Francja: Coraz więcej konfliktów religijnych w miejscu pracy

Francja jest krajem świeckim, jednak kwestia religii w miejscu pracy staje się coraz bardziej paląca i jest powodem konfliktów w biurach.

1

Wyniki badań przeprowadzonych przez Observatory for Religion in the Workplace oraz Instytut Randstad pokazują, że liczba konfliktów na tle religijnym w miejscu pracy wzrosła w ostatnim roku dwukrotnie. 6% ankietowanych przyznało, że w ich miejscu pracy zaistniał taki konflikt, co w porównaniu z zeszłym rokiem stanowi wzrost o 3%. Tymczasem niemal jedna czwarta ankietowanych managerów (23%) powiedziała, że regularnie muszą stawiać czoła kwestiom religijnym w pracy – dwukrotnie częściej niz w ubiegłym roku (12)%.

Do źródeł konfliktów religijnych zaliczyć można między innymi noszenie symboli religijnych (17%), domaganie się elastyczniejszych godzin pracy oraz dni wolnych ze względu na święta religijne (odpowiednio 12 i 17%) oraz odmowę pracy z kobietami (4%). Natura samych konfliktów wahała się od “oskarżeń o rasizm i dyskryminację, kwestionowanie legalności działań spółek lub managerów w ograniczaniu swobody praktyk religijnych oraz odmowa dialogu”, donosi raport.

Wzrost konfliktów na tle religijnym raport przypisuje zmianie w nastawieniu pracowników, którzy „wykazują mniej oporów w domaganiu się od swoich zwierzchników poszanowania swoich religijnych praktyk i poglądów”.

W 2010 r. noszenie chust zasłaniających twarz (burek) zostało zabronione w miejscach publicznych, natomiast wcześniej, w 2004 r., uchwalono prawo zabraniające noszenia lub wyraźnego eksponowania symboli religijnych we wszystkich francuskich szkołach. Zakazy te na przestrzeni lat próbowano podważyć w wielu sądach, jednak do tej pory pozostają w mocy. Ich ewentualne rozszerzenie o uniwersytety i miejsca pracy staje się coraz bardziej palącym problemem.

W listopadzie 2013 francuski sąd apelacyjny podtrzymał decyzję paryskiego przedszkola, które zwolniło pracownicę muzułmankę, odmawiającą zdjęcia chusty w pracy. W lipcu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że francuski zakaz całkowitego zasłaniania twarzy przez muzułmanki nie jest pogwałceniem praw człowieka. Trybunał stwierdził, że zakaz ten jest uzasadniony ze względu na spójność społeczną.

aQ na podst. www.thelocal.fr

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign