Islamskie szkoły w Kanadzie promują nienawiść

Farzana Hassan

Dzieci w pakistańskich szkołach religijnych, madrasach, nauczane są nienawiści do Żydów. Mówi się im, że Żydzi byli nieposłuszni względem Boga i że spiskowali aby zabić proroka Mahometa.

Taką narrację historyczną przyjęła większość szkół islamskich. Nic dziwnego, że trafiła ona także do środowisk imigracyjnych w Kanadzie i jest propagowana w Toronto. Dzięki czujności Centrum Przyjaciół Simona Wiesenthala, które słusznie zgłosiło zażalenie na wyraźnie antysemicki program nauczania w madrasie Toronto East End, sprawę badają obecnie władze. Kwestionowany materiał porównuje Żydów do nazistów. Wspomina także o domniemanych spiskach i zdradzieckiej naturze Żydów, w tym o spisku na życie Mahometa.

Administracja szkoły opublikowała nawet te wywody na swojej stronie internetowej. Dowodzi to powszechności nienawiść do Żydów w fundamentalistycznych społecznościach muzułmańskich. Jednostronna wizja historii jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Na przykład program historii w madrasach nigdy nie wspomina o tym, jak okrutnie traktowani byli Żydzi w tamtych czasach [wczesnego islamu].

W jednym z plemion żydowskich wymordowano na przykład wszystkich mężczyzn. Społeczności żydowskie były często atakowane, eksmitowane ze swoich domów, ich mienie i pieniądze były konfiskowane, a kobiety i dzieci zostawały niewolnikami zwycięskich muzułmanów. Niestety częścią przyjętej narracji jest pogląd, że Żydzi na to wszystko zasłużyli. Być może dlatego personel madrasy nawet nie pomyślał o usunięciu antysemickich treści z kursów historii.

Ta nieobiektywna wersja historii i purytańskie zrozumienie teologii stanowi znaczną część edukacji w madrasach. Zrównoważona edukacja dzieci w publicznych szkołach Kanady jest kompletnym przeciwieństwem takich uprzedzeń, opiera się na koncepcjach pluralizmu i egalitarianizmu. Nasze szkoły uczą znaczenia tolerancji – tego, czego niestety brakuje w programach nauczania madrasy East End.

Powinniśmy nalegać na przestrzeganie kanadyjskich wartości. Islamskie szkoły muszą oczyścić swoje programy nauczania z nienawistnych treści. W porządku jest to, że oferują one nauczanie o historii islamu, jego przykazaniach, wartościach i kulturze, ale powinny także uczyć, obiektywnie, o wielu innych światopoglądach.

Program nauczania w madrasie East End promuje także dżihad jako ważny dogmat islamu. Wszystkie szkoły islamskie powinny natychmiast odrzucić doktrynę militarnego dżihadu. Nie takich rzeczy powinno się uczyć małe dzieci.

Antysyjonizm czyli antysemityzm w nowym wdaniu

Nawet gdyby wziąć pod uwagę mało prawdopodobną możliwość, że ten tendencyjny program nauczania był przeoczeniem ze strony władz szkoły, to i tak otatecznie muszą wziąć za to odpowiedzialność. Szkoła wprawdzie przeprosiła za to, a dyrektorka Masuma Jessa usunęła antysemicki materiał ze strony internetowej, jednak takie treści w ogóle nie powinny się znaleźć w programie. I przyglądając się materiałowi w poszukiwaniu tendencyjnych i nietolerancyjnych treści, [dyrektorka] powinna także obiektywnie zbadać historię islamu.

Wszyscy musimy nauczyć się żyć w pokoju i wzajemnej życzliwości. Liczba antysemickich incydentów w naszym kraju wzrasta. Nienawiść przekazywana przez nauczycieli w madrasach może tylko wzmocnić tę niepokojącą tendencję.

Dr Farzana Hassan jest pisarką i pedagogiem, eskpertem w dziedzinie praw kobiet w islamie. Jest byłą prezes Muslim Canadian Congress.

Tłumaczenie Robert FreeMan

http://www.torontosun.com/2012/05/10/islamic-schools-must-shun-jihad

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign