Wiadomość

Francja chce ograniczyć islamistyczny separatyzm

Wieża Eiffla podświetlona w barwach Republiki Francuskiej kontra islamistyczny ekstremizm
Wieża Eiffla podświetlona w barwach Republiki Francuskiej

Koniec z domową edukacją, większa kontrola stowarzyszeń i ich finansów, przeciwdziałanie przymusowym małżeństwom i zakaz wydawania certyfikatów dziewictwa – między innymi tak prezydent Francji Emmanuel Macron chce ograniczyć islamistyczny separatyzm.

W środę 9 grudnia prezydent Francji Emmanuele Macron przedstawił przed Radą Ministrów długo oczekiwany plan walki z islamistycznym separatyzmem. Macron od dłuższego czasu zapowiadał zdecydowane działania, które mają skupić się na przeciwdziałaniu islamistycznemu ekstremizmowi, na wzmocnieniu wartości republikańskich a przede wszystkim sekularyzmu, oraz na stworzeniu wersji islamu zintegrowanej z Francją.

Ustawa, która zmieniła nazwę z „antysepartystycznej” na „Ustawę o Zasadach Republikańskich” zawiera szereg przepisów, które dotyczą całej populacji francuskiej, jednak czytelne jest, że w wielu przypadkach chodzi o zwyczaje praktykowane przez muzułmanów.

Walka z nienawiścią w sieci, pod którą rozumiane jest przestępstwo zagrażania życiu osób poprzez „rozpowszechnianie informacji dotyczących prywatnego, rodzinnego i zawodowego życia, które pozwolą namierzyć bądź zidentyfikować osobę”. To bezpośredni skutek śledztwa w sprawie zamordowanego nauczyciela Samuela Paty, który został wskazany sprawcy odpłatnie przez uczniów. Teraz może to kosztować 3 lata więzienia i 45 tysięcy euro grzywny. Kara może być większa, jeżeli osoba pełni funkcje publiczne. Powołane zostanie specjalne centrum przy biurze paryskiego prokuratora zajmujące się walką z nienawiścią online.

Zwiększenie ochrony pracowników publicznych przed groźbami, przemocą czy zastraszaniem. Zakłada to także religijną neutralność nie tylko pracowników publicznych, ale także tych prywatnych operatorów, którzy pełnią funkcje publiczne, jak na przykład lotniska czy koleje. Dodatkowo osoby, które zostały skazane za przestępstwo terrorystyczne, w tym „prowokacje i popieranie aktów terrorystycznych”, nie będą mogły takich funkcji publicznych pełnić.

Wprowadzenie przejrzystości sprawowania kultu religijnego, co w przypadku organizacji muzułmańskich ma sprowadzać się do zachęcania ich do przechodzenia z formy organizacji jako stowarzyszenia (zgodnie z ustawą z roku 1901), do formy kultu religijnego przewidzianego przez ustawę z roku 1905. Ta druga daje większą transparentność z punktu widzenia księgowości i finansów. Z drugiej strony pozwala na korzystne ulgi podatkowe.

Dodatkowo zagraniczne dotacje przekraczające 10 tysięcy euro zostaną poddane obowiązkowi zadeklarowania źródła. Wprowadza się też wymóg corocznego audytu księgowego, jeżeli organizacja otrzymuje finansowanie lub inne korzyści z zagranicy. Planowane są także zasady mające przeciwdziałać przejmowaniu meczetów przez ekstremistów. Sąd będzie mógł też narzucić „zakaz pojawiania się w miejscach kultu” dla osób skazanych za terroryzm, podżeganie, dyskryminację czy przemoc.

Zwiększenie kontroli stowarzyszeń poprzez wymaganie od organizacji otrzymujących subsydia „zobowiązania się do respektowania zasad i wartości Republiki”. Naruszenie tego wymogu będzie skutkowało koniecznością zwrotu dotacji. Zostały też rozszerzone podstawy, na jakich Rada Ministrów może rozwiązać stowarzyszenie, a przede wszystkim będzie można przypisać stowarzyszeniu „czyny popełnione przez jej członków i bezpośrednio powiązane z działalnością stowarzyszenia”. W sytuacjach wyjątkowych i nagłych działania organizacji mogą zostać zawieszone jako środek ostrożności, na okres do trzech miesięcy.

Wpływ edukacji na integrację ma zostać wzmocniony poprzez zakaz nauczania domowego dla dzieci powyżej 3 roku życia. Wyjątek stanowią ograniczone powody, związane z sytuacją dziecka lub rodziny. W takim przypadku trzeba uzyskać zgodę urzędu odpowiedzialnego za edukację. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym otrzymają numer identyfikacyjny (coś na kształt polskiego numeru PESEL) co da możliwość kontroli ministerstwu edukacji, czy dzieci nie są pozbawiane prawa do nauki. A otworzenie szkoły prywatnej bez zgody władz będzie karalne wyrokiem do jednego roku więzienia i grzywną 15 tysięcy euro. Także federacje sportowe uznawane przez państwo będą musiały poddać się większej kontroli i podobnie jak stowarzyszenia zobowiązywać się do poszanowania wartości i zasad Republiki.

Ustawa ma zapewnić też równość i godność w kwestiach społecznych, a zwłaszcza jeżeli chodzi o prawa kobiet. Zakazuje ona osobom pracującym w zawodach medycznych wystawiania „certyfikatów poświadczających dziewictwo”. Grozi za to do roku więzienia i kary grzywny w wysokości 15 tysięcy złotych. Wprowadza się także zakaz wydawania pozwoleń na pobyt obcokrajowcom pozostającym w związkach poligamicznych; można też będzie takie pozwolenia cofnąć w przypadku stwierdzenia poligamii. Z kolei, żeby walczyć z przymusowymi małżeństwami, urzędnik stanu cywilnego będzie miał obowiązek „spotkania się oddzielnie z potencjalną małżonką w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie co do dobrowolności zawarcia związku”, oraz będzie musiał zdać relację ze sprawy prokuratorowi. Prawo nie pozwoli też pozbawiać spadku kobiet w sytuacji, gdy spadek ma przypaść mężczyźnie. (j)

Przeczytaj także, jak prasa anglosaska nie rozumie podejścia Francji do kwestii ekstremizmu islamskiego.

Źródło: Les Echos

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign