Irak: będzie można się żenić z małymi dziewczynkami

Irak zamierza wprowadzić prawo, które pozwoli na zawieranie związków małżeńskich z dziewczynkami w wieku nawet 9 lat, a także wymagałoby od żon zgody na seks wtedy, kiedy mąż ma ochotę.

Projekt, którego celem jest stworzenie odmiennych praw dla szyickiej większości, mógłby jeszcze bardziej naruszyć podziały kraju w sytuacji największego rozlewu krwi od początku walk religijnych, które spowodowały niemal rozpad Iraku po inwazji USA. Pojawia się również w momencie, kiedy coraz większa liczba dzieci poniżej 18 roku życia zawiera małżeństwa.

„Ten przepis to przestępstwo przeciwko ludzkości i dzieciństwu – powiedziała znana działaczka na rzecz praw człowieka Hana Adwar. – Niepełnoletnie dziewczęta wychodzące za mąż cierpią fizycznie i psychicznie”.

Prawo Iraku zezwala na małżeństwo w wieku 18 lat bez zgody rodziców. Piętnastoletnie dziewczęta mogą wychodzić za mąż za zgodą opiekuna.

Bagdad. Plakat głosi: „Jaafari Personal Status Law chroni moje prawa i godność”

Bagdad. Plakat głosi: „Jaafari Personal Status Law chroni moje prawa i godność”

Proponowane rozwiązanie, znane jako Jaafari Personal Status Law (Prawo statusu osobowego Jaafara) opiera się na zasadach szyickiej szkoły prawa religijnego, założonej przez Jaafara al-Sidiqa, szóstego imama szyickiego. Irackie ministerstwo sprawiedliwości przedstawiło gabinetowi projekt ustawy pod koniec ubiegłego roku i niedawno został on przyjęty pomimo silnego sprzeciwu ze strony działaczy praw człowieka.

Projekt prawny nie ustanawia minimalnego wieku dla zawierania małżeństw – zamiast tego kwestia wieku pojawia się w części dotyczącej rozwodów. Ustala zasady rozwodu dla dziewcząt, które ukończyły 9 rok życia według księżycowego kalendarza islamskiego. Według projektu jest to wiek, w którym dziewczęta osiągają dojrzałość. Ponieważ islamski kalendarz jest o 10 lub 11 dni krótszy niż gregoriański – odpowiada to wiekowi 8 lat i 8 miesięcy. Projekt ustanawia ojca jedynym rodzicem mającym prawo do zgody lub sprzeciwu na propozycję małżeństwa.

Krytycy projektu uważają, że autorzy przemycili kwestię wieku do sekcji rozwodowej po to, żeby domyślnie zezwolić na małżeństwa w tak młodym wieku. Rzecznik ministerstwa planowania Abdul-Zahra Hendawi powiedział, że zwyczaj zawierania małżeństw z nieletnimi jest szczególnie powszechny w obszarach wiejskich i tam, gdzie poziom analfabetyzmu jest wysoki.

Zgodnie z projektem, mąż może odbywać seks z żoną niezależnie od jej zgody. Projekt zabrania tez żonom opuszczania domu bez zgody męża, ogranicza prawa kobiet w kwestiach takich, jak opieka rodzicielska po rozwodzie oraz ułatwia mężczyznom wielokrotne małżeństwa.

Tłumaczenie: ND

Źródło: http://www.sfgate.com/world/article/Iraq-law-would-allow-9-year-old-girls-to-marry-5319224.php

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign