Jak funkcjonują prawa przeciwko bluźnierstwu

Według najnowszych badań Pew Forum, w ośmiu spośród 45 krajów europejskich obowiązują prawa zabraniające publikacji książek raniących uczucia religijne, zaś w 35 z nich – prawa przeciwko zniesławieniu religii w ogóle oraz szerzeniu nienawiści wobec przedstawicieli wszelkich wyznań.

Bluźnierstwa religijnego zabrania się w w Danii, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, na Malcie, w Holandii i Polsce. W Anglii i Walii zakaz ten zniesiono w 2008 roku. Holandia i Irlandia również rozważają zniesienie tego prawa. W Danii z kolei nie skorzystano z niego ani razu, choć obowiązuje tam od pół wieku.

Na Malcie w zeszłym miesiącu sąd konstytucyjny podtrzymał decyzję rady cenzuralnej przeciwko wystawieniu sztuki „Stitching” ze względu na elementy bluźniercze. Paradoksalnie, radę rozwiązano po tym jak wniesiono sprawę, ale przed pojawieniem się decyzji sądu. Doprowadziło to do kuriozalnej sytuacji, w której pomimo tego, że sztuki nie można jednoznacznie zdelegalizować, jej producenci mogą zostać aresztowani pod zarzutem bluźnierstwa, jeśli zdecydowaliby się pójść krok dalej i tę sztukę wystawić.

W Grecji przypadki bluźnierstwa ściga się w sposób czynny. Wygląda na to, że kryzys ekonomiczny, w którym tkwi państwo, przywrócił Grecki Kościół Ortodoksyjny do dawnej świetności, a wraz z nią pojawiło się pragnienie walki z bluźnierstwem.

Według badania Pew Forum prawa przeciwko bluźnierstwu są bardziej powszechne w świecie muzułmańskim, obowiązują bowiem w 13 spośród 20 państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz w dziewięciu państwach azjatyckich, które są w przeważającej mierze muzułmańskie, lub tak jak Indie – posiadają liczną mniejszość muzułmańską. Jak podało Pew, w około 20 krajach – w większości muzułmańskich – na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Azji zakazuje się też apostazji i zmiany wyznania.

Zmiana postawy Irlandii była wynikiem zeszłorocznych wyborów wygranych przez koalicję Fine Gael i Partii Pracy, które popierają reformę konstytucji z 1937 roku, zgodnie z którą bluźnierstwo jest przestępstwem. Zmiana ta wymagać będzie przeprowadzenia referendum, które odbyć się może dopiero, gdy kongres konstytucyjny zakończy swe prace, czyli za około rok. W Irlandii uchwalono nowe prawo przeciwko bluźnierstwu w 2009 roku, po tym jak jego poprzednią wersję – pozostałość po angielskim prawie z czasów przed irlandzką niepodległością – zdelegalizowano, gdyż naruszało ono gwarantowane konstytucyjnie równouprawnienie religijne. W efekcie, państwa muzułmańskie starające się o to, by ONZ zdelegalizowało bluźnierstwo religijne, powołały się na to prawo jako wyraz zachodniego poparcia dla ich sprawy. Kraje zachodnie odrzuciły muzułmańską propozycję jako naruszenie wolności słowa.

Surowe prawo przeciwko bluźnierstwu w Pakistanie wzbudziło ogólnoświatową krytykę z powodu nadużywania go w stosunku do mniejszości wyznaniowych. W listopadzie sąd – po międzynarodowych protestach – umorzył postępowanie przeciwko chrześcijańskiej dziewczynce. 14-letnia Rimsha Masih została w sierpniu oskarżona o palenie kartek Koranu, ale zwolniono ją za kaucją, gdy okazało się, że muzułmański duchowny sfabrykował dowody przeciwko niej, w celu wzniecania nienawiści wobec chrześcijan. Imama aresztowano.

Po tym incydencie inny chrześcijanin, którego również posądzono o spalenie Koranu, zmarł w pierwszą niedzielę grudnia w policyjnym areszcie. Rzecznik policji powiedział, że młody człowiek – określany jedynie jako Nadeem – „poważnie się w areszcie rozchorował i w rezultacie zmarł”. Dodał też, że zarzuty przeciwko niemu nie znalazły odpowiedniego potwierdzenia, ale chłopak – którego uważano za chorego psychicznie – był wcześniej torturowany przez sąsiada, który rzekomo przyłapał go na paleniu Koranu.

Asia Bibi

Asia Bibi

Chrześcijanka Asia Bibi, skazana w 2010 roku na śmierć pod zarzutem bluźnierstwa, oczekuje w więzieniu dalszych roztrzygnięć w kwestii egzekucji.

W Stanach Zjednoczonych decyzją Sądu Najwyższego w 1952 roku ostatecznie zniesiono prawa stanowe przeciwko bluźnierstwu, kiedy sąd orzekł, że film „The Miracle” nie może zostać poddany cenzurze na podstawie zarzutu, iż jest świętokradczy. „Z perspektywy wolności słowa i prasy, nie leży w prawowitym interesie państwa chronienie jakichkolwiek religii przed poglądami budzącymi ich odrazę, co wcześniej uzasadniało ograniczenia nałożone na wyrażanie takich poglądów” – orzekł sąd.

Tłumaczenie: Bart
Źródło: http://www.secularism.org.uk/news/2012/12/new-study-of-blasphemy-law-around-the-world

Sprawa Asii Bibi: www.wikipedia.org

 

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign