„Kobieta w doktrynie islamu”

Pod tym wlaśnie tytułem, staraniem Centrum Studiów nad Politycznym Islamem (CSPI) ukazała się kolejna już książka Billa Warnera, amerykańskiego fizyka, który wypracował własną metodę badania świętych tekstów islamu.

Książki Warnera w zamierzeniu autorskim mają dostarczać wiedzy czytelnikowi, który po opracowania akademickie raczej nie sięgnie. Zaletą tych publikacji jest zwięzłość i orientacja w najważniejszych źródłach muzułmańskich. Autor oprócz Koranu, analizuje Sirę (życiorys Mahometa) oraz hadisy (opowieści o życiu Proroka).

Metoda, którą zastosował Bill Warner, jest typowa dla amerykańskiej szkoły analitycznej. Przedmiotem badania jest tekst, nie zaś szeroki kontekst społeczny i polityczny. Znajdziemy w tej książce zarys doktryny, zaś odwołania do faktów społecznych istnieją tam jedynie kontekstowo na marginesie wywodów.

Zabieg ten jest jednocześnie wadą i zaletą. Zaletą, ponieważ zachowuje przejrzystość wywodu; wadą, gdyż nie wspomina o społecznych realizacjach tej doktryny, a te są zróżnicowane. Bill Warner informuje o islamie wyabstrahowanym, pewnym typie idealnym, istniejącym jako norma.

Autor przyjmuje pozycję krytyczną wobec islamu politycznego, pisze z pozycji „niewiernego” – najbardziej interesują go te elementy doktryny szariatu, które dotyczą nie-muzułmanów, a także te, które szokować mogą kogoś, kto identyfikuje się z zachodnimi ideami praw człowieka i równouprawnienia płci.

Wydawcy o zawartości książki informują w sposób następujący:

„Niniejsza książka opisuje szczegóły z życia Mahometa, również te intymne. Pokazuje zazdrość obecną w jego haremie. Wyjaśnia, jak doszło do tego, że po ucieczce proroka do Medyny bicie żon stało się częścią islamu. Ujawnia, w jaki sposób Koran zmienił prawa adopcji, umożliwiając Mahometowi kontakty z jego pasierbicą. Wreszcie pokazuje źródła przymusowego wydawania dziewczynek za mąż. Warto wiedzieć, że proceder ten w kulturze islamu pojawił się w momencie, gdy Mahomet poślubił sześcioletnią Aiszę”.

Warto tę publikację przeczytać, żeby poznać część doktrynalnych umocowań niektórych islamskich praktyk, a także zrozumieć tok myślenia znacznej części muzułmańskich fundamentalistów. Książka tematu oczywiście nie wyczerpuje. Nie można się do niej ograniczyć, chcąc głębiej poznać zagadnienie, jakim jest pozycja kobiety w islamie. Traktowałbym ją raczej jako głos w dyskusji, a nie wieloaspektowy wykład specjalisty.

Wydawca ponadto zadbał o promocję. Zaprasza czytelników na wykład Joanny Bogdańskiej oraz Nikoletty Incze z Centrum Badań nad Politycznym Islamem, 22 listopada 2018 r., do Centrum Prasowego Foksal na godzinę 18.00.

Piotr Ślusarczyk

kobieta-w-doktrynie-islamu-b-iext53033787 (1)

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign