowadzone podczas panelu, muszą mieć miejsce. Nie można z nich zrezygnować tylko dlatego, że islamiści są ośmieleni milczeniem zachodnich przywódców

• Antysemityzm jest główną przyczyną porażki w stosunkach między światem muzułmańskim a Izraelem, nawet jeśli jego źródłem nie jest Koran

• Niektóre hadisy oraz pewne fragmenty sunny oparte są na kłamstwie i należy je odseparować od tekstów [religijnych]

• Ważna jest współpraca z podobnie myślącymi jednostkami i organizacjami, takimi jak Clarion Project, które informują o reformie i dają głos postępowym muzułmanom

• Salim Mansur powiedział: „Powinniśmy przejść od ogólnych dyskusji do praktycznych wymagań, określających, jak pomagać muzułmanom rozwijać proces demokratycznych zmian w świecie islamskim. Przyczynić mogą się do tego zachodnie rządy, podobnie jak przyczyniły się do upadku sowieckiego komunizmu, pomagając w tym przypadku krajom islamskim przejść od przed współczesnych do współczesnych wartości demokratycznych.

Można zasugerować wiele tematów, takich jak ‘kobiety i wolność/demokracja’, ‘prawa człowieka a szariat/deklaracja kairska’, ‘islamofobia a prawa wynikające z pierwszej poprawki do konstytucji USA’”.
Jeśli tego typu rewolucja mogła mieć miejsce w Aspen, z pewnością można powtórzyć ją w całej Ameryce Północnej.

 

Tłumaczenie Bohun, na podst. https://clarionproject.org
*Artykuł z 14 sierpnia 2018

Raheel Raza jest muzułmanką urodzoną w Pakistanie, przewodniczącą “Muslims Facing Tomorrow”, jedną z założycieli “Muslim Reform Movement” i członkiem zarządu “Clarion Project”, organizacji non-profit, edukującej społeczeństwo w sprawie zagrożeń związanych z radykalnym islamem i przedstawiającą poglądy umiarkowanych muzułmanów.

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign