Wiadomość

Finlandia odgradza się od Rosji

Styk trzech granic: fińskiej, norweskiej i rosyjskiej. Wikipedia.

Finowie planują budowę zapory na granicy z Rosją. Idą w ślady Polski. Obawiają się wykorzystania imigrantów do destabilizacji własnego państwa.

Parlament Finlandii uchwalił przepisy umożliwiające budowę silniejszych ogrodzeń na granicy z Rosją.  Kraj ten stara się dołączyć do NATO po inwazji Moskwy na Ukrainę. Finlandia zerwała z trwającą dekady polityką militarnego niezaangażowania. Teraz stara się o członkostwo w sojuszu wojskowym. Obawiając się, że Moskwa może wykorzystać migrację do wywierania presji politycznej, wprowadzono poprawki do ustawy o straży granicznej ułatwiające budowę solidniejszych ogrodzeń na 1300- kilometrowej granicy z Rosją. Celem ustawy jest „poprawa zdolności operacyjnych straży granicznej w reagowaniu na zagrożenia hybrydowe” – powiedziała Anne Ihanus z ministerstwa spraw wewnętrznych. „Wojna na Ukrainie nadała temu rozwiązaniu priorytet” – dodała.

Obecnie granice Finlandii są zabezpieczone przede wszystkim lekkimi drewnianymi płotami, zaprojektowanymi głównie w celu powstrzymania zwierząt gospodarskich przed zapuszczeniem się na teren Rosji. „To, co zamierzamy teraz zbudować, to solidne ogrodzenie, które będzie rzeczywistą barierą” – powiedziała Sanna Palo, dyrektor wydziału prawnego fińskiej straży granicznej. „Najprawdopodobniej ogrodzenie nie obejmie całej granicy wschodniej, ale będzie ukierunkowane na miejsca uznane za najważniejsze”.

Nowe prawo umożliwia również zamykanie przejść granicznych i koncentrację azylantów w określonych punktach, w przypadku próby przekroczenia granicy na dużą skalę. Helsinki uchwaliły także poprawki do przepisów o stanach nadzwyczajnych, tak, aby definicja „sytuacji nadzwyczajnej” lepiej uwzględniała różne zagrożenia hybrydowe.

Zwolennicy ustawy powołali się na kryzys migracyjny pod koniec ubiegłego roku, który skłonił Polskę do budowy muru wzdłuż granicy z Białorusią. „Poprzez tę ustawę próbujemy wysłać wiadomość, że używanie ludzi jako narzędzia – jak miało to miejsce na granicy między Białorusią, Polską i Litwą – nie powiedzie się w Finlandii” – powiedział  fiński poseł Ben Zyskowicz.

Jeśli Rosja zainicjowałaby podobny napływ uchodźców wzdłuż granicy z Finlandią, ustawa pozwoliłaby fińskiemu rządowi skierować wszystkich ubiegających się o azyl do scentralizowanego punktu, np. lotniska.

Krytycy ustawy podnosili obawy, że może ona naruszać międzynarodowe traktaty, w tym dyrektywy UE dotyczące osób ubiegających się o azyl. Propozycja powrotu ustawy do komisji parlamentarnej w celu ponownego rozpatrzenia została jednak odrzucona stosunkiem głosów 103 do 16.

Hybrydowa operacja przeciwko Polsce. 

 

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign