Wiadomość

Francja: azylanci – przestępcy stracą ochronę

Oceniamy cudzoziemców za ich czyny a nie za to, kim są", mówi minister Darmanin. Fot. Jacques Paquier, Flickr, CC License

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin zapowiedział, że prawo do azylu stracą osoby, które popełniają przestępstwa związane z radykalizacją. Po utracie azylu mają być deportowane.

Po raz pierwszy poprosiliśmy OFPRA (agencja do spraw uchodźców) o pozbawienie ochrony azylowej wszystkich, którzy występują przeciwko prawom republiki”, powiedział minister.

Dotyczyć to ma osób zarówno skazanych za przestępstwa, jak i znajdujących się na specjalnej liście podejrzewanych o radykalizację, tworzonej przez ministerstwo. Znajduje się na niej 1093 cudzoziemców przebywających we Francji nielegalnie oraz ponad 4000 osób z prawem pobytu. Wśród nich 25% stanowią osoby z Algierii, 20% z Maroka, 15% z Tunezji i 12% z Rosji. Według ministra w ostatnich trzech miesiącach pozbawiono azylu 147 osób.

Skuteczność deportacji zależy w dużym stopniu od współpracy państw, z których deportowani pochodzą. W styczniu Francja podpisała umowę o ekstradycji z Algierią, ale z innymi krajami nie ma takich umów. W listopadzie 2020, po zamordowaniu nauczyciela Samuela Paty przez imigranta z Czeczenii, Darmanin odbył podróż po krajach Afryki Północnej i do Rosji, aby zapewnić współpracę przy deportacjach. Uzyskał wtedy zgodę Tunezji na deportację 25 osób zradykalizowanych.

Pozbawienie azylu, nawet z powodu poważnego przestępstwa, nie pociąga za sobą automatycznej deportacji z krajów Unii. Według orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2019 roku, jej przeprowadzenie zależy od sytuacji w kraju pochodzenia deportowanego.

Sąd stwierdził, że „Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej zakazuje bezwzględnie tortur oraz nieludzkich lub poniżających kar lub traktowania, niezależnie od postępowania danej osoby, a także wydalenia do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, że osoba zostanie poddana takiemu traktowaniu”. Trybunał nie zabronił jednak pozbawiania prawa do azylu ani stosowania innych środków karnych.

Pomimo ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, w ubiegłym roku Francja deportowała rekordową liczbę 19 tysięcy osób. Po zmordowaniu Paty, zdecydowano o deportowaniu 231 zradykalizowanych cudzoziemców, z którch 180 odbywało kary w więzieniach. Inni zostali umieszczeni w ośrodkach deportacyjnych. Policja prowadziła 9 tysięcy spraw wobec osób podejrzewanych o terroryzm.

W 2020 roku Francja przyznała prawo pobytu 275 tysiącom osób, a 140 tysięcy złożyło wnioski azylowe. (g)

Pisaliśmy także o:
〉 Francuskich generałach ostrzegających przed ekstremizmem: „Francja: generałowie „Francja w niebezpieczeństwie”
〉 Luce prawnej francuskich przepisów „Francja: imigrant zabił, ale uniknie kary”
〉 Planie Macrona walki z islamskim radykalizmem: „Francja chce ograniczyć islamski separatyzm”

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign