Wiadomość

Muzułmanie i katolicy na wspólnej lekcji religii

W niemieckiej szkole (zasoby publiczne)

W większości niemieckich landów rodzice mają prawo wyboru, czy i na jakie lekcje religii posyłają swoje dzieci. Najczęściej dzieci różnych wyznań uczą się oddzielnie. Katolicy, protestanci, muzułmanie i żydzi mają swoją ofertę edukacyjną, z której uczniowie mogą korzystać w szkole. Od nowego roku szkolnego Hamburg wprowadza zmiany. Lekcje edukacji religijnej mają być wspólne.

Po wakacjach miasto stopniowo będzie wprowadzać powszechną naukę religii dla wszystkich dzieci we wszystkich szkołach państwowych. Władze edukacyjne poinformowały, że katolicka archidiecezja wyraziła zgodę na realizacje tego pomysłu. Oznacza to, że w projekt zaangażowane są obecnie wszystkie wspólnoty religijne działające w Hamburgu.

Na lekcje religii będą wspólnie uczęszczać uczniowie różnych wyznań, a także ateiści. Model ten „obejmuje obecnie wszystkie znaczące wspólnoty religijne i może w ten sposób stanowić impuls dla całych Niemiec” – powiedział senator ds. edukacji Ties Rabe (SPD). „To nie jest zupełnie inne nauczanie religii, ale lepsze, które w równym stopniu uwzględnia różne religie i światopoglądy – dodał. – Ten model nauczania, który jest unikalny w Niemczech, nie dzieli, ale zbliża, a tym samym umożliwia dialog między dziećmi i młodzieżą różnych wyznań i światopoglądów”.

Nowy model kształcenia religijnego – w zamyśle władz – „umożliwia poznanie religii i innych przekonań, refleksję nad nimi oraz formułowanie świadomych i zróżnicowanych sądów. Ci, którzy czują się związani z religią, mogą pogłębiać wiedzę, poznawać inne przekonania i sposoby życia, zastanawiać się nad własnymi poglądami i w ten sposób pogłębiać swoją tożsamość religijną. Osoby, które nie utożsamiają się wyraźnie z jakąś religią, które dystansują się wobec jakiejkolwiek formy religijności lub są jej przeciwne, mogą uzasadnić swój krytycznie pogląd na tę kwestię i lepiej zrozumieć tych, dla których religia stanowi ważny kontekst osobisty” – czytamy w uzasadnieniu zmian.

Wraz z przystąpieniem do akcji Kościoła Katolickiego Hamburg zrobił ostatni krok na drodze do powszechnej edukacji religijnej, która trwa już od pewnego czasu. Od 2019 r. realizowany jest odpowiedni projekt pilotażowy. Od 2012 r. władze szkolne rozwinęły edukację religijną dla wszystkich uczniów razem z Kościołem Protestanckim, islamskimi wspólnotami religijnymi, alewitami i gminą żydowską. Dostosowano szkolenie i dokształcanie nauczycieli.

Projekt pilotażowy, który rozpoczął się ponad dwa lata temu, pokazał, że różnice między wyznaniami mogły być w wystarczającym stopniu uwzględnione w praktyce wychowania religijnego – stwierdziła archidiecezja. Według arcybiskupa Stefana Heße, lekcje te umożliwiają „zapoznanie młodych katolików z konkretnymi treściami ich wyznania” i gwarantują „edukację religijną prowadzoną również przez nauczycieli katolickich”.

Model ten pociąga za sobą konkretne konsekwencje dla zatrudniania nauczycieli: w ten sposób nie tylko nauczyciele protestanccy, ale także żydowscy, muzułmańscy, alewici, a teraz także katoliccy, mogą nauczać religii – pod warunkiem, że ukończyli pełny cykl studiów i odpowiedni staż. Otwiera to nową i bezpieczną perspektywę dla około stu nauczycieli religii katolickiej zatrudnionych w państwowych szkołach Hamburga – poinformowała archidiecezja.

W przeciwieństwie do innych landów, lekcje religii będą nadal prowadzone wyłącznie przez nauczycieli państwowych. Wyłączeni będą duchowni i pracownicy wspólnot religijnych.

〉 Bawaria też wprowadziła zmiany w nauczaniu religii. 

 

 

 

 

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign
Avatar photo

Piotr S. Ślusarczyk

Doktorant UKSW, badacz islamu politycznego, doktor polonistyki UW; współprowadzący portal Euroislam.pl; dziennikarz telewizyjny i radiowy.

Inne artykuły autora:

Austria: promocja salafizmu na wiedeńskiej uczelni

Islamski radykalizm we Francji ma się dobrze

Wojna Izraela z Hamasem: błędy, groźby i antyizraelskie nastroje