Kuwejt gwałci prawa człowieka

Komisja Międzynarodowej Wolności Religijnej USA (U.S. Commission on International Religious Freedom, USCIRF) wyraziła zaniepokojenie wprowadzonymi przez Kuwejt zmianami w przepisach dotyczących bluźnierstwa.

Znacznie zaostrzone regulacje uprawomocnią się w przeciągu 30 dni, jeśli Emir Kuwejtu ich nie zawetuje. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, jeżeli muzułmanin oskarżony o obrazę boga, proroka, jego żon lub Koranu nie przyzna się do winy i nie wyrazi skruchy, zostanie skazany na śmierć. W przypadku przyznania się do winy, kara zostanie zmniejszona do 5 lat wiezienia. Jeśli podobnych „przestępstw“ dopuści się osoba nie wyznająca islamu, czeka ją kara 10 lat więzienia.

„Takie kary są nie tylko niepokojące, ale też sprzeczne z wszelkimi zasadami praw człowieka“, mówi Leonard Leo, szef USCIRF. Szczególnie niepokojąca jest jednak zgoda parlamentu kuwejckiego na takie przepisy. Ten sam parlament w 2011 i 2012 roku podpisał bowiem z Radą Praw Człowieka (Human Rights Council) porozumienie dotyczące zwalczania nietolerancji religijnej, dyskryminacji i przemocy.

Kara śmierci w Kuwejcie za bluźnierstwo

USCIRF wzywa Stany Zjednoczone do nawiązania z Kuwejtem współpracy dla położenia kresu nietolerancji przy użyciu pozytywnych środków, takich jak dokształcanie czy pomoc potrzebującym. Działania takie są zgodne z Rezolucją 16/18 Rady Praw Człowieka. Co więcej, zdaniem USCIRF Stany Zjednoczone powinny zaapelować do Emira, żeby zapobiegł egzekwowaniu przepisów dotyczących bluźnierstwa i skupił się raczej na ściganiu podżegaczy nawołujących do przemocy. Dopiero przeforsowanie takich regulacji uczyniłoby kuwejcki wymiar sprawiedliwości rzeczywiście zgodnym z międzynarodowymi standardami praw człowieka i tolerancji, które przecież sam Kuwejt poparł na forum ONZ.

„Należy zakazać tak drakońskich przepisów, ponieważ są one bezpośrednim zagrożeniem życia jednostek, które dążą jedynie do realizowania gwarantowanych im przez międzynarodowe umowy i standardy wolności religii i słowa”, tłumaczy Leo. „Przez lata USCIRF stało się oczywiste, że karanie obywateli za bluźnierstwo nie sprzyja harmonii religijnej, o czym zapewniają zwolennicy takich rozwiązań prawnych. Prowadzi to tylko do nasilenia nietolerancji religijnej, ekstremizmu i przemocy.“

Tłumaczenie Gabbie Battyn  
Źródło: http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/3719-uscirf-alarmed-by-blasphemy-amendments-in-kuwait.html

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign