Co tak naprawdę znaczy „religia pokoju”?

Książka Malise Ruthven, „A Fury for God: The Islamist Attack on America”, stara się wytłumaczyć siły, które napędzają nieubłagane nadejście islamu.

Jest to książka trudna w czytaniu, jednak niektóre z jej części ukazały i wyjaśniły główną dyrektywę islamu lepiej, niż każdy inny tekst, który czytałem. Poza tym, jest to jedna z niewielu książek gdzie nie widać motywacji do załatwienia jakichś osobistych celów. Oto kilka wybranych cytatów z książki:

„Jak wyjaśnia niemal każdy opis islamu, samo słowo islam (poddanie się) wywodzi się od tego samego korzenia, co salam (pokój). Islam sam siebie definiuje jako „religię pokoju”. Problem wynika nie z pokoju jako stanu, lecz z środków zastosowanych do jego osiągnięcia. W koranicznym dyskursie, jak i w prawnych sformułowaniach pochodzących z Koranu i opisu działań  proroka (hadisów), samo pojęcie pokoju jest zależne od przyjęcia islamskiego boga.”

Koran implikuje, że na świecie zapanuje pokój wtedy, kiedy każda osoba na ziemi podda się woli Allacha (pod przymusem, jeśli zajdzie taka konieczność). W tym sensie islam jest religią pokoju. Inny cytat z książki:

„Dżihad był niezbędny dla islamskiej ekspansji. Rozumiany jako polityczno-militarne zmaganie się, walka, zapewniał podstawę dla islamskiego imperium. (…) Dżhiad, w jego obecnym, szerokim rozumieniu, oznacza „walkę”:  posiada ten sam korzeń, co ijtihad, interpretacyjny „wysiłek” niezbędny do pojęcia prawa podanego przez boga i jego proroka. Według dobrze znanego hadisu, dżihad jest „monastycyzmem” wiary. „Każdy naród ma swój monastycyzm, a monastycyzm tego narodu to dżihad”. Mahomet nie zgadzał się na ascetyzm: miało nie być mnichów w jego społeczeństwie. Dżihad zajął miejsce zajmowane we wczesnym chrześcijaństwie przez ascetyzm.”

Zamach samobójczy

Odkąd przeczytałem ten fragment, myślę o dżihadzie w inny sposób. Jeśli jesteś osobą wierzącą, jeżeli chcesz sprawić przyjemność Allachowi i pokazać mu jak bardzo w niego wierzysz, a nie dysponujesz tą drogą ekspresji zwaną ascezą, jak inaczej możesz zademonstrować swoje oddanie? Mahomet dał odpowiedź: dżihad. Wyraź je poprzez działanie. Wyraź je poprzez potężne dążenie do celu w imieniu Allacha, nie tylko w umyśle, ale też w świecie. Prowadź do przodu sprawę Allacha broniąc islamu, a także próbując nawrócić każdy kraj na świecie na prawo Allacha. Pracuj nad tym. Włóż swoje pieniądze w to, w co wierzysz.

I ostatni cytat z „Fury for God”:

„Współczesność jest kusząca: diabeł jest kusicielem, nie tyranem. Ponieważ kultury muzułmańskie mają tendencję do rysowania granic wokół zachowań społecznych – podkreślając zewnętrzne, bardziej niż wewnętrzne, ograniczenia moralne – rządy, czy też częściej „Zachód”,  są winione za dostępność pokus. Importowane amerykańskie seriale, takie jak „Dallas”, pokazujące ludzkie zachowania w sytuacjach zdominowanych przez pożądanie, chciwość i egoizm, są widziane jako atak na muzułmańską rodzinę, działający przez wprowadzenie aspiracji do materializmu i seksualnej niemoralności”.

Wydało mi się to ciekawe. Na Zachodzie, ponieważ uważamy wolność za fundamentalną wartość, postrzegamy moralność jako coś, co praktykujemy osobiście, od wewnątrz.

Islam jest bardziej nastawiony kontrolowanie otoczenia – w zasadzie po to, by ograniczać pokusy – żeby narzucić moralność (albo wzmocnić ją) z zewnątrz. W tym sensie i przy takich warunkach, wolne społeczeństwo jest niekompatybilne ze ścisłym zastosowaniem islamu. Moralne życie w islamskim stylu wymagałoby islamskiego państwa, lub co najmniej izolowanej i zamkniętej komuny w rodzaju komun Amiszów w USA (to może chociaż częściowo wyjaśnić, dlaczego meczet, do którego chodziła Nonie Darwish, zachęcał amerykańskich muzułmanów do odizolowania się od amerykańskiej kultury niewiernych.)

Islamscy fundamentaliści widzą wprowadzenie prawa islamskiego jako swój obowiązek moralny. Wytwarza ono środowisko, w którym wszyscy mogą być moralni i gdzie niewierni nie mogą infekować muzułmanów swoim niemoralnym przykładem. Islamska wizja jest bardzo podobna do doskonałego świata z filmowego miasteczka Pleasantville, ale osiągnięcie tej wizji wymaga odebrania ludziom tak wielu wolności, że zmienia się ona w stan totalitarnej represyjności.

Tłumaczenie MM

http://www.citizenwarrior.com/2007/11/what-religion-of-peace-really-means.html

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign